GYMNÁZIUM A JEHO JUBILEUM  
 
Chystá se po letech opět veliká sláva. Naše nejstarší střední škola, místní gymnázium, slaví zase kulaté výročí. A sto deset let, to už je nějaký důvod k oslavám…
 Jako každých deset let se sejde téměř tisícovka abiturientů a s nimi přes tři stovky současných studentů školy. Hlavně abiturienti si budou moci prohlédnout novou studovnu profesora Karla Holbika, díky jehož finanční podpoře z jeho pozůstalosti mohla být zbudována, nové odborné učebny fyziky a biologie a krásnou úpravu okolí budovy včetně parku u školy. Účastníci oslav mohou vidět výstavu fotografií školního fotokroužku, hudebně literární pásmo z dílny Osvobozeného divadla nebo koncert operních a operetních melodií. Zajímavý bude jistě také pořad dvou absolventů třebovského gymnázia Otázky pro Václava Moravce, který bude tentokrát nikoliv klást otázky jako televizní moderátor, ale bude na ně odpovídat hejtmanovi Pardubického kraje Martinu Netolickému. Hlavní den slavností bude potom sobota 15. června, který zahájí průvod abiturientů školy, na který naváže série koncertů v areálu školy.
Když jsme před deseti lety natáčeli celovečerní dokument o historii gymnázia Stopy času údolím paměti, měl jsem tu čest se setkat s mnoha bývalými i současnými učiteli i bývalými významnými absolventy školy, jako byli lingvista prof. Petr Sgall, držitel Descartovy ceny za fyziku prof. Ladislav Rob, historik prof. František Musil, biolog prof. Pavel Kovář, prof. Jiří Šípek, režisér Filip Nuckolls a mnoha dalšími, mezi kterými byl také televizní moderátor, výše zmíněný Václav Moravec. Ten mi vyprávěl  takovou drobnou příhodu o tom, jak ho profesor František Doležal na tělocviku honil, protože on tělocvik a branná cvičení nemiloval, a říkal mu: „Moravec, Moravec, těla chabého a ducha mdlého…“, protože odmítal přeskočit koně našíř.
Když jsem si po letech teď film opět pustil, také jsem si také vzpomněl na několik historek z našeho gymnázia. Nejvíce jsem si jich i já vybavil s Františkem Doležalem, kterého jsme se všichni děsili při výuce ruského jazyka, neboť byl pes, ale my jsme ho měli také na tělocvik. Nesnášel jsem také gymnastiku a atletiku, ale šel mi docela vrh koulí. Jedné hodiny jsem ho neuváženě, když nám pan profesor ukázal, jak se vrhá a byl pyšný na svůj výkon, přehodil, což velmi těžce nesl (ale nikdy se nemstil). Pouze jednou jsme od něho dostali co proto! To bylo tehdy, když jsme měli ve škole velmi silný volejbalový tým, ve kterém bylo i několik mistrů republiky v žácích i dorostu (já se do týmu dostal pouze proto, že těch profíků bylo pouze sedm a potřebovali ještě jednoho a mně volejbal docela šel) a František Doležal měl představu, že vyhrajeme celostátní pohár, což se nestalo. Tak jsme všichni do jednoho včetně těch profíků dostali na vysvědčení dvojky z tělocviku, ke kterým přidal něco jako „To máte za ten pohár, vy lumpové!“ Po odchodu ze školy jsme ho ale všichni (až na drobné výjimky) milovali a vzpomínáme na něho s láskou dodnes.
Stejně jako na paní profesorku Jaroslavu Víšovou, která měla naši skupinu na ruštinu a chodili jsme do jazykové učebny, kde byly takové podivné boxy se sluchátky a mikrofony, kterými nás mohla poslouchat. Ti nadanější mluvili za nás ostatní, paní profesorka to věděla, ale nikdy nic neřekla a my ji také milovali. Zvláště my, kteří jsme k ní ještě také chodili do jejího kabinetu a tam jako redakční rada připravovali časopis „Ústavní občasník“, kde vycházely práce studentů o lásce, životě a tak. Nikdy ne o politice, i když byl počátek sedmdesátých let minulého století.
Společně s ní seděla v kabinetu paní profesorka Hana Habrmanová (za nás ještě Fojtová), ze které jsme měli fakt respekt. Zvláště když přišla do třídy a oznámila „Vykliďte, prosím, první lavice…“ To jsme už věděli, že bude zkoušet nejen u tabule, ale v těch prvních lavicích také tři chudáky písemně, což bylo někdy docela drsné. Ale zase nás češtinu i dějepis opravdu naučila, což se mi hodilo na „vejšce“ (zvláště když jsem tu literaturu studoval).
Moc také vzpomínám na paní profesorku Marii Pechancovou, která celou hodinu seděla za stolkem, ale ve třídě si nikdo nedovolil nic. A ta zkoušela tak, že pokládala otázky a potom výkon studenta ohodnotila slovy: „Ano, výborně jsi to uměl, bylo to skvělé – za tři!“  A pokračovala jako by se nechumelilo, zatímco student kráčel se sklopenou hlavou do lavice, protože si myslel po prvních slovech, že to bylo výborné. No, nebylo! Ale i tu jsme milovali.
Příhod drobných i větších by jistě každý z absolventů našel ve své paměti mnoho. Studium na gymnáziu patří k nejkrásnějším rokům v životě dospívajícího, které poté najednou skončí maturitou. Proto je krásné, že se kdysi dávní studenti mohou každých deset let sejít… A kdo tvrdí, že gymnázium mu nic nepřineslo, ten buď nemluví pravdu nebo ztratil paměť…             
 
Karel Kubišta