Jak město doplácí na městská sportoviště                           
 

Peklák    Ek. výsledek                  ek. výsledek IV. - XII.           ek. výsledek I. - III.          (dotace byly Peklák + ZS společně)

2011       V tomto roce byl z rozpočtu města poukázán příspěvek města ve výši 650 tis. na nákup sněžné rolby
2012       Ztráty z provozu, pokud vznikly, hradila společnost Ekobi ze svých rezerv
2013       Ztráty z provozu, pokud vznikly, hradila společnost Ekobi ze svých rezerv
2014       velikost ztráty nebyla zveřejněna, byl poprvé požadavek na dotaci 1200 tis. Kč (důvod špatná zimní sezóna)
2015      - 573 tis. Kč                  - 1003 tis. Kč                                 + 430 tis. Kč
2016      - 2135 tis.Kč                 - 1803 tis. Kč                                - 332 tis. Kč
2017      + 28 tis. Kč                   - 1265 tis. Kč                                 + 1293 tis. Kč
2018      - 1543 tis Kč                 - 1629 tis. Kč                                +  86 tis. Kč
2019      - 2644 tis. Kč                - 2299 tis. Kč                                - 345 tis. Kč                       Letos rekordní ztráta 2644 Kč

Zimák     Celková provozní ztráta      ek. výsledek duben - prosinec     ek. výsledek leden - březen         dotace zimák + Peklák

2007       Velikost ztráty z provozu nebyla zveřejňována                                                                           442 tis.Kč (ZS)
2008                                                                                                                                                            865 tis.Kč (ZS)
2009                                                                                                                                                            610 tis Kč (ZS)
2010                                                                                                                                                            620 tis.Kč (ZS)
2011                                                                                                                                                            650 tis. Kč (ZS)
2012                                                                                                                                                            750 tis. Kč (ZS)
2013                                                                                                                                                            760 tis. Kč (ZS)
2014       výše ztráty nebyla zveřejněna jen požadavek na dotace 800 tis. na ZS a 1200 tis. Kč (Peklák) 2000 tis. celkem
2015      - 484 tis. Kč                       - 298 tis. Kč                              + 186 tis. Kč                                      700 tis. Kč
2016      - 937 tis. Kč                       - 634 tis. Kč                               - 303 tis. Kč                                    2000 tis. Kč
2017      - 1206 tis. Kč                     - 1135 tis. Kč                             - 71 tis. Kč                                      1940 tis. Kč
2018      - 858  tis Kč                       - 977 tis. Kč                               + 119 tis. Kč                                    2200 tis. Kč
2019      - 1366 tis. Kč                     - 1395 tis. Kč                             +29 tis. Kč                                       2200 tis. Kč

Ekonomický výsledek je dán provozní ztrátou, tedy bez odpisů, není určen za jednotlivé kalendářní roky, ale např. v roce 2019 za období duben - prosinec 2018 a dále za první 3 měsíce letošního roku 2019. Podobně i v předchozích letech. Dotace se vyplácí provozovateli - společnosti Eko Bi zpětně. Její výše nepokrývá obvykle celou provozní ztrátu sportovišť.V případě letošní sezóny  celková provozní ztráta zimáku a Pekláku překročila 4 miliony korun  a je navržena dotace ve výši 2200 tis. Kč (pro zimák a Peklák celkem). Vyplacení dotace schvaluje zastupitelstvo města obvykle na červnové schůzi na doporučení rady města.
V případě zimního stadionu je provozní ztráta do jisté míry stabilizovaná, alespoň tedy soustavně neroste. Těžko očekávat, že bude provoz zimního stadionu výdělečný. Na velikost ztráty může mít vliv cena el. energie a zajištění letního využití ZS.
U ekonomického výsledku celoročního využití areálu Peklák je však zřejmý velmi rychlý nárůst podpory města v posledních  letech. To znamená z rozpočtu města prakticky uprostřed roku "nasypat" pro Eko Bi poměrně velkou částku, což může způsobit problémy při financování jiných akcí. Dříve se uvádělo, že vliv na velikost dotace je dána především klimatickými podmínkami v zimní sezóně. Zdá se mi, že to není přesné. Při porovnání položek lze ale zjistit, že rozhodující část požadavku na poskytnutí finanční dotace na úhradu provozní ztráty vzniká právě v letním provozu areálu Peklák. Letní využití areálu se zintenzivnilo právě od roku 2014. Zimní měsíce leden - březen jsou i ziskové, ale na zisk ze zimní sezóny nelze sázet. Ze šesti sledovaných let výnosy pokryly náklady jen jednou v sezóně 2016/2017. Hlavní je asi start do sezóny. Je-li  zimní sezóna delší, tak se to příliš neprojeví, protože návštěvnost svahu v předjarním období již má klesající charakter, nutné zlevňovat jízdné a provozní náklady se nezmenšují.
Žádoucí je tedy "pohlídat letní provoz" a udržet ztrátu v letním provozu areálu na rozumné hodnotě. Loni v létě se to nepodařilo. Navrhuji, aby provozovateli areálu město stanovilo rozumnou limitní hodnotu provozní ztráty, kterou může uplatnit. Městský rozpočet není přece bezedný a hospodárnost provozu střediska by měla být na prvním místě. 
Pro úplnost stojí za to napsat, že máme ještě další významné sportovní zařízení města - krytý plavecký bazén. Ten je součástí základního jmění společnosti Eko - Bi. Tato společnost tedy provozuje bazén na svoje náklady a město na úhradu ztráty z jeho provozu nedoplácí, byť zde opět ztráta vzniká a není opět vůbec malá a vzhledem ke stáří tohoto zařízení jsou vynucené opravy stále četnější. Nejbližší investici do krytého bazénu - výměnu kotlů provede Eko-Bi z vlastního investičního fondu. Financování ztráty sportovní divize musí Eko Bi zajistit z jiné ekonomické činnosti.  
Od letošního roku má město ještě další dvě sportovní zařízení: Tenisovou halu a atletický stadion na Skalce. Tenisová hala byla pronajata Tenisovému klubu a její provoz je zajištěn, na provoz atletického stadionu však město doplácí.  Letos byla do rozpočtu pro tento účel vložena částka 850 tis. Kč.
Úhrada provozní ztráty zimního stadionu a areálu Peklák bude projednána na pondělním jednání Zastupitelstva města. Lze očekávat, že požadovaná finanční podpora bude po seznámení se zdůvodněním velikosti finančního požadavku schválena, stejně jako v minulých letech. Nicméně je pro další období třeba problém rostoucí ztráty provozu areálu Peklák řešit. A to právě v souvislosti s rozšířením letní činnosti střediska po vybudování singletracků. Tato akce nyní v podstatě zahajuje, už byla ve výběrovém řízení vybrána dodavatelská firma. Dokončení projektu může znamenat jak další zvýšení nákladů, tak zvýšení výnosů. V každém případě nepovažuji letošní stav, kdy každá koruna z tržby na Pekláku musí být podpořena další korunou z dofinancování, za únosný. Zvlášť když si připomeneme, že vybudování střediska do současného stavu a nyní zahajované rozšíření o dotovaný "Bikerezort" stálo a bude stát město desítky milionů korun. Je třeba pohlídat, aby k tomu nerostly i mandatorní výdaje, to jistě cílem nebylo. Nejbližší možností k projednání problému bude červnová valná hromada společnosti Eko Bi, která je plánována na pondělí 24. června. 
Pro srovnání je dobré uvést, že provoz městských sportovišť vždycky město něco stojí a je těžké se tvářit že to bude zadarmo. V Ústí nad Orlicí je v letošním rozpočtu celková na provoz sportovních zařízení města dotace 13800 tis. Kč (!). V našem městě máme štěstí, že velkou část z provozních nákladů pokryje v rámci Eko Bi získ ze skládkování. To však nebude věčně, skládkování bude legislativně i kapacitně brzo velmi omezeno. Zatímco dnes je pro nás zdrojem příjmů, tedy zisku společnosti Ekobi, po několika letech tomu bude naopak, za skládkování se bude platit a provoz sportovišť budeme muset dotovat v rámci městského rozpočtu. Na to je třeba se připravit a zajistit provoz sportovišť co nejhospodárnější.
Milan Mikolecký