Českotřebovský deník 161/2019 (13/6)
Jak pokračují práce spojené se sanací objektu čp. 177 a 178 na Lhotce

Sanaci bytového domu si Stavební bytové družstvo Česká Třebová (většinový vlastník domu) objednalo u firmy MIBAG Sanace spol. s r. o. (https://mibag.cz/). Tato firma zajistí opravu veškerých společných prostor, sanaci bytových jader družstevníků a po dohodě s jednotlivými obyvateli také další práce. Požár nezasáhl do nosné konstrukce stropu a neohrozil panely, tzn. panely nebyly dotčeny horkem a požárem, jsou v pořádku.
V současné době je střecha po požáru zcela uklizena, od pondělí 10.06.2019 na ní postupují stavební práce. Střecha byla k 13/6 dokončena tak, aby plnila svoji funkci před očekávaným příchodem bouřek.
Celý dům je stále odpojen od dodávek elektrické energie, umožněno je pouze napojení rozvaděče určeného k dodávkám energie pro pracující stavební firmy. V následujících dnech započnou práce tak, aby bylo možno obnovit dodávky elektrické energie do hlavních stoupaček domu. Vzhledem k předpokládanému rozsahu škod se doba trvání těchto prací odhaduje na 1–2 týdny. Firma MIBAG tento týden dodá potřebný počet vysoušečů, které budou uvedeny do provozu v závislosti na tom, jak se bude dařit obnovit dodávky elektrické energie do hlavních stoupaček domu.
Na úklidu okolí domu (včetně úklidu veliké skládky situované ve směru k č. p. 175 a 176) firma MIBAG pracuje. Jedná se značné množství kontejnerů, takže likvidace tohoto ložiska si vyžádá ještě několik dní.
Náhradní ubytování. Poškozeným občanům, kteří projevili zájem město Česká Třebová zprostředkovalo ubytování v Ubytovně a Domově mládeže VOŠ a SOŠ Česká Třebová (internátu na Skalce). V pondělí 10.06.2019 město Česká Třebová svolalo schůzku, na níž byly projednány podmínky dalšího ubytování na internátu a nabídnuty předjednané alternativy – Ubytovna Drumel (s velmi nízko nastavenými cenami), Ubytovna Orlík.
Benefiční koncert. Srdečně zveme všechny občany města na Benefiční koncert na pomoc obyvatelům domu č. p. 177 a 178 Lhotka Česká Třebová, který se uskuteční v neděli 23. června 2019 od 17:00 hodin v Bennewitzově pavilonu v parku Javorka. Účinkují: českotřebovské country kapely Karolína a Ahasver. Vstupné dobrovolné. Akce vznikla za podpory města Česká Třebová a ve spolupráci s Kulturním centrem Česká Třebová
Solidarita mezi občany je velká.
Veřejná sbírka  Město Česká Třebová vyhlásilo veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům domu č. p. 177 a 178 Lhotka v České Třebové postiženého požárem dne 3. června 2019. Sbírka bude ukončena dne 31. srpna 2019. Město bude pravidelně informovat o vývoji zůstatku na účtu sbírky ZDE. Nejde o transparentní účet, někteří dárci se zveřejněním jejich příspěvku nesouhlasí. Kdo má zájem o zveřejnění svého daru, může tak učinit, požadavku bude vyhověno. Oceňuje se přístup majitele seconhandu na Tyršově náměstí, který věnuje pro postižené šatstvo dle jejich výběru zdarma. Pro ostatní občany, kteří by chtěli pomoci, existuje možnost donést jejich darované věci (šatstvo, zařízení) právě do této prodejny naproti gymnáziu. Je třeba si uvědomit že velká část (někdy i všechno) z bytu je nepoužitelné a je třeba i občan, který nezachránil vlastně vůbec nic. Může-li někdo poskytnout na přechodnou dobu nyní nepoužívaný byt, bude mít jeho nabídka cenu zlata. Mnohé věci a šatstvo bude třeba vyčistit, majitelka čistírny nabídla postižením vyčištění zdarma. Nabídky od občanů a firem přichází každý den a vedení města všem za tyto nabídky děkuje.
Pomoc přislíbil  hned v prvních dnech hejtman Pardubického kraje Martin Netolický:  „Abychom co nejvíce usnadnili odstranění bezprostředních následků požáru, projednala krajská rada návrh  na mimořádný finanční dar v hodnotě jednoho milionu korun z krizového fondu, který je zřízen v rámci rozpočtu kraje k řešení obdobných mimořádných událostí. V minulosti jsme pomohli například s řešením následků povodní, větrné smršti a nyní v tomto případě půjde o pomoc při řešení následků rozsáhlého požáru na objektu bytového domu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který o nabízené pomoci přímo na místě informoval starostku města Magdalenu Peterkovou, místostarostu Dalibora Zeleného a předsedu bytového družstva Jaromíra Urbana.  Poskytnutí daru musí schválit  krajské zastupitelstvo, které se sejde v příštím týdnu. Pomoc přislíbila i nově zvolená europoslankyně KSČM Kateřina Konečná, na účet sbírky přispívají zastupitelé města a jednotlivá volební uskupení, pomáhají i se zajištěním  konkrétních služeb.
 
Finanční příspěvky lze zasílat na zvláštní bankovní účet:115-9931320257/0100

Stav bankovního účtu bude zveřejňován jednou týdně na oficiálních stránkách města Česká Třebová, zde: https://www.ceska-trebova.cz/pozar-bytoveho-domu-lhotka-c-p-177-a-178/ds-1490