TÝden sportu - Vstoupili jsme do třetího desetiletí            

Prohlížím si archív,  jehož položka „Týden sportu“ již dávno překročila 10 000 fotografií. Vzpomínám si na okamžik, kdy Luboš Vašina přišel s myšlenkou na uspořádání velké sportovní akce ve městě, ke které se záhy připojila i zábavná vystoupení. Vzpomínám si také na elán, který tuto novinku v našem městě doprovázel. Připomínám si stovky tváří mladých sportovců, kteří s nadšením bojovali o svá první vítězství, i na ty zkušenější, kteří si přišli „jen“ změřit své síly. Defilují přede mnou desítky dobrovolníků, kteří se nezištně zapojili do organizátorské práce, i ti, kteří se na nás již dívají jen shora.
Za 21 let se v České Třebové vystřídala celá plejáda umělců, hudebních skupin a významných osobností. To, že se sem rádi vracejí  je důkazem toho, jak významné místo si Týden sportu v kalendáři vydobyl. Úspěch Týdne sportu by samozřejmě nebyl možný bez úzké spolupráce s Městem Česká Třebová a bez spolupráce s tradičními sponzory, za což jim patří velký dík.
Letos jsme vykročili již do 21.ročníku této významné sportovně-zábavné akce a tak mi dovolte několik statistických údajů. Během pěti dnů jsme mohli na sportovištích vidět všechny věkové kategorie, od předškoláků až po seniory, od amatérů až po profesionální závodníky. Zápolilo se v 39 sportovních disciplínách, kohoutkem bylo oceněno 2200 sportovců a bylo předáno 1100 cen. Devatenáct týmů také zápolilo v extrémně těžkém závodu o pohár ŽELEZNÝ KOHOUT. Odpoledne a večer patřilo pódium na Starém náměstí zábavným pořadům, ve kterých vystoupilo 22 umělců a skupin. Program byl zpestřen rozhovory s významnými českotřebovskými sportovci a doprovázelo ho 29 tanečních a ukázkových vystoupení. Pro ty, kteří nemohli sledovat akce přímo, byl vytvořen nový web www.tyden-sportu.cz,  který v průběhu pěti dnů shlédlo přes 10 000 návštěvníků.
Závěrem bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu, vedeným Lubošem Vašinou, i všem dalším dobrovolníkům za to, že i letos věnovali svůj vzácný čas pro dobrou věc.    Milan Michalski

Závod Železný kohout
 1. Třebovský kurník (41:44)
 2. Peklák Team!!! (42:15)
 3. Radost až na kost (42:58)
 4. NOTABLE (45:50)
 5. Železné slepičky (47:22)
 6. DD Racing (49:08)
 7. TECHPLAST team - borci na konci (50:09)
 8. Team SK Městská policie (50:18)
 9. Taky Peklák (50:55)
 10. Hvězdný tým (51:30)
 11. The orange men (52:47)
 12. Drsný bejci (53:13)
 13. Trudy Hood (53:20)
 14. K-Team (54:51)
 15. LDM servis (55:13)
 16. Iscarex Women team (57:41)
 17. Aquateam (1:01:14)
 18. Böhm team (1:05:33)
 19. Fitness tým (1:05:38)