Nedbáme na kvalitu provedené práce 
Řeč je o opravách vodovodní sítě ve městě, která se provádí podle investičního plánu Vodárenské společnosti Česká Třebová. Inspiraci mám v probíhající opravě Brožíkovy ulice, kudy denně chodím, ale i z výsledků oprav vodovodní sítě v dřívější době.  Co se týče provedení prací na vodovodních přípojkách a a přepojení na nově položený vodovodní řad, tak nemám žádných námitek. Tyto práce byly provedeny profesionálně, omezení obyvatel v ulici bylo minimální. Nejde o ulici frekventovanou, proto vlastně nevadilo ani dopravní omezení s rekonstrukcí vodovodu spojené. Také výkopy byly profesionálně označeny, bezpečnost  byla zajištěna.

Nyní přišla na řadu závěrečná fáze, tedy povrchová úprava vozovky.  To co zde provádí již jiná firma, ovšem připomíná Rusko nebo Kazachstán, možná i dvůr nějakého bývalého JZD. Použitý nekvalitní hrubozrnný materiál by mohl být využit snad v některých podkladových vrstvách, tady však tvoří také povrch městské komunikace. Urovnání a válcování se provádí, ovšem povrch neupravuje finišer, ale lopaty, které přehazují  z auta sypaný materiál. Na výsledku to je samozřejmě znát, tento stav  do budoucna nepřinese nic dobrého.  Dovedl bych to pochopit v případě, že by brzy následovala celková oprava povrchu. Jenže nic takového se nechystá!

Na Brožíkově ulici prováděla asi před dvěma lety na druhé straně vozovky firma Kubík opravu plynovodu a to velmi kvalitně, nepřikryli asfaltem jen ořezaný pás, ale asfalt položili s pomocí finišeru až od chodníkových obrubníků. Je to asfalt kvalitní, jemnozrnný, je třeba dát tuto firmu za vzor. V jak velkém kontrastu je pak současná práce zajišťovaná městskými společnostmi!.

(Viz vedlejší obrázek)

 Jsem zvědav, jestli správce městských komunikací  tuto práci převezme bez připomínek jako definitivní.

Podobně musím dát za příklad práce na obdobné rekonstrukci vodovodu na hlavním průtahu města v ulicích Riegrova a Moravská, které v minulých letech prováděla ústecká firma A.B.V.  I zde si pásu s přeložkou vodovodu ani příliš nevšimneme.  Takže cizí firmy dokážou v našem městě upravit po sobě povrch kvalitně, ale my sami to nedokážeme a zadáváme to firmě, která pro takovou práci nemá předpoklady.

Můžeme se podívat na fotografie a to nejen ze zmíněné ulice Brožíkovy, ale také na výsledky "kvalitní  práce" při rekonstrukcích vodovodních sítí provedených v minulých letech např. v ulici Broulíkově a v ulici Pražského. 

Jistě to také souvisí se zadáním  pro tuto zakázku a kontrolou provedené práce.   Odborníci ještě namítnou, že není přece hotovo, ještě se pracuje a přechod mezi starým a nově položeným asfaltem bude ještě zalit asfaltovou směsí... Ale jak to  nakonec dopadne se můžeme na snímek z ulice Broulíkovy.  Snad bych pochopil, že touto "lopatovou technologií" budou opravována místa po havarijních opravách. (viz vedlejší obrázek po havárii v dolní části Brožíkovy ulice).

Tady se však jedná o plánovanou rekonstrukci, která měla být po všech stránkách zajištěna, tedy včetně kvalitní úpravy povrchu komunikace!

Nespokojme se s nejlacinějším řešením a hledejme kvalitní firmu, která dokáže vytvořit kvalitní povrch vozovky: Na příkladu práce firem Kubík a A.B.V.  vidíme, že to možné je.

Zajímavé je také současné označení nerovností a dopravními značkami nezabezpečené staveniště, které bylo ponecháno na pospas všemu přes víkend. Jako by to nikomu nevadilo.  Je to v ostrém kontrastu s tím, jak pečlivě bylo reflexními značkami označeno  staveniště v době, kdy zde pracovali pracovníci Vodárenské společnosti. Ti skončili, označení odvezli a pro druhou firmu není bezpečnost prioritou. Je označení staveniště nyní dostatečné?

V minulých letech byly nekvalitně provedené povrchy po rekonstrukcích vodovodu v ulici Pražského a v ulici Broulíkově. Následkem jsou "doživotní šrámy", na které si musíme jen zvyknout....

Milan Mikolecký