Českotřebovský deník 153/2019 (6/6)  
Poškozený objekt čp. 177 a 178 na Lhotce bude třeba nákladně opravit

Kolem stavu objektu se šíří některé fámy a je třeba rozumě uvažovat, než budete zprávu předávat dále. Zpráva o řešení situace byla zveřejněna s poměrně detailním popisem, akci koordinuje vedení města, především starostka Magdaléna Peterková a místostarosta Dalibor Zelený, jednají s poškozenými obyvateli. Pro jejich potřeby byl plně vyčleněn právním města Mgr. Karel Honl. Situaci usnadňuje, že též právně zastupuje Stavební bytové družstvo a v problematice družstevního bydlení se vyzná. Rada města schválila otevření veřejné sbírky, kterou musí nejdříve schválit Pardubický kraj. Poté bude veřejně vyhlášen způsob, jak bude možné postiženým pomoci. Náhradní ubytování zatím využívá 6 osob, vzhledem k dlouhodobému vyřazení poškozeného domu z provozu ale bude nutné počítat s tím, že se počet osob využívajících náhradní ubytování zvýší.  Škoda na objektu je veliká, oprava zabere jistě 2 - 3 měsíce, firmy mají svoji práci v tuto roční zajištěnou a nebude snadné zajistit pracovníky. A tak je cíl zatím v  nedohlednu. Je bohužel skutečností, že pojištění firmy, díky jejíž činnosti na střeše požár a následná škoda vznikla,  zdaleka nepokryje potřebné finanční prostředky na opravu. Majitel firmy se k odpovědnosti přihlásil, lze říci, že to bude znamenat likvidaci jeho firmy, nicméně se zhroutil a byl hospitalizován. Majitelem objektu je Stavební bytové družstvo, se kterým vedení města koordinuje činnost, několik bytů je v soukromém vlastnictví. Objekt a bytové rozvody jsou odpojeny od elektřiny. Statika objektu není narušena, přesto byly odebrány vzorky betonu, porušení žárem se nepředpokládá. Není pravda, že v objektu spadly stropy v nejvyšším podlaží, pouze povolily promočené sádrokartonové podhledy v upravených bytech. Společné prostory byly vyklizeny, s přistavením kontejnerů pomohlo Eko Bi. Nad objektem, který nyní není obyvatelný, je zvýšený dohled, aby nedocházelo k excesům. Bylo také poškozeno zařízení domácností bydlících občanů. Ne všechny domácností mají svoje zařízení pojištěné.  Věříme, že osud poškozených obyvatel nebude ostatním lhostejný a jim jejich situaci umožní alespoň částečně řešit solidarita ostatních Českotřebováků nebo občanů z okolí.  (mm)
 
Týden zahradních radovánek v MŠ U Koupaliště 

……to, to letí, už je červen, svátek dětí!
Celý týden od 3.-7. června patřil dětským radostem, kde sluníčko a teplo nad námi drželo pohotovost.
V pondělí děti hledaly poklad. Cesta za ním byla trnitá a děti musely  zvládnou spoustu úkolů, aby došly k vítěznému cíli.
Na úterní diskotéce se třásla celá zahrada a odměnou všem tanečníkům byla mísa plná všemožného ovoce.
Středa patřila výletu. Malá Kuřátka byla ve Skipi Funparku Letohrad a Veverky s třídou Ježečků v nedalekém Janově, kde jsme navštívili Občanské sdružení Baneta. Děti měly možnost se seznámit s životem na statku, s koňmi, povozit se na nich, hřebelcovat je .Nádherné dopoledne bylo  ukončené obědem v nedaleké restauraci.
Ve čtvrtek proběhlo sportovní dopoledne,  kde děti soutěžily v různých sportovních disciplínách a konec týdne byl zakončen maňáskovým divadlem, které zahrály paní učitelky.
Po celý týden nám paní kuchařka vařila dobroty na přání dětí a všichni jsme si zahradní radovánky užili.
Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

Výstava fotografií ze školního života českotřebovského gymnázia

Českotřebovské
gymnázium
ve 21. století
 
Vernisáž výstavy  ve Výstavní síni  Kulturního centra se konala v úterý 4. června podvečer.
 
Výstava je otevřena nejen do oslav gymnázia. které vyvrcholí příští víkend, ale až do konce června t.r..
 
Otevřeno 9 - 12 a 14 - 17 hodin.
 
Pestré a akční fotografie napoví o současném gymnáziu mnoho nejen studentům, ale také rodičům a absolventům školy,
stojí za návštěvu!
 
Dobrovolníci letos představovali svou činnost v Ústí nad Orlicí

Park Kociánka v Ústí nad Orlicí se stal letošním hostitelem krajského Dne dobrovolnictví. V úterý se tu představila dobrovolnická centra z celého kraje, mateřská a rodinná centra, a také pobytoví a ambulantní poskytovatelé sociálních služeb nebo třeba dobrovolní hasiči. Celkem mohli návštěvníci akce potkat 19 různých organizací.
„Každoročně chceme v jednom z měst kraje ukázat co nejširšímu okruhu lidí, co je to dobrovolnictví a třeba někoho dalšího inspirovat. Dopoledne chodí na náš společný program hlavně školy a školky. Odpoledne máme program pro všechny generace. Ze zkušenosti se nám do dobrovolnických center hlásí zejména mladí lidé, než založí rodinu, anebo naopak ti starší, kteří ještě mají sílu pomáhat,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
V Ústí nad Orlicí byla letos připravena například hra s příběhy, v rámci které návštěvníci hledali možné řešení a pomoc u jednotlivých poskytovatelů, a mnoho dalších aktivit.
 

Vesnicí roku Pardubického kraje se staly Lozice 

Do 25. ročníku soutěže Vesnice roku 2019 v Programu obnovy venkova se v Pardubickém kraji přihlásilo celkem 17 obcí.  Vítězem se staly a Zlatou stuhu získaly Lozice na Chrudimsku.
 
Komise navštívila na konci května všechny obce a podle jasně daných kritérií hodnotila jednotlivé obce. Těší mne, že dílčí úspěchy některých obcí nebyla náhodou a letos místo diplomů obdrží stuhy,“ sdělil Václav Kroutil, radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov. 
Komise hodnotí aktivitu obcí například v těchto oblastech: společenský život, podnikání včetně spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem, občanskou vybavenost nebo péči o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň.
 
Na základě tohoto hodnocení komise udělila následující ocenění:
Zlatá stuha – obec Lozice, okr. Chrudim
Modrá stuha – za společenský život – obec Koclířov, okr. Svitavy
Bílá stuha – za činnost mládeže – obec Trhová Kamenice, okr. Chrudim
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – obec Radiměř, okr. Svitavy
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Vendolí, okr. Svitavy
Slavnostní předání stuh a finančních odměn s nimi spojených se uskuteční v Lozicích 11. srpna 2019.  Dále budou předány diplomy za dílčí úspěchy, které jsou také spojené s finanční odměnou.  

Kraj vybírá dodavatele na stavbu nové záchranky ve Vysokém Mýtě

Rada kraje na svém jednání rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavbu nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě.
„Vybudování nové výjezdové základny vyřeší stávající kapacitně a z hygienického hlediska nevyhovující prostory, které jsou v současnosti částečně řešené pronájmem budovy bývalé patologie Vysokomýtské nemocnice. Tam se nám také podařilo s městem Vysoké Mýto dotáhnout do konce převod budovy v Žižkově ulici do vlastnictví kraje, kde je poskytována služba následné lůžkové zdravotní péče. Část prostor je pronajímána naší Nemocnici Pardubického kraje,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Podobu nové základny přiblížil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. „Nová budova bude dvoupodlažní. Její součástí budou dvě garáže pro čtyři vozidla, veškeré zázemí pro záchranáře, lékaře a řidiče, přípravna léků a zdravotnického materiálu, sklad zdravotnického vybavení a prostředků, dezinfekční místnost a technické a provozní zázemí,“ sdělil Ladislav Valtr.
„Dokončení stavby bude nejpozději do konce listopadu 2020 a předpokládané náklady jsou zhruba 35 milionů korun,“ doplnil 1. náměstek hejtmana Roman Línek.