I. závěrečný koncert ZUŠ v Malé scéně                                
Ve středu 5. června  se v Malé scéně představila  první část  hudebníků - sólistů, žáků školy a v závěrečném bloku také žáci bývalí, kteří spolu společně hrají již čtvrtým rokem a přinášejí tím radost nejen sobě, ale také svým posluchačům.  Na počátku koncertu se konalo tradiční odměňování nejlepších žáků v jednotlivých třídách. Ze třídy Mgr. Milady Hamplové  získali na doporučení učitelky  za výsledky v soutěžích, veřejná vystupování a vynikající prospěch odměnu Šárka Dvořáková, žákyně 6. ročníku a Štěpánka Petrová (3. ročník). Na koncertu potom zahráli společně s učitelkou  Miladou Hamplovou moc povedené trio fléten (Valčík a moll F. Chopina).
Paní učitelka Bc. Miluše Mimrová odměnila svou vynikající žákyni, klavíristku Marii Vomáčkovou  za  veřejná vystupování, vynikající úspěchy v soutěžích, z nichž jedno ocenění je velmi čerstvé. Společně s Adamem Janíčkem získali nedávno (27. května) na celostátní soutěžní přehlídce v komorní hře ve Svitavách  „Svitavské komoření“  nejvyšší ocenění, zlaté pásmo.
Adam Janíček byl pak posledním odměněným žákem na koncertu. Ve třídě MgA. Bohuslava Mimry vyrostl do špičkového interpreta. O jeho úspěších píšeme  v Českotřebovském zpravodaji opakovaně. Letos to byla např. druhá cena na mezinárodní soutěži A. Micky v  Praze, Zlaté pásmo ve Svitavách a úplně čerstvé vavříny přivezl Adam Janíček z III. ročníku mezinárodní  interpretační houslové soutěže Oskara Riedinga ve Slovinsku v městě Celje.  Zde získal (s klavírním doprovodem Miluše Mimrové nejen první cenu, ale k tomu ještě zvláštní cenu za nejlepší provedení Riedingova koncertu s pověřením vystoupit sólově na koncertu 19.října 2019 s filharmonií v Ljubljani.  Adam Janíček tedy pojede na podzim ještě jednou koncertovat do Slovinského hlavního města!  Lze konstatovat, že takový úspěch (v letech co moje paměť sahá) na českotřebovské zušce v době školní docházky nikdo nedosáhl.  Adam Janíček a Maruška Vomáčková  také měli možnost své umění předvést publiku. Osobně mě nejvíce uchvátil přednes Preludia ve stylu Paganiniho od F. Kreislera, byl to přednes jako na prvotřídní interpretační soutěži...
V programu se také v sólových výstupech blýskly žákyně ze třídy Petry Kotyzové Hana Kočová a Romana Hylenová.
Závěrečný blok koncertu patřil orchestru bývalých žáků školy, kterým na jejich první skladbu "Kráska a zvíře" A. Menkena umělecká vedoucí orchestru Jitka Nováková přivedla početnou posilu - devítičlenný smyčcový souboráček žáků 2. - 4. ročníku ZUŠ. Společně hráli malí i velcí, mladí houslisté s violoncellistkou s "odrostlejšími", ale výsledný dojem stál za to. Byl to zážitek jak pro posluchače, tak pro samotné malé hudebníky. Ti velcí pak přidali v do programu ze svého repertoáru další čtyři skladby a prokázali vynikající dramaturgii i kvalitu.  (mm)