Českotřebovský zpravodaj - červenec vychází ve středu 26.6. 2019, kdy se odpoledne objevily výtisky na pultech prodejen.
Do neděle 30/6 bude provedena distribuce do schránek předplatitelům.

Úvodník Karla Kubišty se zabývá mediální anketou, tvoří ovšem jen jakýsi úvod do problematiky, kterou podrobně rozebereme na těchto stránkách., celý text, který vyplývá z ankety je tak velký, že jej nelze v tištěné verzi publikovat.  Po neděli by se měl objevit na tomto webu.
Červencové číslo se věnuje  také oslavám 110 výročí gymnázia, však také titulní fotografie byla pořízena z ochozu hvězdárny na střeše budovy gymnázia.  V několika článcích se věnujeme výročí  firmy CZ LOKO, která navazuje na tradici českotřebovských železničních dílen. Nemá smysl vyjmenovávat pravidelné rubriky a jejich články, ty si čtenář najde sám....