Na slovíčko s Adamem Janíčkem, vítězem  houslové interpretační soutěže ve Slovinsku
Koncem května jsi absolvoval mezinárodní  interpretační soutěž v dalekém  Slovinsku. V prvním kole tak trochu "dálkově", přes  videozáznam. V krátké době jsi musel nastudovat vybranou soutěžní skladbu. Jaký výsledek jsi očekával?

Na nacvičení povinné skladby „Houslový koncert G-dur, opus 34“ od Oskara Riedinga jsem měl opravdu málo času, proto jsem takový výsledek nečekal. Druhou soutěžní skladbu „Praeludium a Allegro ve stylu Pugnaniho“ od Fritze Kreislera mám zažitou víc, protože jsem ji už hrál letos na Mezinárodní houslové soutěži Dr.J.Micky v Praze, kde jsem získal 2.cenu.

Potom přišlo pozvání na osobní účast ve finálovém kole.  To už jsi čekal nějaké ocenění?  Co rodina, jeli tě na soutěž podpořit? 

Postup do finále mě překvapil a byla to pro mě výzva. Ostatní soutěžící jsem neznal, nebyl jsem si jistý žádným výsledkem. Chtěl jsem tam ale zahrát nejlépe, jak umím. Abych měl na cvičení víc času, vynechal jsem některé tréninky juda a horolezení. Do slovinského města Celje, kde byla soutěž, se mnou jeli oba rodiče a bratr Jakub. Druhý den po soutěži jsme jeli k moři do Itálie. Moře bylo už teplé a tak jsme se i vykoupali a dali si pravou italskou zmrzlinu (několikrát) a pizzu. Bylo to super!

Výsledek byl nad očekávání: první cena a k tomu ještě bonus. Co pro tebe znamená?

Mám velikou radost a jako bonus k výhře jsem dostal zvláštní ocenění za nejlepší provedení Riedingova koncertu, s pověřením hrát letos v říjnu sólově na koncertě v Ljubljani s filharmonií. Na programu je Antonio Vivaldi „Čtvero ročních dob“, já se musím naučit část „Jaro“ a možná i „Podzim“.  

Pojedeš znovu do Slovinska a budeš hrát s velkým orchestrem. Už jsi to někdy zkusil? 

Minulý rok jsem hrál v Ústí nad Orlicí na závěrečném koncertě Kocianovy houslové soutěže v orchestru s ostatními soutěžícími pod vedením Pavla Šporcla. To byl pro mě velký zážitek. Ale s tak velkým orchestrem, jako je filharmonie, jsem ještě nehrál, navíc sólově. Jsem na to zvědavý a už se tam moc těším. (Doufám, že moře bude ještě teplé…)  

Poděkování rodičů:

Děkujeme panu učiteli MgA. Bohuslavovi Mimrovi za pedagogickou přípravu a umělecké vedení našeho syna Adama a paní BcA. Miluši Mimrové za perfektní klavírní doprovod na všech soutěžích a koncertech. Je třeba také poděkovat vedení ZUŠ Česká Třebová za uvolnění nemalých finančních prostředků na pokrytí všech nákladů spojených s dopravou, ubytováním a stravou obou pedagogů. Velký dík patří také Janě Mimrové za pomoc s organizací účasti na soutěži a tlumočení v průběhu soutěže. To vše bez nároku na honorář.