Na pomoc požárem postiženým občanům město vyhlašuje veřejnou sbírku

Informace související s požárem bytového domu Lhotka č. p. 177 a 178

 
 
 
 

V pondělí 3.6.2019 ve 12:30 hodin byl ohlášen požár střechy bytového domu Lhotka č. p. 177 a 178. Zásahu se zúčastnilo 19 jednotek požární ochrany, ať již z řad jednotek profesionálních hasičů nebo z řad jednotek dobrovolných hasičů, podrobnosti najdete zde: https://www.hzspa.cz/vyjezdy/udalost.php?id=141259053

Vzhledem k obtížnosti zásahu (výšková budova, konstrukce střechy, nutnost používat dýchací přístroje) se podařilo požár dostat pod kontrolu až po téměř 8 hodinách, likvidace byla velitelem zásahu ohlášena ve 21:38 hod. Zasahovalo přes 90 hasičů a bylo nasazeno 200 ks dýchací techniky, další podrobnosti z průběhu zásahu jsou dostupné na Facebook profilu HZS Pardubického kraje nebo zde: https://www.hzscr.cz/hzs-pardubickeho-kraje-menu-informacni-servis-zpravodajstvi.aspx

Město Česká Třebová v průběhu zásahu zajišťovalo zásobování všech hasičů pitím a jídlem, zajišťovalo seznamy poškozených obyvatel, jejich kontaktů, a především poskytlo zájemcům možnost náhradního ubytování.

V úterý 4.6.2019 město zajistilo statika, který se na místo mimořádné události dostavil v 9:00 hodin. Hasičští i policejní vyšetřovatelé ve spolupráci se statikem prošli poničenou budovu, analyzovali její stav a vyčíslovali škody. Příčina vzniku požáru je stále předmětem šetření. Celý bytový dům je bohužel promočený hasební vodou, střecha je zničena, budova odpojena od dodávek energií. Neprodleně poté započali policejní vyšetřovatelé předávat poničené byty jejich uživatelům, členové JSDHO Parník a Lhotka uklidili chodby domu.

Město Česká Třebová zprostředkovalo Stavebnímu bytovému družstvu Česká Třebová (většinový vlastník objektu) spolupráci s firmou, která v první fázi, v součinnosti s EkoBi, zajistí neprodlenou asanaci střechy objektu. Město i nadále poskytuje Stavebnímu bytovému družstvu kompletní podporu, jejímž cílem je rychlá asanace celé budovy.

Ve středu 5.6.2019 navštívili obytný dům zástupci SBD, asanační firmy, firmy, která prováděla rekonstrukci střechy, zástupci města a likvidátor pojišťovny, u níž má SBD dům pojištěn. Zde zúčastnění projednali další postup. Ještě dnešního dne budou zahájeny práce na asanaci střechy objektu.

Ve středu 5.6.2019 se uskutečnila schůzka představitelů města Česká Třebová s poškozenými. Na této schůzce byl projednán další postup asanace celého objektu, možnosti právní pomoci při jednání s pojišťovnami, finanční a materiální pomoci poškozeným, způsob řešení dlouhodobého ubytování atd.

Chtěli bychom poděkovat všem složkám IZS, které se podílely na pondělním velmi složitém zásahu, a také Pardubickému kraji za finanční pomoc. Rovněž jsem si vědomi vlny solidarity, která pochází z řad obyčejných občanů, firem, institucí či měst v okolí, též za tyto nabídky děkujeme.

Město Česká Třebová také připravuje veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům bytového domu, podrobnější informace poskytneme v nejbližší době.

Usnesení mimořádné rady města ze dne 5. června 2019

č. 621 Rada města schvaluje vyhlášení a konání veřejné sbírky na pomoc obyvatelům domu č.p. 177 a 178 Lhotka v České Třebové postiženého požárem dne 03.06.2019 dle přiloženého „Oznámení o konání sbírky obcí“.

Zodpovídá: Ing. Pirklová