Finanční kondice kraje, zdravotnictví, školství nebo doprava. To vše řešila krajská tripartita
K pravidelnému jednání se sešli 19. června zástupci krajské samosprávy, zaměstnavatelů a odborů. Jednání v sále rady krajského úřadu se zúčastnili hejtman Martin Netolický, náměstek hejtmana Roman Línek, radní Hana Štěpánová a Bohumil Bernášek.
Jednání začalo velmi pozitivní zprávou a tou bylo představení závěrečného vyúčtování za rok 2018 i výhled do budoucna. „Zlepšené inkaso výběru daní nám umožnilo navýšit finanční prostředky do investičních akcí. V letošním roce v tomto ohledu nemusíme omezit nastartované projekty a to i navzdory skutečnosti, že vláda poslala krajům méně peněz například do dopravy nebo sociálních služeb než původně avizovala. Pokud nedojde k mimořádným událostem, tak v příštím roce můžeme počítat s dostatkem investičních prostředků,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Zástupci zaměstnavatelů a odborů obdrželi informaci o počtu žáků, kteří by měli nastoupit na střední školy. „Na školy, které zřizuje kraj, nastoupí v září zhruba o 200 žáků více, než tomu bylo vloni. Výrazně se zvýšil počet zájemců o studium tříletých učebních oborů, u ostatních typů studia se situace příliš nemění.,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství. Ten také informoval, že nárůst  žáků přicházejících na střední školy bude trvat do roku 2025. Dalšími tématy byla diskuse k úrovni vzdělávání a požadavkům zaměstnavatelů na absolventy středních škol. „Situace není dobrá ve stavebnictví, kde máme málo zájemců o obor zedník. Na tento stav jsme reagovali navýšením stipendií, chystáme diskusi se zaměstnavateli“, uvedl Bernášek. Cestou ke změně by mohly být prvky tzv. „duálního vzdělávání“, které velmi dobře fungují v některých strojírenských firmách na Orlickoústecku.  
 Na školskou politiku navázala diskuse o zaměstnanosti. „V současné chvíli nemáme problém s nezaměstnaností. Ta je na velmi nízké úrovni a to i například na Moravskotřebovsku, kde byly v minulosti problémy. Řešit musíme naopak problémy se sháněním lidí, kteří vykryjí požadavky firem a podniků,“ informovala Hana Štěpánová, radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.
Dobré hospodaření Pardubického kraje se odráží i v oblasti dopravy. „Letošní rok je v oblasti investic do dopravy velmi pozitivní a finanční prostředky vložené do oprav komunikací jsou viditelné. Tento trend hodláme udržet i v příštím roce,“ poznamenal Martin Netolický.
Na závěr jednání zástupci tripartity diskutovali o situaci ve zdravotnictví, které trápí například přepracovanost zaměstnanců. V oblasti životního prostředí si stanovili jako téma na další setkání sucho a boj s kůrovcem.