Oslavy dne dobrovolnictví                                          

Mezinárodní den dobrovolníků se slaví od roku 1986, vyhlášen byl o rok dříve Organizací spojených národů a oficiálním dnem, kdy si tento den připomínáme, je 5. prosinec. Na celém světě se oslavuje již 33. rokem. Svátek slouží k připomenutí  dobrovolnické práce pro společnost.

Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace, ale mnozí lidé také slouží méně formálně, ať už jednotlivě, anebo jako součást skupiny.

V Pardubickém kraji se tyto oslavy konají již čtvrtým rokem a po Chrudimi (2016), Svitavách (2017) a Pardubicích (2018) se letos oslavy spojené s propagací dobrovolnictví konaly v úterý 4. června 2019 v Ústí nad Orlicí, a to v parku Kociánka, kde představilo svou činnost 19 dobrovolnických organizací z Pardubického kraje, jmenovitě:

Dům zahraniční spolupráce Pardubice
Kamínek, centrum pro rodinu Choceň
Farní charita Chrudim
Šance pro Tebe Chrudim
Krůček, rodinné centrum Svitavy
Tyflo centrum Pardubice
Charita Moravská Třebová
Charita Ústí nad Orlicí
Péče o duševní zdraví Ústí nad Orlicí
Cesta pro rodinu Žamberk
Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) Pardubice
Zástupci Přátelských nemocnic z Pardubic, Litomyšle, Svitav, Chrudimi a Ústí nad Orlicí
Dobrovolnické centrum Farní charity Litomyšl
Cedr Pardubice
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hylváty
Domov u studánky Anenská studánka
Domov pod hradem Žampach
Dobrovolnické centrum SVĚTLO Ústí nad Orlicí
a Stacionář Ústí nad Orlicí. 

V průběhu slunečného dne, v zázemí perfektně připraveného parku Kociánka, veřejně i soukromě, ale vždy ochotně a detailně prezentovaly všechny výše uvedené organizace, čím se zabývají a jak vypadá jejich konkrétní pomoc potřebným.  Akci, jejímž hlavním pořadatelem byl Krajský úřad Pardubického kraje a Dobrovolnické centrum  Světlo při Ústeckoorlické nemocnici vedené paní Mgr. Janou Svojanovskou,  navštívilo na 300 hostů, převážně z řad žáků a studentů základních, speciálních a středních škol z Ústí nad Orlicí, České Třebové a okolních měst, ale také seniorů, rodin s dětmi i jednotlivci, kteří přišli ze zájmu o služby dobrovolnických organizací, ale také ze zájmu o dobrovolnictví jako takové.
Akce byla provázena inspirativní soutěží, kdy každý z účastníků obdržel na „startu“ jeden ze čtyř příběhů, který obsahoval konkrétní situace ze života, kdy je možné vyhledat pomoc té - které dobrovolnické organizace, která byla na akci přítomna. Tak se účastníci akce zábavnou formou seznámili s programem jednotlivých organizací „zblízka“. 
Za „vyřešení“ příběhu pak čekala každého v „cíli“ odměna ve formě sladkosti nebo praktického dárku, o něž se postarali laskaví sponzoři této smysluplné akce.
Nechybělo ani zajímavé a netradiční občerstvení, které zajistily maminky z kavárny „Papu Kafé“ z Chocně.
Letošní oslava Mezinárodního dne dobrovolnictví se opravdu vydařila a těm, kdo se o dobrovolnictví zajímají, přinesl mnoho užitečných informací a kontaktů, které může využít ať už pro sebe nebo pro své blízké. Pokud uvažujete o zapojení se do této služby, neváhejte kontaktovat  DC Světlo Ústí nad Orlicí (602 150 304) nebo KONEP  Pardubice (775 551 412). Vždyť konat dobro na dobrovolném základě by mělo být samozřejmostí pro každého člověka.
 
Ludmila Rašnerová,  členka DC Světlo Ústí nad Orlicí