Příroda, zábava, vzdělání i pravěké experimenty.

Přijďte se o horkém víkendu zchladit do Pravěké osady Křivolík.

V sobotu 15. června 2019 ožije Pravěká osada Křivolík u České Třebové už tradičními oslavami letního Slunovratu! Všichni malí i velcí návštěvníci se mohou těšit například na komentované prohlídky osadou, během kterých si prohlédnou rekonstrukce staveb z různých období pravěku. Děti také čeká řada zážitkových tvořivých dílen, jako pečení obilných placek nebo lukostřelba a dospělé jistě zaujmou ukázky dávných řemesel. Program bude slavnostně zakončen průvodem, kácením májky a zapálením nového ohně Slunce. Atmosféru osady doplní živá zvířata, živá hudba, obchůdek se suvenýry a každý se bude moci také posilnit v místním koutku s občerstvením. Akce se koná od 13.00 do 18.00 hodin a je pořádána dobrovolnickým spolkem Bacrie z. s. Vstupné na akci je dobrovolné.
„Oslavy Slunovratu v Pravěké osadě Křivolík se staly už tradiční akcí pořádanou spolkem Bacrie a jelikož máme spoustu příznivců v řadách malých návštěvníků, rozhodli jsme se zaměřit program především na ně. Děti se tak mohou setkat s ukázkami starých technologií, s původními materiály, se kterými se pracovalo, ale také se přenesou do přírody a na chvíli tak opustí svět dnešní moderní techniky,“ uvádí náčelník spolku Bacrie David Kosák Maršálek.
 
Program akce
13.00 Slavnostní začátek festivalu u májky
14.00 Komentovaná prohlídka osadou
15.00 Zpracování kamene – komentovaná ukázka
16.00 Komentovaná prohlídka osadou
17.00 Praky, střely, šípy – komentovaná ukázka
17.30 Rituál Slunce – kácení májky a ukončení festivalu
 
Po celý den
Aktivity pro děti – lukostřelba, pečení placek
Dobová ležení, řemesla a ukázka života v pravěku,  Občerstvení
Akce se koná v sobotu 15. června 2019 od 13.00 do 18.00 hodin v prostoru Pravěké osady Křivolík u České Třebové. Vstupné na akci je dobrovolné
Více informací o festivalu a Pravěké osadě Křivolík naleznete na www.krivolik.cz nebo www.facebook.com/bacrie
Bacrie z. s.
Spolek vznikl v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Jeho cílem je prezentovat a popularizovat pravěké dějiny na území České republiky.
Spolek se zabývá životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i prvních etnik – Keltů, Germánů nebo Slovanů. Věnuje se činnosti výzkumné (v rámci oboru experimentální archeologie) i osvětové (za pomoci programů pro děti, mládež i dospělé) a jeho hlavním projektem je výstavba Pravěké osady Křivolík – muzea v živé přírodě a experimentálně archeologického centra.