ZAHRANIČNÍ ÚSPĚCHY ZUŠ ČESKÁ TŘEBOVÁ       

Slovinsko
Houslista Adam Janíček ze třídy MgA. Bohulava Mimry se zúčastnil ve dne 24.5. – 25.5.2019 Mezinárodní houslové soutěže Oskara Riedinga ve slovinském Celje.
Soutěž byla dvoukolová, z čehož bylo nutné v rámci prvního kola poslat pořadatelům videonahrávku se soutěžními skladbami, odborná porota posoudila třináct nejlepších nahrávek a z nich vybrala do finále pět nejúspěšnějších soutěžících, kteří se zúčastnili veřejného finále. Adam Janíček, za klavírního doprovodu BcA. Miluše Mimrové, porotu svou vynikající hrou oslnil a získal ve své kategorii 1. cenu a k tomu ještě zvláštní cenu za nejlepší provedení Riedingova koncertu s pověřením vystoupit sólově na koncertu 19. října 2019 s filharmonií v Ljubljani.
 

Slovensko

16. dubna 2019 se žáci ze třídy Mgr. Kateřiny Bednářové již potřetí zúčastnili Mezinárodní soutěžní přehlídky základních uměleckých škol SR a ČR ve hře na elektronické klávesové nástroje v Povážské Bystrici.  A opět úspěšně:
Filip Hrdlička získal ve 2. kategorii v sólové hře Stříbrné pásmo.
Filip a Matěj Hrdličkovi získali ve 4. kategorii v komorní hře el. kláves Zlaté pásmo.
Matěj Hrdlička a Tomáš Kupka (klarinet, saxofon ze třídy Mgr. Milana Špičáka) získali v 5. kategorii v komorní hře el. kláves a jiných nástrojů Zlaté pásmo. 
 
Děkujeme žákům i učitelům za vzornou reprezentaci naší Základní umělecké školy Česká Třebová a Města Česká Třebová na mezinárodním fóru a rodičům těchto žáků za vzájemnou spolupráci a podporu.