Cvičební rok 2018/19 byl v Sokole zakončen ve středu 12. 6. 2019 vycházkou do Rybníka na místní sportovní areál. Největší zastoupení zúčastněných měl oddíl "Rodiče a děti", který čítal něco přes čtyřicet osob. Děti si pod vedením cvičitelky Lenky Strouhalové zasoutěžily, zahrály své oblíbené hry a pak se ještě dostatečně "vyřádily" na dětském hřišti, kde prolézačky, skluzavky a houpačky byly neustále v jejich obležení. Po slavnostním nástupu proběhlo rozdávání drobných odměn a pak došlo i na tradiční opékání buřtů. Byl horký slunečný den, tak i osvěžení vodou ze stříkaček sloužících k zavlažování  fotbalového hřiště přišlo dětem vhod. Sportovní areál dobře slouží nejen Rybničakům, ale i Třebovanům. Souběžně se sokolskou akcí probíhal na kurtech turnaj  v nohejbalu (Federace strojvůdců) a běžně se zde také hraje tenis. Velmi dobře tu funguje i občerstvení, které provozuje Sportovní klub Rybník.  Mirka Červinková