Úspěšné zahájení výstavy „Železnicí údolím Svitavy“
V pátek 31. května 2019 v rámci Muzejní noci byly v Městském muzeu a galerii ve Svitavách otevřeny hned dvě výstavy. Ta první pod názvem „Železnicí údolím Svitavy“ je věnovaná historii 170 let trati Brno – Česká Třebová. Druhá, neméně zajímavá výstava, umístěná v přízemních výstavních prostorách muzea je věnovaná Deskovým a společenským hrám. Vernisáž, která byla zahájena představením obou výstav doprovázela hradecká kapela Lokálka.
Hosté byli oblečeni v historickém oblečení a po projevech byli návštěvníci uvedeni na obě výstavy. Výstava „Železnicí údolím Svitavy“ je průřezem historie trati z Brna do České Třebové, která, když pomineme koňské dráhy, byla třetí parostrojní drahou. Na více jak 60 panelech dokumentující historii trati, představující jednotlivá nádraží a traťové úseky lze nalézt velké množství historických i současných snímků, plánků a dokumentů. Součástí výstavy je také část expozice z výstavy „Z Vídně na sever“, která v letech 2017 a 2018 proběhla ve výstavních prostorách Národního památkového ústavu Ostrava. Tato výstava dokumentuje především železniční architekturu výpravních budov, vodáren a dalších objektů, potřebných k provozu železnice hlavně v 19. století.
Na výstavě „Železnicí údolím Svitavy“ je část věnovaná společnostem Severní státní dráhy a Společnosti státní dráhy (StEG). K části expozice patří také kolekce modelů, které vyrobil ing. Vladimír Londin z Olomouce. Modelová část je navíc doplněna dalšími modely budov, včetně vodní stanice Lačnov, která byla zbořena v roce 2019. Je zde také model nádraží Česká Třebová z roku 1845, který ukazuje pravděpodobný vzhled, neboť kromě půdorysného plánu zatím archivy skutečný vzhled nevydaly.
Na výstavě „Železnicí údolím Svitavy“ je vedle již popsaných panelů k vidění celkem 10 velkých modelů parních lokomotiv, které byly nasazovány na trati Brno – Česká Třebová. Nejstarším z modelů, co se týče nasazení je lokomotiva BLANSKO z roku 1848, která představuje typ lokomotiv, které byly pro provoz na jubilující trati vyrobené v belgické lokomotivce Cockerill. Součástí železniční výstavy nechybí také modelová kolejiště, z nich největší a nejdokonalejší je kolejiště svitavského modeláře Milana Meisla ve velikosti HO. Během muzejní noci proběhly také komentované prohlídky autorem výstavy. Chornický železniční klub zde předvedl trenažér zabezpečovacího zařízení, který mohli návštěvníci vyzkoušet a obdrželi také certifikát o úspěšnosti obsluhy.
Součástí muzejní noci bylo odhalení další části tzv. „Klicperky“. Jedná se o keramické znázornění Svitav na jinak prázdné zdi naproti muzeu. Tentokrát bylo doplněna část svitavského náměstí, a protože v letošním roce je v muzeu výstava věnovaná železnici, nechybí na Klicperce ani vlaky. Pakliže jste propásli vernisáž výstavy „Železnicí údolím Svitavy“, nezoufejte. Výstava „Železnicí údolím Svitavy“ spolu s výstavou o deskových a společenských hrách bude v Městském muzeu a galerii ve Svitavách otevřena kromě pondělků až do 22. září 2019. Během června bude každou neděli odpoledne mezi 14 a 16 hodinou v provozu velké modelové kolejiště.
                                                                                                                                                             Pavel Stejskal