Českotřebovský deník 152/2019 (4/6) 
Vlak plný úsměvů  

Ve čtvrtek 30. května 2019 vyrazil Týdenní stacionář Česká Třebová na Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně, a to prostřednictvím akce „Vlak plný úsměvů.“ Ve vlaku jsme shlédli kouzelníka a jeho triky, přišli nás pozdravit Maxipes Fík a klokan Ríša, naši uživatelé dostali kromě drobného pohoštění i časopis, omalovánku a pastelky pro zpestření dlouhé chvíle.
Na festivalu jsme navštívili dům České televize, kde právě probíhaly přímé přenosy a soutěže. Odtud jsme přešli do Technologického parku, kde návštěvníci mohli vyzkoušet různé pokusy, pozorovat roboty při práci, studovat pod mikroskopem nebo např. kreslit do prostoru 3D perem, což si vyzkoušeli i naši uživatelé. Zastavili jsme se také ve stanu společnosti ABB, kde jsme si na památku namalovali každý svůj vlastní vypínač. K tomu jsme od pořadatelů dostali společnou fotku, kterou nám na místě udělali. Po obědové pauze jsme prošli náměstí, kde bylo několik kreativních dílen. Cestou jsme se zastavili v Divadelní zóně, kde právě probíhal koncert Českého rozhlasu. Na závěr jsme prošli chodníkem slávy.
Festivalový den i samotnou jízdu vlakem jsme si moc užili a již se těšíme na příští rok, kdy proběhne 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež.
Závěrem děkujeme za uspořádání akce „Vlak plný úsměvů“ panu Bc. Jerzymu Kubezckovi.
uživatelé a personál Týdenního stacionáře Česká Třebová
 
Velké akce v České Třebové v červnu 2019

Světový pohár v hokejbale U16 /U18
Zimní stadion 27. - 30. června 2019
Českotřebovský cyklomaraton - 11. ročník - 30. června 2019 
start na stadionu Pod Jelenicí.
Běh na Kozlovský kopec - 23. června -
Český pohár v běhu do vrchu
Týden sportu 2019 - 21. ročník 17. - 21. června  Program ZDE
Oslava 110 let gymnázia Česká Třebová 14. - 15. června

Městské zastupitelstvo bude jednat dne17. června

1.     Schválení celoročního hospodaření města v r. 2018
2.     Rozpočtová změna č. 1 v r. 2019
3.     Majetkové záležitosti
4.     Finanční dar obci Třebovice
5.         5.     Smlouvy o poskytnutí finanční dotace na krytí ztráty z provozu zimního stadionu a sjezdového areálu
6.     Investiční projekty a financování
7.     Různé

Renovace kříže v Bezděkově zahájena

 • Bylo to více než před rokem v březnu 2018, kdy se na mne obrátili sousedé z Bezděkova  z upozorněním na zoufalý stav křížku stojícího na městském pozemku nedaleko Rambouskova mostu s tím, že jsou ochotni  při renovaci pomáhat nebo na ni přispět.  Zjistil jsme, že jde o křížek instalovaný v roce 1869,  letos tomu tedy bude přesně 150 let, který by si opravdu zasloužil renovaci. Ač je postaven pod prudkým svahem,  má velmi dobrou statiku, o to by mohla být jeho renovace jednodušší. Podal jsem podnět na odbor památkové péče MěÚ s dokumentací jeho stavu. Pracovnice odboru paní Ježková zjistila, že  by na jeho opravu mohl být využit grant Pardubického kraje. Pomocí odborníků byl popsán jeho stav a určen potřebný rozpočet na renovaci. Město podalo žádost na Pardubický kraj a bylo úspěšné, v letošním rozpočtu se objevila částka 50 tisíc korun, potřebná na opravu kříže. A co je důležitější: práce na renovaci již byly zahájeny. Můžeme to posoudit z fotografií:

 • Jaká je historie kříže: K jeho vzniku se váže zápis ve farní kronice. Prozrazuje, že objekt byl vyzdvižený opět z popudu nám už známého kaplana Josefa Ledra (jinak horlivého stavitele podobných sakrálních  stavbiček), a to z daru 120 zlatých od Vincence Hýbla. N a kříži je tento nápis, který bude opět precisně obnoven:
  Já jsem cesta a pravda i život Jan 14, 6
   K větší cti a chvále postavil  Čeněk Hübl Občan Č. Třebovský 1869
  Tak popisuje tento kříž (společně s dalšími obdobnými objekty v našem městě) PhDr. Ludmila Kesselgruberová v poslední Ročence Městského muzea Česká Třebová, která vyšla v roce 2013. Ještě nedávno byl tento kříž v  dezolátním stavu skrytý ve vegetaci. Uvádím fotografie z dubna 2018, kdy ještě nebylo listí na stromech:

  Varhany v semanínském kostele sv. Bartoloměje potřebují renovaci


   

 • Českotřebovský cyklomaraton se pojede 30/6


  Nejvyšší čas pro podání přihlášky!

   Cyklomaratonletos vstupuje v letošním roce do druhé desítky svého života. Pro 11. ročník poměrně náročného závodu, který se pojede v neděli 30. června, připravili organizátoři několik novinek.
  Poprvé na jednom okruhu
  Hlavní závod na 50 kilometrů se v posledních letech jezdil na dvě kola (36+14km). Zásadní změnou letošního ročníku je, že se hlavní závod se pojede pouze na jednom okruhu. Bikeři poprvé zavítají do obce Semanín, další kilometry navíc najedou v okolí Řetové.
  „Závod by měl být bezpečnější. Odpadne cílový průjezd do druhého kola a především jeden silniční průjezd městem a také přejezdy některých exponovaných křižovatek, například vedle hospody u Lenina nebo přejezd silnice II. třídy č.358 na Kohoutě. Řada závodníků po této změně volala, tak se letos dočkají,“ vysvětluje organizátor českotřebovského cyklomaratonu Vladimír Vaněk.
  Štědrá dotace i tombola
  Nejlepší závodníci budou v České Třebové bojovat o finanční prémie ve výši 20 tisíc korun. Vítěz a vítězka závodu na 50 kilometrů navíc získají broušené poháry věnované starostkou města Magdou Peterkovou.
  Věcné ceny se budou letos rozdělovat v celkem osmnácti kategoriích. V kratším závodě na 27 kilometrů budou poprvé vyhodnocováni tři nejlepší muži a ženy ve věkové kategorii nad padesát let.