Českotřebovský deník 165/2019 (16/9)
110 let gymnázia - POSTŘEHY A ohlasy 
Zahájení oslav s účastí hejtmana Pardubického kraje

Martina Netolického najdete v almanachu mezi absolventy ročníku 2001. Nemohl proto na oslavách chybět. Stejně tak nemohla na oslavy nepřijít starostka města Magdaléna Peterková, kterou najdeme s přijmením Blodíková mezi maturanty ročníku  1977.  Nemohli samozřejmě chybět ani pódiu, kde byly oslavy slavnostně zahájeny. Vynikající moderátorkou celého dne byla Zuzana Kupková, (absolventka 2006).  Na pódiu byli dva ředitelé - ten minulý Petr Poldauf (absolvent 1968) a současný Josef Menšík (absolvent  1986), kteří i po letech tvoří vynikajícím způsobem se doplňující dvojici, posunující gymnázium dále dopředu. Petr Poldauf stále působí nejen jako učitel na částečný úvazek, ale také jako předseda Spolku gymnázia, který je pro školu nepostradatelným partnerem a to nejen při organizaci oslav 110  let školy. Spoustu práce při organizaci oslav zajistil právě tento spolek, ale vlastně celý pedagogický kolektiv a bylo by nefér vybírat jen někoho a děkovat jmenovitě, protože prostě svůj díl zásluh mají všichni od ředitele po školníka. Jako absolventi mohli přednést svůj projev jal hejtman, tak starostka města a to je opravdu velmi neobvyklé, aby v takovémto vztahu k jubilující škole působili představitelé města a kraje. Připomeňme, že na minulých oslavách stovky vedle starosty Jaroslava Zedníka kraj  zastupovala radní pro školství Ing. Pernicová, o které je známo, že mezi velké přátele českotřebovského gymnázia nepatřila.
 
Pochvalte hudebníky

Toto zaznělo snad jednomyslně. Řetůvanka vystoupila na připraveném pódiu jak před samotným zahájením oslav, tak neuvěřitelný kus práce odvedla na trase průvodu, který jako by neměl ani konce. I v klidné sobotě 15. června dokázal způsobit v dopravě nějaké problémy. Městská policie  spolu s hasiči a pořadateli z gymnázia, dokázala mnohé vyřešit. Pochvala pro hudebníky je o to větší, že klimatické podmínky (velké horko a dusno) byly pro dechovku opravdu obtížné. Stejně tak je třeba pochválit  velký swingový orchestr, který pod vedením Milana Špičáka převedl špičkový koncert. A to  někteří z jeho členů hráli "na dvě směny", např. Jiří Kadavý měl co by člen Řetůvanky v I. směně  hru na tubu (považte jak to je těžký nástroj, zvláště do průvodu) aby pak v II. směně  vybalil  pozoun a zařadil se mezi ostatní do sekce trombónů Velkého swingového orchestru. Dvě směny (první s Řetůvankou a tu druhou v Velkým swingovým orchestrem) také absolvoval ve hře na pozoun také Jiří Preisler

Do průvodu se svou maturitní fotografií

Tuto strategii zvolila třída z maturitního ročníku 1980, pro kterou obětavě zajistil (zřejmě šplhoun této třídy) Jiří Vencl spolu se svým kolegou M.B. zvětšené kopie maturitních fotek. Tyto transparenty  potom nesli všichni pozvaní v průvodu ve formě  transparentů a prezentovali tedy nejen sebe v současnosti, ale také v čase  T minus 39 roků, kdy pořizovali svoje maturitní tablo (viz fotografie). Byla to zvláštnost, na kterou se sluší a patří upozornit a pochválit. Příště by tak mohli přijít všichni....
 
Mnoho významných osobností poslalo omluvenku z gymnaziálního nebe

Ještě na minulých "stoletých oslavách" jsme se s nimi měli možnost na gymnáziu potkat, nyní se je můžeme jen připomínat.  Připravujeme i takovou jejich "galerii" na fotografiích, stojí za to si je připomenout.  Připomeňme např. Prof. RNDr. Ladislava Roba (absolvent r. 1951), nositele Descartesovy ceny EU (snad druhé "Nobelovky"), který na minulých oslavách zorganizoval zajímavou přednášku, nedávno zesnulého jazykovědce Prof. PhDr. Petra Sgala (mat. ročník 1945), zasloužilého archiváře a velkého znalce historie České Třebové PhDr. Jindřicha Růžičku (mat.r. 1945), nebo absolventa a později i profesora gymnázia Borise Wolfa (mat. ročník 1942) z Ústí nad Orlicí.... Jsou však nové osobnosti, kteří dorůstají do hvězdné velikosti a třeba je mohou v něčem i předčit.....
 
Slavit až do rána se nedařilo

V úvodním slově k absolventům gymnázia popřál ředitel Mgr. Josef Menšík hlavně mladším ročníkům, ať slaví až do rána.
Náš ročník již rozhodně nepatří k těm mladším a každým srazem se blížíme čelu průvodu, nicméně alespoň někteří z nás jsme schopni  držet s mladšími krok alespoň v tom, ze vydržíme do půlnoci. Naši základnou byla kavárna Lucerna a ačkoliv jsme zde měli rezervované místo a s majiteli dohodnuté, že bude mít otevřeno do půlnoci, obsluha o ničem nevěděla a krátce po 22.00 zavřeli. Následovaly naše noční přesuny směr Korado (zde ve 22.45 zavřeno, neobsluhuji), restaurace No. 13 rovněž končí, restaurace Esperanto ve 23.00 již úplně zavřeno. Jediný podnik na náměstí, kde bylo možné si sednout bylo Café Clér. Vím, že otvírací doba je věcí majitele a není si na co stěžovat, nicméně i tato situace o ledasčem svědčí. Mnoho absolventů v našem městě nebydlí a přijede pravě jen z důvodu srazu a pokud nemá možnost na náměstí posedět v některém z podniku v sobotu do půlnoci, pak si asi pomysli o našem městě, ze to rozhodne metropole není. Tak zase za deset let a možná už jen s článkem plným chvály. Jiří Vencl
Potíže s časem

Mnoho absolventů (zpravidla těch odjinud) naznačovalo, že máme v České Třebové potíže s časem. Mnoho stesků jsem slyšel především na dlouhodobě zastavené věžní hodiny na českotřebovském kostele sv. Jakuba. Jakoby naznačovaly, že se v České Třebové  tak nějak zastavil čas. Lze to soudit také z relativně nových nárožních hodin uprostřed kruháku u Padevětu, ukazujících nyní o víkendu trvale pravé poledne, zatímco na kostele je přece jen pár minut před dvanáctou. Snad se to nějak řeší, jenže ti co k nám jezdí pravidelně měli pravdu v tom, že to není jen aktuální situace, ale alespoň v případě kostela dlouhodobý problém, s jehož řešením by mohlo snad i pomoci město. Správně jdoucí věžní hodiny jsou službou pro všechny. Ale připomínky byly i ke špatně nástěnným hodinám ve třídách gymnázia, např. v "bufetu" v přízemí školní budovy ale také ve studovně Prof. Karla Holbika.
 
V neděli bylo ve škole zavřeno

Našli se absolventi, kteří přijeli až na večerní sraz a prohlídku školní budovy si plánovali na neděli, nebo sem chtěli ještě zavést své rodinné příslušníky a pochlubit se, ale bylo zavřeno. Tak to přece bylo i v inzerovaném programu oslav. Lze přece pochopit že po oslavách již  budou hosté v neděli odjíždět. Jak jsem zjistil, tak byli popleteni tabulí cukrárny Suk, která lákala k návštěvě této provozovny a byla umístěna před vstupem do gymnázia. Dobu, kdy mají u Suků otevřeno si někteří popletli s dobou otevření budovy gymnázia.
 
27let po maturitě  - v roce 1992 bylo ve třídě 37 maturantů !!!!


Za všechno mluví výše uvedená fotografie skupiny absolventů třídy profesora Jiřího Nespěchala z roku 1992 z výstavky ve škole. V této třídě maturovalo 37 absolventů a v sousední třídě, do které chodil i Václav Moravec jich bylo "jen" 33.
Ukázka tabla jedenáctiletky z roku 1957  - z pozůstalosti Borise Wolfa


Současné fotografie z (bývalé) "hvězdárny" gymnázia