Českotřebovský deník 178/2019 (27/6)
Děti z MŠ Vinohrady druhé v krajském kole Sportovních her mateřských škol

Dne 21. června 2019 paní starostka města Mgr. Magdaléna Peterková přijala na českotřebovské radnici děti z MŠ Vinohrady, které 11. června 2019 úspěšně reprezentovaly naše město v krajském kole Sportovních her mateřských škol v Pardubicích. Za krásné druhé místo byly odměněny sladkou odměnou a věcnými cenami. 
 
Příběhy našich sousedů mapovalo 9 kolektivů z Litomyšle
a jeden z České Třebové 

Jedná se o projekt, který realizuje nezisková organizace Post Bellum, finančně podpořilo město Litomyšl z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II a město Česká Třebová. Dětští dokumentaristé měli za úkol najít ve svém okolí pamětníka, natočit jeho vyprávění, a to dále zpracovat. Některé týmy navštívily v rámci projektu Archiv bezpečnostních složek v Praze, mají za sebou natáčení v Českém rozhlase v Hradci Králové, kde si sestříhaly vlastní reportáž, jiné týmy se účastnily videoworkshopu pod vedením profesionálního střihače z Post Bellum. 
Na prezentaci v litomyšlském kině Sokol představily ve středu 26/6 žákovské týmy příběhy pamětníků, které v projektu natočily a zpracovaly do formy reportáží. Nechybí mezi nimi např. českotřebovský pamětník 2. světové války Oldřich Gregar, kterému nacisté postřelili otce, účastník vykonstruovaného politického procesu v 50. letech Václav Jozefy či spoluzakladatelé litomyšlského OF Vojtěch Stříteský a František Zeman. 
Příběh Oldřicha Gregara natočil autorský tým  Matouš Jelínek, Kryštof Kazda, Kryštof Pokorný a Pavel Vážek pod pedagogickým vedením Mgr. Roberta Hrabala ze ZŠ Nádražní  Česká Třebová. Prezentace v litomyšlském kině se konala za účasti starostky města Magdalény Peterkové.
 
Od 1. července mění kraj podmínky parkování zaměstnanců i návštěv

Jde o Parkovací dům Centrum na Karlovině v Pardubicích.  Z jednání s většinovým majitelem parkovacího  domu vyplynulo, že nadále už nebudou uznávány parkovací lístky označené na recepci Krajského úřadu Pardubického kraje. Dojíždějícím zaměstnancům úřadu a také např. zaměstnancům - rodičům pečujícím o malé děti  budou přiděleny nové parkovací karty. Ostatní návštěvníci budou v parkovacím domě  platit běžné parkovací poplatky.
 
Sraz spolužáků na Splavě

Tentokrát zveřejním jen fotografii Martina Šebely bez dalšího popisu a jsem zvědavý, kdo zjistí o jaký kolektiv se jedná a bližší podrobnosti. Nedávný sjezd gymnázia  prostě inspiruje k setkáním pamětníků.... (Určitě to nebude těžký úkol)
 
Kraj rozumně využívá prostředky evropských fondů na úsporu energie

Z přehledu, který na jednání Rady Pardubického kraje předložila radní Hana Štěpánová, vyplývá, že kraj využil prostředky z operačního fondu Životní prostředí v tomto programovacím období na několik desítek krajských budov a další jsou buď v procesu stavby, nebo se chystají na zahájení či projektování stavby.
„V poslední době zaznamenáváme ve výzvách operačního programu Životní prostředí změny k lepšímu.  Procentuální výše dotace se přímo odvíjí od předpokládaných úspor energie, kdy hodnotící kritéria správně počítají s možností dosažení nižších úspor u historických budov. Byly zvýšeny jednotkové ceny pro výpočet způsobilých výdajů, což reflektuje na zvyšování cen stavebních prací, celkově lze dosáhnout vyšší míry dotace při současném uplatnění metod zajištěných energetických úspor EPC. Důraz se klade také na realizaci opatření, která zabrání letnímu přehřívání místností,“ uvádí Hana Štěpánová.
Budovy pro silničáře
„V minulých letech se nám podařilo zateplit několik cestmistrovských budov, jako například v Králíkách, Moravské Třebové nebo Chrudimi. Stejně tak dostala nový kabát administrativní budova Správy a údržby silnic Pardubického kraje,“ připomíná náměstek hejtmana Michal Kortyš.
Zdravotnické stavby
„V nemocnicích Pardubického kraje se postupně snažíme investovat a s cílem zlepšení tepelně technických vlastností objektů modernizovat všechny staré budovy ve všech pěti areálech nemocnic,“ konstatuje radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. V posledních letech byla upravena například budova kardiologie v Pardubicích, ambulance a vyšetřovny v Chrudimi, budova s lékárnou a odbornými pracovišti v Ústí nad Orlicí nebo Dětské centrum Veská. „Nyní jsou schváleny k přípravě projekty v léčebně v Jevíčku a ve Veské. Připravujeme úsporná opatření také ve Svitavské, Litomyšlské a Orlickoústecké nemocnici  a   pro několik budov v Albertinu Žamberk,“ dodává radní Valtr.
Nejvíc se mění školy
Nejdelší seznam zateplených budov by Pardubický kraj mohl publikovat v oblasti školství. „V rámci posledních dvou výzev jsme zateplovali sedm škol a školských zařízení a ještě do konce letošního roku budou hotové další čtyři projekty. Pracuje se také na pěti projektech s ukončením v příštím roce a do výzvy číslo 100 máme přihlášeno přes 20 nových projektů. Dotace u nich činí od 35 do 70 procent. Ve výhledu máme také rekonstrukce budov SPŠ stavební ve Vysokém Mýtě, Domova mládeže v Pardubicích, speciální základní školy v Lanškrouně či ISŠ v Moravské Třebové,“ jmenuje radní pro školství Bohumil Bernášek.
Kulturní instituce to mají složitější
„Vzhledem k tomu, že většina našich kulturních institucí sídlí v historických stavbách, asi nikdo nepředpokládá, že budeme zateplovat Zámek Pardubice nebo piaristickou kolej v Litomyšli,“ říká s úsměvem 1. náměstek hejtmana, který má na starosti také kulturní instituce kraje, Roman Línek. Přesto i v jeho resortu se najdou příklady úspor energie: „Využili jsme tento operační program pro budovy Regionálního muzea v Chrudimi, které sídlí v Rybičkově ulici a Na Skřivánku, pro Dům hudby a připravujeme do něj přihlásit původně školské budovy v Ohrazenicích, které slouží jako depozitáře našim kulturním institucím.“
Pilotní projekty
Pardubický kraj se při získávání energetických úspor velice aktivní a chystá se vyzkoušet i některé novinky a pilotní projekty. „Rádi bychom se pustili do projektu, kde budou současně kombinována opatření finančně podporována z OPŽP s metodou zajištěných energetických úspor EPC, a to v případě Gymnázia a SOŠ Přelouč, kde budeme investovat do objektu školy, domova mládeže a budovy praktické výuky,“ prozrazuje Hana Štěpánová.
„Kromě toho se chceme přihlásit také do výzvy, která má za cíl zlepšení hospodaření se srážkovými vodami. Máme vytipované záměry na sedmi školách a v Domově pod hradem Žampach. Jde o výměnu nepropustných povrchů za propustné, anebo shromažďování srážkové vody a její následné využití pro zalévání nebo splachování toalet. Na Žampachu by využili srážkovou vodu nejen na zálivku, ale také na podporu mokřadní části zdejšího arboreta a napájení přírodního jezírka,“ doplňuje Štěpánová.
 
Projekt Smart akcelerátor pomáhá inovacím v Pardubickém kraji

Tři roky fungování projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje zhodnotili účastníci konference, která se uskutečnila ve středu v Sále Jana Kašpara na krajském úřadě. Jejím cílem byly prezentace realizovaných aktivit a jejich zhodnocení a sdílení zkušeností v oblasti vědy, výzkumu a inovací.
„Projekt Smart akcelerátor Pardubického kraje je realizován od 1. března 2016 a končí 31. srpna 2019. Je zaměřen na podporu inovací v Pardubickém kraji. Pro zjednodušení mohu říci, že by mělo dojít k zlepšení souhry  a sladění not mezi školstvím, vědou, výzkumem a praxí. V rámci projektu došlo ke zmapování stavu a vývoje inovačního potenciálu i technologických trendů v Pardubickém kraji. Podpora přípravy pěti projektů za 1,4 milionů Kč pomohla vygenerovat finanční prostředky za 250 milionů Kč na výzkum a rozvoj,“ sdělila Hana Štěpánová, radní pro regionální rozvoj a evropské fondy.
Pardubický kraj vytváří podmínky pro inovující podnikatele. Příkladem dobré praxe je například centrum inovací a podnikání P-PINK. Úspěšným realizátorem projektů v oblasti inovací je také Univerzita Pardubice. „Ve výsledku chceme, aby náš kraj byl konkurenceschopný a měl progresivní vývoj díky špičkovému výzkumu a podnikavým obyvatelům,“ dodala Hana Štěpánová.
Hlavním úkolem projektu bylo zmapovat a následně rozvíjet inovační prostředí v Pardubickém kraji. V současné době je inovační a výzkumný systém Pardubického kraje svými parametry, z pohledu celé České republiky, na průměrné úrovni. K posunu na vyšší úroveň by mohl pomoci navazující projekt, jehož realizace by měla začít na podzim letošního roku. Více na: https://www.pardubickykraj.cz/smart-akcelerator.