ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ V SOUTĚŽÍCH 2018/19                          

Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů
Houslové duo Tereza Čížová a Nela Houdová, 1. místo s postupem do krajského kola
(II. kategorie), vyučující Jitka Nováková                                             
 
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon
Radka Mikulecká, 1. místo s postupem do krajského kola (X. kategorie),
vyučující Veronika Leksová
 
Krajské kolo soutěžní přehlídky pěveckých sborů ZUŠ
Pěvecký sbor Kajetánek, bronzové pásmo (kategorie A3),
vyučující Petra Kotyzová, korepetice Zdeňka Hájková
 
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon
Radka Mikulecká, 2. místo (X. kategorie), vyučující Veronika Leksová
 
Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů
Houslové duo Tereza Čížová a Nela Houdová, 2. místo (II. kategorie),
 vyučující Jitka Nováková                                
 
Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů
Flétnové duo Lenka Vaňoučková a Šárka Vaňoučková, 2. místo (II.kategorie)
Flétnové duo Hana Tomšová a Klára Petrásová, 2. místo (III. kategorie),
vyučující Milada Hamplová
 
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesy
Filip Hrdlička, 1. místo s postupem do celostátního kola (III. kategorie),            
vyučující Kateřina Bednářová
Dominik Bulva, 1. místo s postupem do celostátního kola (III. kategorie),
vyučující Jarmila Holcová
 
Mezinárodní houslová soutěž PhDr. Josefa Micky (Praha)
Adam Janíček, 2. místo (III. kategorie), vyučující Bohuslav Mimra, korepetice Miluše Mimrová
 
Krajské kolo soutěžní přehlídky ZUŠ Literárně-dramatický obor
Soubor No name, stříbrné pásmo, vyučující Zuzana Kulhánek Habrmanová
 
Divadelní přehlídka Pardubického kraje „Svitavský dýchánek“
Soubor No name, ocenění za soustředěný jevištní výkon v inscenaci Polednice,
vyučující Zuzana Kulhánek Habrmanová                                                                                                                                                                                        
Celostání přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce – hra na housle
Jan Kocanda, bronzové pásmo (kategorie 11-12 let), korepetice Milada Hamplová
Houslové duo Tereza Čížová a Nela Houdová, zlaté pásmo (kategorie  11-12 let),
vyučující Jitka Nováková
 
Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesy
Filip Hrdlička, 1. místo (III. kategorie), vyučující Kateřina Bednářová
Dominik Bulva, 1. místo (III. kategorie), vyučující Jarmila Holcová
 
Celostátní soutěžní přehlídka komorních souborů „Svitavské komoření“
Komorní duo Adam Janíček a Marie Vomáčková, zlaté pásmo (kategorie II/C),
vyučující Bohuslav Mimra a Miluše Mimrová
 
Všichni soutěžící byli oceněni na Závěrečných koncertech ZUŠ Č. Třebová.
Děkujeme žákům i jejich učitelům za vzornou reprezentaci naší Základní umělecké školy.