All´italiana, aneb výtvarná soutěž po italsku                      
Spolek Lingvia Group z.s. uspořádal za podpory Kulturního centra a Města Česká Třebová  již 7.ročník výtvarné soutěže, které se zúčastnily všechny mateřské školky, ZŠ Habrmanova a ZŠ Ústecká ve třech kategoriích a studenti gymnázia ve dvou kategoriích.Potěšila nás tak velká účast.
Celkem se sešlo přes 300 výtvarných děl. Jak se mohli přesvědčit účastníci vernisáže v pondělí 27. 5. 2019, téma bylo pojato mnoha způsoby. Porota v čele s paní Martou Demelovou měla nesmírně těžkou práci. Není jednoduché vybrat jen 3 nejlepší v každé kategorii, zvláště tehdy, když bylo opravdu z čeho vybírat.
Vernisáž krátce zahájila Magdaléna Peterková ml., přivítala příchozí a poděkovala soutěžícím za jejich snahu. Poté dala prostor členkám divadelního kroužku při DDM, které v krásných kostýmech zazpívaly část svého repertoáru.
Vedle trojrozměrných výtvarných dobrot – výtvorů mladých umělců - bylo na vernisáži připraveno pro všechny návštěvníky i drobné občerstvení, které pod rukama především dětí dost rychle zmizelo.
Návštěvníci mohli obdivovat zručnost a představivost menších i větších umělců, různost námětů i technik. Jednou kategorií byly také koláže, společná práce různě velkých kolektivů. Zvítězila koláž ZŠ Habrmanova.
V kategorii dětí z mateřských školek zvítězila Anetka VANČÁKOVÁ z MŠ U Koupaliště, 2. místo získala Dominička ČECHALOVÁ z MŠ Habrmanova a 3. místo patří Janičce ŠTARMANOVÉ z MŠ U Stadionu.
V kategorii 1. a 2. tříd ZŠ si místa postupně rozdělily Pavlínka FRIMLOVÁ, ÁĎA a VIKINKA ze ZŠ Habrmanova.
V kategorii 3. – 5.  tříd ZŠ zvítězil Ondřej JANOUŠEK ze ZŠ Ústecká, 2. místo obsadila N. KNOLOVÁ ze ZŠ Habrmanova a ze 3. místa se mohla radovat Zuzka Mimrová ze ZŠ Na rovině.
V kategorii 6. – 9.  tříd ZŠ a 1. – 4. ročníku osmiletého gymnázia patří 1. dvě místa studentkám gymnázia Sáře HORÁKOVÉ a Štěpánce PETROVÉ, 3. místo získala Milota BLAŽKOVÁ ze ZŠ Habrmanova.
V kategorii SŠ se soutěže zúčastnili pouze studenti gymnázia, kteří si místa rozdělili takto:      1. místo – Jan DOSTÁLEK, 2. místo – Eliška LODEROVÁ a 3. místo Pavlína MANOVÁ.
Na závěr přišlo také poděkování ředitelkám a řediteli všech zúčastněných škol a naší dlouholeté porotkyni Martě Demelové, také vedení KC za poskytnutí  azylu a pomoc. Potom už přišel čas si všechna díla pořádně prohlédnout a ocenit.
Za Lingvia Group z. s. Hana Frühaufová