Českotřebovský deník 175/2019 (24/6)
Hledám pronájem garáže v České Třebové, M. Wohlgemuth, tel. 777226664.
 
Sbírka materiální pomoci

Second hand Hrabáček (naproti Gymnáziu) vyhlásil den po požáru panelového domu na lhoteckém sídlišti sbírku materiální pomoci, do které se ještě týž den zapojili zaměstnanci České pošty a Klub mladých komunistů při OV KSČM Ústí nad Orlicí. Během několika dní se informace o této akci rozkřikla po celém městě a lidé do Hrabáčku nosili velké množství ošacení, ručníků, povlečení atd.
Protože je situace některých obyvatel zničeného panelového domu skutečně děsivá, rozhodli jsme se sbírku prodloužit a zároveň veškerý zisk z prodeje v našem second handu  věnovat na transparentní účet. Jsme připraveni nabídnout pomoc i ve sbírce nábytku, praček a dalšího nouzového vybavení bytu v době, kdy to bude technicky možné.  Bohužel se setkáváme i s naprostou ignorací zapojit se do jakékoliv pomoci. 
Přesto věříme, že jde pouze o minoritní část obyvatel, pro které je situace 80 postižených obyvatel lhostejná.
Informace o materiální pomoci najdete na facebookových stránkách www.facebook.com/hrabacek
 
Potvrzení o vkladu výtěžku ze vstupného na benefičním koncertu na účet sbírky v KB

 • Na účtu sbírky bylo dnes v pondělí 24/6 187 723 Kč       


  Životní příběhy litomyšlských pamětníků ožijí díky dětem

   „V noci všichni na chodbu, všichni do naha a špendlíkem hledali, jestli nemáme schovanou jehlu…“, tak vzpomíná pan Václav Jozefy na vězení v 50. letech minulého století. O svůj životní příběh se v rámci vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů podělil, stejně jako dalších osm pamětníků, s dětskými týmy z litomyšlských základních škol a jedné českotřebovské základní školy.
  Projekt, který realizuje nezisková organizace Post Bellum, finančně podpořilo město Litomyšl z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II a město Česká Třebová.
  Dětští dokumentaristé měli za úkol najít ve svém okolí pamětníka, natočit jeho vyprávění, a to dále zpracovat. Některé týmy navštívily v rámci projektu Archiv bezpečnostních složek v Praze, mají za sebou natáčení v Českém rozhlase v Hradci Králové, kde si sestříhaly vlastní reportáž, jiné týmy se účastnily videoworkshopu pod vedením profesionálního střihače z Post Bellum.
  Výsledky jejich snažení můžete sami posoudit ve středu 26. června 2019 od 16.30 hodin na závěrečném slavnostním večeru v litomyšlském Kině Sokol. Akce je přístupná široké veřejnosti a vstupné je zdarma.
  Zpracované vzpomínky pamětníků se stanou součástí archivu Paměti národa a budou tak uchovány pro další generace.
   
  Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II“ je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města,  reg. Číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614.

   RODINNÉ CENTRUM  ROSA V ČERVENCI

  Po - Pá

  8:30 – 12:00

   

  PRÁZDNINOVÝ PROVOZ: Otevření herny během července je možné vždy po předchozí tel. domluvě pro alespoň 3 člennou skupinku. Pro aktuální aktivity a činnosti během léta sledujte náš facebook Rosa rodinné centrum.

  Kontakty: 724 986 435 Šárka Březinová, 773 601 427 Pavla Jansová; e-mail: rcrosact@seznam.cz