Gymnázium na prahu oslav 110. výročí vzniku školy    

Založení střední školy gymnazijního typu před 110 lety mělo obrovský význam jak pro samotnou školu, tak i pro město a celý region. Otevření české reálky v České Třebové v roce 1909 znamenalo velký krok dopředu pro širokou oblast, v té době byla česká gymnázia pouze v Litomyšli a Vysokém Mýtě. Jinde v okolí byly jen školy německé (Svitavy, Lanškroun). Česká reálka tehdy měla velký význam pro český živel na pomezí velkého německého území, které začínalo hned za Českou Třebovou. V okolí byly německé obce již od Semanína a Rybníka až k Lanškrounu a  Svitavám, také Skuhrov, Knapovec nebo Hylváty. Reálka byla v r. 1929 přeměněna na reálné gymnázium a později byly i jiné názvy. Přinesla do města a regionu vzdělanost, kdo měl reálku nebo později gymnázium, byl uznáván že něco umí.
Hlavní oslavy budou již příští týden a mají bohatý program. Na oslavy se již dnes zaregistrovaly stovky absolventů, každým dnem se jejich počet zvyšuje. V rámci oslav již byl zahájen doprovodný program. V Kulturním centru je otevřena výstava fotografií ze života školy "Gymnázium ve 21. století" v pátek 7. června se v Malé scéně konal velmi vydařený koncert Borise Prýgla, Jany Ženkové s klavíristy Ahmada Hedara - večer slavných operních a operetních melodií světových autorů. Další zajímavé představení připomene Osvobozené divadlo a bude uvedeno v malém sále KC 13. června. V rámci oslav se 14. 6. v Malé scéně uskuteční zajímavá beseda se snad nejpopulárnějším televizním politickým moderátorem České televize Václavem Moravcem, který absolvoval naše českotřebovské gymnázium v roce 1992.
Hlavní část oslav bude v sobotu 15. června. Stejně jako besedy v Malé scéně, tak i slavnostního zahájení sobotních oslav se zúčastní také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který převzal nad oslavami záštitu. Příprava programu a zdárného průběhu oslav dala kolektivu pedagogů hodně práce. Všichni ji dělali  mimo své pedagogické povinnosti a rádi, jde o velkou propagaci školy, města. "Věřím, že nám zdárný průběh oslav přinese jistě velké zviditelnění školy a přinese také další studenty s  velkým zájmem o studium.   Hodně  nám pomáhá Město a také řada sponzorů," řekl o nadcházejících oslavách ředitel školy Mgr. Josef Menšík.
Na stoleté oslavy je již připraven nový  almanach formátu A4, na jehož přípravě se podílela redakční rada. Almanach vydal spolek Gymnázia Česká Třebová a Gymnázium. Obsahuje hodně fotografií, černobílých i barevných, zajímavé články, také vzpomínku na zakládající členku a předsedkyni Spolku gymnázia prof. Hanu Habrmanovou, Třebováka v Americe prof. JUDr. Karla Holbika  Prof. Ladislava Roba, nositele Descartovy ceny, který nastoupil  do r. 1945 do tercie a řada dalších zajímavostí. Almanach bude součástí výbavy všech registrovaných absolventů a jistě si jej budou moci na oslavách koupit i další zájemci.
 
Z koncertu Jany Ženkové, Borise Prýgla a Ahmada Hedara 7. června 2019

 
Nadcházející program  oslav 110. výročí založení českotřebovského gymnázia

čtvrtek 13. 6. 2019
Pásmo textů a písní Osvobozeného divadla v podání studentů českotřebovského gymnázia, malý sál Kulturního centra od 19 hodin
pátek 14. 6. 2019  
14:00–18:00 – prezence účastníků, den otevřených  dveří, prodej upomínkových předmětů
pátek 14. 6. 2019  
19:00 – Otázky pro Václava Moravce připravil
a pokládá  hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, Malá scéna Kulturního centra
sobota 15. 6. 2019
9:00–18:00 – Prezence účastníků, den otevřených dveří, prodej upomínkových předmětů
sobota 15. 6. 2019  
Oslavy 110. výročí založení Gymnázia Česká Třebová  v areálu školy:
13:00–13:30 – promenádní koncert Dechové hudby Řetůvanka
13:30–14:00 – projevy, řazení průvodu
14:00–15:00 – průvod abiturientů městem
15:30–16.30 – vystoupení Velkého swingového orchestru KC Česká Třebová
17:00–17:30 – vystoupení školní studentské skupiny 375 m.n.m.
18:00–19:30 – vystoupení hudební skupiny VLTAVA