Den otevřených dveří v Zemědělském družstvu Sloupnice 
Zemědělský svaz České republiky se rozhodl v letošním roce uspořádat první ročník celorepublikových Dnů českého zemědělství, respektive dnů otevřených dveří v zemědělských podnicích napříč republikou. Smyslem a cílem této akce je veřejnosti představit zemědělství a tím přispět k jeho pozitivnímu vnímání, a to především jako zajímavého a moderního oboru a zároveň odbourat mýty, které o zemědělství kolují.
Jedním z více než 50 podniků, kde se tyto dny uskutečnily, bylo i Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici. Ve Sloupnici byl Den otevřených dveří zaměřen především na studenty základních škol.
Dopoledne mléčné farmy v Němčicích a Řetové navštívilo téměř 300 dětí z okolních základních a mateřských škol, odpoledne byla naše střediska otevřena pro veřejnost a v tropickém vedru k nám zavítalo přibližně 120 lidí. Kromě prohlídek stájí a bioplynové stanice zde byla připravena také ukázka strojů z prodejního sortimentu družstva a ochutnávka mléka. Z ohlasů dětí, jejich učitelů i veřejnosti považujeme akci za úspěšnou. Přispěla k tomu také prezentace programu „Zemědělství žije!“, kde děti zábavnou formou získají nové znalosti a dovednosti, které k zemědělství patří, například poznávání plodin, rostlin, různých činností, např. dojení a další. Pro děti i dospělé bylo připraveno občerstvení z našeho řeznictví.
Dne otevřených dveří se také zúčastnili krajští radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Ing. Václav Kroutil a radní zodpovědný za školství Ing. Bohumil Bernášek. Při té příležitosti projednali s vedením družstva otázku spolupráce se středními školami v rámci Pardubického kraje.
ZD Sloupnice intenzivně spolupracuje nejen se zemědělskými odbornými školami, z nichž je nutné jmenovat zejména SZaVŠ v Lanškrouně, ISŠT Vysoké Mýto, SŠZT Litomyšl. Studenti v podniku vykonávají odbornou praxi, řešíme zapůjčení techniky, účast na dnech otevřených dveří škol i konzultace při přípravě školních výukových plánů.
Musíme ale jmenovat i výbornou spolupráci s VOŠP a SPgŠ v Litomyšli, jejichž studenti již čtvrtým rokem vedli agroenvironmentální kroužky v rámci programu „Zemědělství žije!“, které družstvo zajišťuje na základních školách v rámci územní působnosti. V tomto školním roce je navštěvovalo 24 dětí ze Sloupnice, Němčic a Řetové a kromě teorie, povídání o zemědělství a přírodě, hraní her, se děti podívaly na setí pšenice přímo na poli, navštívily mléčné farmy, mechanizační dílny, bioplynovou stanici, řeznictví a také den otevřených dveří na ISŠT ve Vysokém Mýtě.
ZD Sloupnice hospodaří na cca 2 990 ha, rostlinná výroba je  zaměřená nejen na tržní plodiny jako je pšenice, sladovnický ječmen nebo brambory, ale významný podíl je věnován výrobě krmiv pro rozsáhlou živočišnou výrobu, zejména 960 kravám holštýnského skotu s bioplynovou stanicí. Chov prasat poskytuje surovinu pro dceřinou firmu ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE s.r.o. s řeznickou výrobou a devíti vlastními prodejnami. Družstvo se také zabývá prodejem a servisem zemědělské techniky.