Českotřebovský deník 149/2019 (1/6) 
Jednání Hospodářské komory Orlicko  v hotelu Bravo

Ve čtvrtek 30. května odpoledne se v českotřebovském hotelu Bravo uskutečnilo setkání členů Hospodářské komory Orlicko se starostkou města Magdalénou Peterkovou. protože se jedním probíraných témat byla spolupráce se školami, tak se jednání zúčastnil i   radní a ředitel českotřebovského gymnázia Mgr. Josef Menšík. Přítomni byli zástupci krajské hospodářské komory Pardubického kraje v čele s předsedou představenstva Jiřím Doležalem. Úvodní slovo patřilo starostce města Magdaléně Peterkové. "Sešli jsme se na prvním společném jednání.  Věřím, že bude přínosem, že na něho navážou další konkrétní akce a další setkání. Jsem si vědoma, že městská samospráva musí pomoci dotvářet podnikatelské prostředí ve městě a regionu a ráda na tom budu spolupracovat. Proto jsem také na jednání pozvala i zástupce škol. Ukazuje se, že podnikatelské subjekty nutně potřebují působit na mládež a orientovat ji na obory, které mají v regionu perspektivu. Sama jsem působila dlouhodobě  v učňovském školství, dobře toto prostředí znám. Bez vyučených řemeslníků, elektrikářů, zámečníků, nástrojářů, zedníků a dalších profesí bude řada podnikatelských subjektů bez možnosti rozvoje nebo bude odkázána na zahraniční dělníky." Spolupráce Hospodářské komory, Úřadu práce škol a výchovných poradců byla také nosným tématem setkání.
Úkoly, poslání ale i problémy  Krajské hospodářské komory Pardubice představil Jiří Doležal. V rámci celého kraje má hospodářská komora cca 520 členů, fyzických i právnických. Předsedou představenstva KHK je Jiří Doležal, místopředsedy představenstva jsou Jan Kafka, Otakar Klepárník a Martin Pavliš. V jednotlivých okresech působí oblastní hospodářské komory, v  našem okrese vznikla v roce 1998 Oblastní kancelář Orlicko, se sídlem v České Třebové, její kancelář najdeme v budově ČSOB v Nádražní ulici. Podle vyjádření předsedy Jana Gregara má 72 členů, z toho je 44 právnických osob a 28 fyzických osob, ze všech čtyř oblastí v kraji to je zatím nejmenší počet. Přímo v České Třebové působí 15 členů oblastní hospodářské komory. Členství v Hospodářské komoře je dobrovolné. Přináší ale výhody, které je třeba propagovat. Řadu informací o práci KHK lze najít na její webové stránce https://www.khkpce.cz. Z přehledu poznáte, že některé akce v uplynulém období se přímo týkaly problematiky našeho města. Hospodářská komora se např.  rozhodně postavila proti zrušení pracovních míst po likvidaci depa kolejových vozidel. Práce hospodářské komory probíhá v sekcích, které jsou odborně zaměřeny, velmi aktivní je např. sekce pro rozvoj dopravy, nebo sekce pro ekologii a životní prostředí.
Hlavním tématem setkání v hotelu Bravo bylo řešení problému jak zajistit potřebnou informovanost mládeže z vyšších tříd základních škol o možnostech volby perspektivních povolání v regionu, především se zaměřením na technické obory. Někteří členové viděli problém ve velkém počtu žáků  vybíraných pro studium na školách gymnazijního typu. Mgr. Josef Menšík v diskuzi poukázal na to, že i z gymnázií vychází někdy i větší polovina absolventů na školy technického a IT zaměření, na stále větší počet funkcí je třeba vysokoškolské technické vzdělání. Existuje zkušenost, že absolvent techniky najde vždy velmi dobré uplatnění.    (mm)

Z činnosti odborné sekce pro rozvoj dopravy KHK Pardubického kraje: Jednání 20/5/2019 v Pardubicích
1 Postup přípravy realizace projektu modernizace železničního uzlu Pardubice
2. Rozvoj a modernizace silniční infrastruktury Pardub. kraje: výstavba D35, D43, modernizace I/35, I/37 a I/43 
3. Modernizace a opravy silnic II. a III. třídy v roce 2019 M.Němec - SÚS Pk
4. Železniční, letecká a vodní doprava L..Umbraun – Kú Pk, L.Hrubeš – SŽDC, H.Šmejkalová – EBA
5. Dopravní obslužnost území Pardubického kraje v roce 2019 L.Umbraun – Kú Pk
6. Informace o činnosti orgánů Pardubického kraje (Rada Pk – radní pro dopravu, Zastupitelstvo Výbor pro dopravu)
7. Různé (informace o činnosti Khk Pk atd.) RNDr. Malinová – Úřad Khk Pk

HASIČI - nová kniha Třebováka Romana Kutálka

Příběh profesionálního hasiče a jednoho táty bezva kluka. Příběhy na základě skutečných událostí z let 2001 - 2018.
"Horko má nesnesitelnou intenzitu a proto se dá pohybovat jen nízko u země. Kdybychom si stoupli, tak první co se nám uvaří budou naše oči, ale je to v podstatě jedno, protože bychom byli v další vteřině stejně mrtví...dá se nám, že jsme ušli aspůoň padesát metrů, ale ve skutečnosti máme za sebou tak možná prvních pět. Vnímání času i vzdáleností je strašně zhkreslené....."
Roman Kutálek již prodal prvních 1000 výtisků této publikace. Její obálku si můžete prohlednout a knihu také zakoupit.

Za kousek odhozené gumičky dostal hříšník v Singapuru pokutu 5000 korun

Za odhození kousků ze dvou gumiček vyfasoval muž v Singapuru pokutu ve výši 300 singapurských dolarů (5070 korun). Muže při jeho prohřešku zachytila pouliční kamera, napsala agentura DPA. Těch jsou v malém státě jihovýchodní Asie rozesety stovky a mají pomáhat policii odhalovat hříšníky a dohlížet na bezpečnost. Případ se dostal na veřejnost prostřednictvím sociálních sítí, kde vyvolal dlouhou diskusi a ostrou kritiku přísnosti trestu za drobný přestupek. Úřady výši pokuty odůvodnily slovy, že „každý je zodpovědný za čisté životní prostředí a v případě odhozených gumiček to byl úmysl, nikoliv náhoda“.
Ve stejný den byla pokuta 300 singapurských dolarů uložena také dalším dvěma mužům. Oba nechali na stanici metra plechovky od piva. Výše této pokuty je určena pro ty, kteří se přestupku dopustí poprvé. Pokud ho zopakují, mohou dostat pokutu ve výši 10 tisíc singapurských dolarů (169 tisíc korun). Singapur pokutuje například odhození obalu od bonbonu či nedopalku na zem, odplivnutí či přecházení ulice mimo vyznačený přechod.....  
Ono to je zakázáno i u nás a řeší to Zákon o některých přestupcích v ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.  Pokuta ve správním řízení je až 20000 Kč. Na místě pak za 1000 Kč. Problém je v tom, že na to nikdo nedohlíží.
Kdyby se sečetly všechny plechovky, vajgly, odhozené obaly atd., tak můžeme chodníky dláždit ve Třebové zlatem.
 
Živný: autokemp v Břehách je v Česku unikátní pro vozíčkáře

Dotace Pardubického kraje pro sport a cestovní ruch využívají také v Břehách na Přeloučsku. Ty nejvýznamnější putují do Autokempu Buňkov, který patří obci, a zejména do jeho infrastruktury určené pro hendikepované návštěvníky.
„Buňkov je v rámci naší republiky unikátní, je tu bezbariérové ubytování pro 32 lidí a Pardubický kraj pomohl v minulých letech s vybudováním bezbariérového sjezdu do vody a zakoupením vozíků MLOK pro hendikepované, se kterými se dostanou až do rybníka. Letos přidáváme částku 91 tisíc korun na opravy chodníků včetně bezbariérových nájezdů,“ říká René Živný a pokračuje: „Kromě toho tu podporujeme také cykloturistiku.  V katastru obce je vyznačena bezbariérová trasa Klubu českých turistů a obcí prochází také dálková cyklotrasa. Výhodou je, že leží i na trase Labské stezky. Ve spolupráci s nadací Partnerství jsme sem proto nechali instalovat veřejnou cyklopumpu. V loňském roce jsme přispěli 171 tisíc korun na vybudování úschovny jízdních kol v autokempu, takže se lidé nemusí o svá kola strachovat, když se jdou vykoupat.“
Zájem ze strany vozíčkářů o místní autokemp je obrovský a apartmány jsou vyprodané na téměř další dva roky. „Určitě bychom užili ještě jeden bezbariérový objekt, místo na něj máme, jen finance scházejí,“ říká Lucie Jelínková. Bydlení tu využívají i lidé po úraze, kteří si musejí dát upravit byt. „Loni jsme měli rekordní návštěvnost, přijelo celkově na 9 tisíc turistů, ale také školy v přírodě nebo sportovci. Oblíbili si to zde i návštěvníci ze zahraničí. Lidé na vozíčku oceňují, že je tu jedinečná možnost přírodního koupání, která jinde není dostupná. Často tu také máme soustředění hendikepovaných sportovců, a to jak od nás, tak třeba ze Srbska nebo Uruguaye,“ dodává vedoucí kempu. Letos zde návštěvníky čeká opravená kavárna a prodejna i nové bezbariérové nájezdy k sociálním zařízením.
Starosta Pavel Jirava představil radnímu Živnému projekt druhého turistického okruhu kolem rybníku, který by v délce tří kilometrů mohl sloužit k vyjížďkám i procházkách. „Dále chceme opravit sportoviště u kempu, které slouží jak návštěvníkům, tak i místním obyvatelům a rodinám, které tudy projíždějí na kolách,“ řekl starosta. Břehy jsou prostě cyklopřívětivé.
 
Maturity nejen na litomyšlské pedagogické škole

V Pardubickém kraji v termínu od 16. května do 10. června odmaturuje přibližně 3500 žáků, na gymnáziích 1038 žáků, v ostatních oborech 2465 žáků, z toho v nástavbovém studiu 242 žáků.
Na Vyšší odborné škole pedagogické a Střední pedagogické škole maturovalo v letošním roce v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika ve dvou třídách 61 studentů a studentek. Ti měli jako povinnou součást maturitní zkoušky hudební, tělesnou, výtvarnou nebo dramatickou výchovu. „Nejtěžší byla otázka z výtvarné výchovy, která mi moc nešla a musela jsem být kreativní. U ostatních témat se losovalo.... Pro 30 maturantů z oboru Pedagogické lyceum, které je mimo jiné i přípravou na další studium, byla povinnost maturovat ze specializace humanitní studia nebo tělesná výchova.
Pedagogická škola v Litomyšli spolupracuje s Gymnáziem a SOŠPG Nová Paka. Pravidelně si vyměňují předsedy maturitních komisí. Poněkolikáté tak do Litomyšle přijela i učitelka češtiny této školy Jitka Kerhartová. „S úrovní maturitních zkoušek jsem velmi spokojená. Jako češtinářka ale vnímám v posledních letech u některých maturantů menší schopnost plynulého, kultivovaného a srozumitelného vyjadřování,“ prozradila předsedkyně. Na pedagogické škole se mohou pochlubit skvělými výsledky maturantů v testu z matematiky, neboť uspěli všichni. Podle vedení školy k tomu přispělo zvýšení časové dotace na řešení úloh.
K fotografiím: Také českotřebovské gymnázium vyřadilo svoje letošní absolventy -  jednu třídu osmiletého a jednu třídu čtyřletého studia.  Absolutorium si zaslouží všichni, absolvovali zde základ pro svůj vstup do života. Slavnostního předání maturitního vysvědčení se v pátek 31. května odpoledne zúčastnil v obřadní síni českotřebovské radnice také (již tradičně) hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Díky Spolku Gymnázia byli také odměněni nejlepší studenti školy. I zde panovala s výsledky studia i vlastních maturit velká spokojenost.