Nejen o sportu a jeho potřebách         
K napsání textu mě vede několik reakcí na publikované sportovní informace a na vyslovené požadavky zaslané také anonymně od  sportovců i nesportovců a také od  veřejnosti s "obyčejnými prioritami". Proto je zde také více zmíněno témat, zejména publicita, rozvoj sportovišť a finanční prostředky. Všechno však souvisí se vším. Nakonec z toho vychází, že hlavní jsou ve všem peníze.
Co je a co není mistrovství světa či mistrovství republiky
Těžko se v tom všem vyznat, různá "mistrovství" vyhlašují různí organizátoři a název závodu si určují sami, dobře zvolený název často pomůže získat větší přízeň sponzorů a to je pro sport nejdůležitější. Vyznají se v tom jen zasvěcení, pro veřejnost se vydávají tiskové zprávy, na kterých je těžké něco měnit nebo komentovat, protože komentář od někoho, kdo se nevyzná, udělá medvědí službu. A tak někdy dostávám reakce, že např. popisované Mistrovství světa či  Mistrovství republiky nebylo tím skutečným mistrovstvím, ale jen pořadatelem takto vyhlášeným a označeným závodem, snad i s něčím souhlasem. To ovšem neznamená, že bych se nepídil o tom, jak to v tom kterém sportovním odvětví je.  Kdybychom totiž vycházeli z toho, co je někdy publikováno v tiskových zprávách, zjistili bychom, že se to třeba v našem městě jen hemží vrcholovými sportovci a mistry. Jsou přitom další sportovci, sportující zpravidla jinde v centrech, o kterých se nepíše a jejichž výkonnost přitom zasluhuje také publicitu  a často i mezinárodní srovnání. Všude, kde se jedná o úctyhodné výkony dosažené po dlouhodobé systematické přípravě je  toho třeba využít a tyto sportovce dávat za vzor mládeži. Považuji za velký přínos, pokud tato publicita pomůže získat pro sport další adepty, aby se počet těch, kteří aktivně sportují, zvyšoval. Zvlášť ohroženou skupinou je mládež v dorosteneckém věku, kdy existuje větší konkurence jiných nesportovních činností a kdy  se také počet sportovců v těchto kategoriích proti žákovské kategorii snižuje.  Po absolvování základní školy odcházejí někteří studovat do jiných měst, dojíždí nebo bydlí na domovech mládeže, změní životní styl i kamarády. Proto udržet mladé sportovce v tomto věku je právě tak obtížné. 
Mladí sportovci potřebují vzory a dobré trenéry. O trenérskou podporu se naše město stará dlouhodobě, podpora je možná větší než v okolí, žádoucí je udržet ty úspěšné právě "doma". Daří se to např. v ledním hokeji, kdy v posledních letech dosáhl mládežnický hokejový oddíl TJ Lokomotiva velkého zlepšení v soutěžích.   Daří se to i jinde, třeba ve florbalu i dalších sportovních odvětvích, nyní po dokončení atletického stadionu dochází také k rozvoji atletického oddílu. Sportovní nabídka se rozšiřuje, počty mládeže však tak rozšiřovat nelze. Dříve zde pracoval dobře zavedený cyklistický oddíl. Nyní však cyklistika v České Třebové vlastně není, byť má tradici, své historické vzory a nyní i Moniku Simonovou. Nekonají se ani náborové cyklistické závody v rámci Týdne sportu. 
Sportování také stojí peníze
Sportování také stojí peníze a to jak samotné sportovce, tak i město, které sport v České Třebové podporuje. Důležitá je také sponzorská podpora, o kterou oddíly bojují částečně i mezi sebou. Lze zaznamenat  velké zlepšení podmínek pro sportování. Peněz není nikdy dostatek a proto by měly být vynakládány uvážlivě, bylo by dobré, kdyby sami sportovci přišli s tím, co je pro ně prioritou a co nikoliv.  Připomeňme velké investice města a Pardubického kraje - v posledních letech dokončenou tenisovou halu, sportovní halu Skalka, atletický stadion,  také nové sportoviště DSC GYM "na poště" u nádraží, vybudované vlastními silami sportovců.  Suma sumárum to je přes 100 milionů. A chystají se další, jistě také potřebné: připravuje se např. II. etapa dostavby letního stadionu, tribuna a šatny (43 mil. Kč - lze postavit jen bude-li dotace) a známá je dlouhodobě připravovaná investice do Singletrack Glacensis v okolí Pekláku a do samotného "nástupního místa". (38 milionů, z toho 15timilionmová dotace nečiní 85%, jak se uvádělo, ale po započtení všech vynucených investic jen cca 38%). To nepíšu o potřebě investovat desítky milionů do rekonstrukce krytého plaveckého bazénu,  vytvořit podmínky pro sportování hokejbalistům v Benátkách, vždyť už jim minulé vedení města slibovalo nové šatny od roku 2004. Potřebujeme finálně upravit sokolský sportovní areál na Skále (to se jistě bez spolupráce s městem nepodaří) a rekonstruovat venkovní sportoviště ZŠ na Parníku. Proto jsem se dost divil dalšímu požadavku tenistů, tedy žádosti o dotaci na tribunu pro tenisové kurty, zvláště v souvislosti  s tím, že se pro rozvoj tenisu jen v loňském roce město věnovalo přes 25 milionů korun. Prostě každý chce mít všechno.
"Obyčejné potřeby" města
Máme přece i další "obyčejné potřeby", uvedu je raději bez finančního odhadu. Jsou to nemalé investice do modernizace a zateplení škol (proti jiným městům ve Třebové je v této oblasti dost zanedbáno), rozšiřování počtu tříd v mateřských školách, místní komunikace a chodníky, obnova veřejného osvětlení v mnoha ulicích, kde bude provedena kabelizace nízkého napětí,  je před námi investice do rekonstrukce (jak se ukázalo) velmi zanedbaného objektu krematoria, chceme konečně vybudovat městskou knihovnu, do které by se nechodilo tak jako v posledních 29 letech zadním vchodem a vytvořit důstojné podmínky pro práci Domu dětí a mládeže. Bez příspěvku města se neopraví ani velké památkové objekty v památkové zóně města, nevybaví a neupraví se nové dětské hřiště na Trávníku, potřebné dopravní hřiště (kolik let se o něm mluví) nebo park na Zámostí, snad 200 metrů od náměstí, který by si to zasluhoval. 8 let čekáme na cyklostezku do Rybníka. A je toho jistě víc, musím připomenout modernizaci městského bytového fondu, startovací byty pro mladé a přípravu lokalit pro individuální bytovou výstavbu, na což se posledních deset let zcela zapomínalo.
Stojí za to si občas připomenout co všechno potřebujeme. Nelze se zaměřit jen do jediného segmentu požadavků. Proto logicky z tohoto seznamu musela vypadnout jako zbytná investice do zamýšleného Trampského muzea bez možností sáhnout na dotaci nebo biokoupaliště, na jehož realizaci však minulé vedení města ještě honem loni před volbami  dodatečně objednalo (bez výběrového řízení) drahou studií za 300 tisíc korun... A to nic nepíšu o projektu na tzv. park Benátky, který také velká část občanů považuje za investici zbytnou...  (mm)
 
Projekt Singletrack Glacensis zahajuje

Na jednání ZM 17/6 se bude schvalovat smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace pro Region Orlicko Třebovsko  na realizaci projektu Bikerezort Orlicko Třebovsko ve výši 2600 tis. Kč. Současně již proběhlo výběrové řízení na dodavatele, v části "nástupní místo" došlo  k významné několikamilionové úspoře finančních prostředků. Věřme tedy, že celý projekt  bude možné realizovat, aniž bychom museli utratit tolik peněz, jak zatím z návrhů v rozpočtu města vychází. Úspora se však projeví v příspěvku města na projekt jen cca ze 70%, současně bude totiž znamenat i snížení dotace. Projekt Bikerezort Orlicko Třebovsko je rozdělen na akci "Singletracky" (viz následující mapa) a na akci "Nástupní místo Peklák", na které se již podílí město Česká Třebová  daleko významnějším podílem. Bez té druhé nelze tu první část zkolaudovat.