Výstava živých kaktusů a krásných fotografií orchidejí      
Kaktusy  se vystavují v ekocentru Podorlicko vždy v červnu a to spoustu let. tradičně je hlavním vystavovatelem Jirka Grund, který si letos přibral jako partnera semanínského zahradníka Luďka Urbana.  Steně jako loni se konají souběžně vlastně dva výstavy.  Společně s kaktusy  můžete  letos prohlížet v přednáškovém sále ekocentra výstavu krásných fotografií orchidejí autora Jana Friedeho.  Rozpoznáte zde na 70 druhů a podruhů vzácných rostlin z čeledi Vstavačovitých. které  rostou někdy skrytě, ale někdy také velmi blízko nás, obecně tedy v naší republice. Nejde tedy o žádné exotické druhy. Mapování orchidejí je jedním z úkolů ochránců přírody Podorlicko, kterému se její členové věnují již řadu let a dokonce udržují lokality s výskytem těchto rostlin v takovém stavu, aby byla zajištěna jejich reprodukce. 
První ovšem narazíte v přední výstavní místnosti na velký výběr kaktusů z nejrůznějších končin světa, malých i větších, zelených i rozkvetlých. je zde také pro zájemce k dispozici odborná literatury kaktusářů a  jsou zde také kaktusy i na prodej. Obě dvě výstavy byly letos otevřeny dříve než loni tak, aby měli žáci škol větší možnost návštěvy, protože organizátoři výstavy mají tu zkušenost, že během Týdne sportu školní kolektivy mají v plánu jen fandění a  na kaktusy tedy nepůjdou. Už dnes v pondělí, v první den výstavy zde byly některé třídy z gymnázia. Pro zájemce zde jsou zpracované pracovní listy, které jsou připraveny tak, že umožní návštěvu výstavy využít  pro rozšíření obzoru v této botanické oblasti.  (mm)

Fotografie orchidejí Jana Friedeho