V úterý 18. června - 15 dní po mimořádné akci na střeše paneláku čp. 177/178 na Lhotce se na pozvání starostky města Magdalény Peterkové sešli zástupci zasahujících hasičských sborů v obřadní síni českotřebovské radnice. Přijel také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, ředitel krajského hasičského záchranného sboru plk. Mgr. Aleš Černohorský a předseda výboru pro integrovaný záchranný systém Pardubického kraje Josef Bidmon.  V úvodním slově starostka města, která podle jejích slov prošla v den požáru při zajišťování všech potřebných záležitostí  doslova "křtem ohněm", děkovala všem složkám záchranného systému  za vzornou spolupráci při nasazení  techniky i vyškolených posádek, také všem ostatním, kteří pomáhali při odstraňování následků. Martin Netolický  shodou okolností přijel přímo z jednání krajského zastupitelstva, které schválilo mimořádnou finanční pomoc postiženým obyvatelům panelového domu postižených požárem objektu ve výši jednoho milionu korun. Krajská finanční pomoc je směřována městu Česká Třebová, které následně z těchto prostředků zajistí nezbytnou pomoc. Hejtman Martin Netolický také poděkoval všem 18 zasahujícím jednotkám jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů z širokého okolí města. Upozornil na předchozí jednání, které se na naší radnici uskutečnilo v pátek těsně před požárem, kde se řešily určité připomínky k požárním poplachovým plánům, aby se následně již 3. června ukázalo, že jsou sestaveny dobře. "Tento požár na lhoteckém sídlišti se mi snad do smrti  nevymaže z hlavy, za 27 let své praxe jsem nic podobného nezažil a jsem vděčný veliteli zásahu za vzorné vedení zasahujících jednotek a oceňuji jejich spolupráci. O průběhu jsem byl on-line informován," řekl plk. Aleš Černohorský.
Všem 17 nasazeným jednotkám, likvidujícím velmi náročný požár na obtížně dosažitelném místě město Česká Třebová udělilo Pamětní list. Mimo hasičů - profesionálů HZS Ústí nad Orlicí zde zasahovali hasiči z Brandýsa nad Orlicí, Černovíra, Dolní Dobrouče, Horní Sloupnice, Lanškrouna, Letohradu, Lhotky, Opatova, také z Litomyšle, Parníka, Skuhrova, JSDH Česká Třebová, JSDH Ústí nad Orlicí, ze Sopotnice, Svitav a Žichlínka. Po předání pamětního listu se zástupci zasahujících jednotek podepsali do pamětní knihy města.  Při předání pamětního listu se na adresu naší starostky Magdalény Peterkové velmi pochvalně vyjádřili zástupci HZS Ústí nad Orlicí, kteří tento zásah vlastně řídili. Doslova řekli, že se s tak vstřícnou a organizačně dobře zajištěnou pomocí samosprávy ještě při svých zásazích nikdy nesetkali.  (mm)