Muzejní noc v Kozlově u Chaloupky Maxe Švabinského   

Sobota 25. května večer se v Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově a v jejím bezprostředním okolí  zahajovala letní muzejní sezóna. Opět tradičně večerní skcí  uspořádané v rámci celostátního cyklu muzejních nocí.  Jde o výlet  do Kozlova, atraktivní i pro rodiny s dětmi. Cílem je chaloupka Maxe Švabinského, kde je připraveno jednak občerstvení, jednak muzika, pro děti tradiční soutěže a vycházka po pamětihodnostech Kozlova okořeněná tajemností soumraku. Na návštěvníky opět čekaly v Chaloupce oživlé historické postavy, tedy především sám Mistr Max Švabinský v mladém věku, který jak jinak pracoval ve své podkrovní světničce, jeho krásná manželka Ela Švabinská v bílém pokoji a na výměnku potom filosof František Emanuel Welz. Bylo by zajímavé některý rok sestavu oživlých postav rozšířit také o některé obvyklé návštěvníky nebo další členy rodiny a pokusit se třeba znovu po mnoha letech oživit malý nebo velký rodinný portrét...
Od poslední návštěvy Maxe Švabinského v Kozlově uplynulo již 100 roků a přesto je jeho odkaz a působení v Kozlově velmi živé, také ovšem díky rodině a městu Česká Třebová, které před 15 lety začalo  dělat k záchraně chaloupky a jejího mobiliáře první kroky. Chaloupka Maxe Švabinského je každoročně turistickým cílem  návštěvníků našeho města i sousední Litomyšle. V červnu bude otevřena pro návštěvníky o víkendech, o prázdninách pak denně mimo pondělí.  Fotografie Martin Šebela