Privatizace městského bytového fondu - nic není rozhodnuto     
Město má ve svém majetku nyní celkem cca 430 bytů, včetně bytů sociálních. Většina městského bytového fondu byla privatizována v době cca před 10 lety. Výtěžek z privatizace bylo dodatečným vítaným zdrojem pro financování investic města tehdejší doby.

Sociální byty se privatizovat nebudou. Jde o byty v čp. 1400, 2100, v Masarykově ulici a  také DPS čp. 983 v ulici Matyášově, dále sociální vyty na Semanínské ulici v Borku.  Zbývají byty v domě čp. 1979 - 1983 (tzv. "jezevčík") na Trávníku, byty v tzv. "čtverci čp. 1101 -   1112 na Farářství (cca 112 bytů), několik málo bytů v obytném souboru na Moravské ulici, a dále několik bytů v ulici na Strouze (v domě, který sousedí s Úřadem práce). Ostatní byty jsou služební v městských zařízeních. U těchto bytů o privatizaci rozhodnuto nebylo a nebylo ani jednáno o podmínkách, za kterých by případná privatizace byla provedena.

Mezi některými nájemníky městských bytů zejména ve čtverci panuje jistá netrpělivost. Ve schránkách se objevily nepodepsané letáky (zveřejňuji za textem), a pozvánky na červnové jednání  zastupitelstva, které však tento problém nemělo na programu.  Podle soukromého průzkumu zdaleka není privatizace bytů pro všechny zde bydlící rodiny problémem č. 1.  Přestože se o privatizaci už psalo v tom smyslu, že bude třeba zjistit zájem, udělat průzkum, zjistit, jaké další formě vlastnictví by zájemci dali přednost apod., bere se to jako hotová věc, zvláště nyní, kdy je možné se podáním žádosti vyvázat z povinnosti neprivatizovat do uplynutí tzv. vázací lhůty Ta vznikla díky investicím do půdních vestaveb se státní dotací. Některé domy však státní dotaci a tedy a ni vázací dobu nemají. Vázací lhůta vyprší podle sdělení vedoucího odboru majetku v u některých čísel popisných až v r. 2022, ale lze požádat o výjimku.

Privatizace bytového fondu může být výhodná jak pro město (získá finanční prostředky na investice, které si nebude muset půjčovat u bank), tak i pro budoucí vlastníky, proto není třeba se tomu bránit. Bude to ovšem spíše problém příštího roku 2020 a případně let dalších, podle toho, jak velký bude zájem současných nájemníků. Nelze si však představit, že cena bude stejná, jako byla před deseti lety, pro privatizaci bude třeba schválit či upravit nové zásady pro prodej městských bytů nebo domů.

Na červnovém jednání zastupitelů se 17/6 o privatizaci nakonec mluvilo v posledním bodě jednání označeném  "různé" a to na žádost z řad veřejnosti. V odpovědi Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru majetku slíbil připravit první dokumenty  na zářijové jednání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí dne 16. září 2019. To ovšem neznamená, že se již v tomto termínu bude  o budoucí privatizaci rozhodovat. Bude to teprve start, na jehož základě  zastupitelé posoudí možnosti, stanoví další postup. (mm)

Příloha: anonymní výzvy , které dostali nájemníci ve čtverci do svých schránek a byly vyvěšeny ve společných prostorách.