Regionální kolo v soutěži poznávání rostlin, živočichů

a minerálů na ZŠ Habrmanova        


Naše škola pořádá již od roku 2004 soutěž v poznávání přírodnin pro základní školy celého Pardubického kraje. Tuto soutěž založila obětavá paní učitelka a zakladatelka ekocentra Zlatá studánka paní Jana Černá. Díky ní jsme mohli letos uspořádat již 16. ročník soutěže. Soutěž je rozdělena dle věku (3. třídy, 4.-5., 6.-7. a 8.-9. třídy) a děti si mohou vybrat ze 2 kategorií a to z poznávání rostlin a minerálů nebo kategorii živočichové a minerály.
V letošním roce se do soutěže přihlásilo 27 škol na 1. stupni a 18 škol na 2. stupni. Soutěž byla finančně podpořena Pardubickým krajem.  Nejlepších umístění na 1. stupni dosáhli naši třeťáčci, na 2.stupni opět nezklamal Jakub Synek z 9. ročníku a nové posily do dalších let ze třídy 6.C. Gratulujeme!!
Výsledky:
Živočichové a minerály – 3. ročník:
1.místo – Filip Němeček (3. B), 4. místo – Martin Janeček (3. B),  5. místo – Linda Trávníčková (3. A)
Rostliny a minerály (6.-7.ročník) – 1. místo – Vomáčková Marie, 4. místo – Janíček Adam, 6. místo – Synková Petra
Živočichové a minerály (6.-7. ročník) – 1. místo – Janíček Adam, 6.-7. místo – Synková Petra,
Rostliny a minerály (8.-9.ročník) – 1. místo – Synek Jakub,
Živočichové a minerály (8.-9. ročník) – 2.místo – Synek Jakub

J. Synek, A. Janíček, A. Vomáčková, P. Synková

L. Trávníčková, F. Němeček, M. Janeček