Českotřebovský deník 187/2019 (5/7)  
Podzim je tady?

Napadne to každého, kdo si prohlédne na zeleň v v kontejnerech v Nádražní ulici. Listí zde nejen žloutne, ale i opadává. 
Stromy reagují na situaci, kdy mají nejen nedostatek vláhy, ale také doslova "uvařený" kořenový systém.
Lze z toho usoudit, že způsob ozelenění tohoto prostoru nebyl zvolen příliš šťastně  v nyní převažujícím suchém klimatu.
Bohužel, "záruční doba"  již uplynula. Jde ovšem o prestižní místo města a bude zapotřebí situaci řešit. Pro jistotu by měla radit zase jiná firma.  V minulých letech jsme byli svědky "monopolu", kdy všechno řešila firma z Dolního Újezda.  Řešení prostoru před nádražím se  hodnotí např. jako velmi povedené, jiné prostory se tolik nelíbí. U gymnázia lidé kroutí hlavou nad použitým cortenovým plechem kolem sochy Tyrše, mnoho obdivovatelů nemá ani "záhon" podél chodníku na Tyršově náměstí. Letos poprvé byl monopol firmy Garden centrum zlomen a o práci v České Třebové se dělí  dvě firmy a zřejmě ke spokojenosti občanů. Pozitivní ohlasy na práci zahradnické firmy Skipi jsou např. od obyvatel Domu s pečovatelskou službou. Ukázalo se že práci zahradnické firmy pro Českou Třebovou lze zajistit podstatně levnějším způsobem a věříme, že také stejně kvalitně..
 
Nová květinová výzdoba a propagace s otazníkem

Velmi hlasitě je třeba pochválit květinovou výzdobu na sloupech veřejného osvětlení v městské památkové zóně, tedy na Starém náměstí a v přilehlých ulicích.  Jde o něco letos nového, čeho si musí každý všimnout. Podobně byly obnoveny květinové závěsy na podloubí. Není s tím vším malá práce, vyžaduje denní zalévání ať je všední den či svátek, ale vyplatí se. Všem iniciátorům i těm, kteří se starají, je třeba za letošní novinku velmi poděkovat.
Ještě k propagaci. Na sloupech veřejného osvětlení může být velmi účinná zvláště v místech, kudy chodí hodně lidí. Jedním z takových míst je Staré náměstí. Zde má Kulturní centrum pro sebe a svou propagaci vyhrazen horizont naproti pekárně, leč bohužel řadu měsíců nevyužívaný, a to ke škodě kulturní propagace ve městě. Mnoho plakátů vytištěných na akci zbude, sem by se jeden formátu A1 velmi dobře hodil.  Na druhé fotografii je také propagace - na Týden sportu. Zde je dobře zvoleno frekventované místo (i když formou divokého plakátování odporujícího vyhlášce, připomíná tolerovanou propagaci cirkusů). Hlavní problém vidím v tom, že je již tři týdny po akci a nikdo se o likvidaci otrhaných plakátů nepostaral. Není to jen na tomto jedním místě, takových snímků bych mohl ve městě nafotit více. Považuji to za závadu a porušení vyhlášky, které jistě bude někdo řešit. 
Jsou i jiné příklady divokého umístění reklamních banerů po městě, umístěných zde již nejen týdny, ale i měsíce. Je to propagace rychlých půjček např. na (nikoliv soukromých) plotech a zábradlí  např, u pošty 02, ale i jinde. Stejný nešvar řeší firma poskytující tyto půjčky i v jiných městech. Zatím jí to prochází.... Zatímco jiní za propagaci platí, tito nemusí.
 
Rozloučení s prázdninami

Pátek 30. srpna 2019 od 18 hodin  v hudebním pavilonu Antonína Bennewitze v parku Javorka
Hraje skupina AHASVER. (Od 21. hodin následuje večerní promítání)
 
Žamberk: Novou zeď u Orlice musela firma předělat

Původní kamenný obklad říčního břehu byl zbudován technikou kyklopského zdiva, tvořeného opracovanými, pěti až osmibokými kameny. Projekt počítal s tím, že zdivo zůstane po realizaci protipovodňových opatření zachováno. Požadavek vznesl Národní památkový ústav, zídka totiž leží v ochranném pásmu městské památkové zóny. Na základě zjištěných nedostatků, kdy  zeď nebyla stavěna zcela v souladu s projektovou dokumentací,musela stavební firma po intervenci NPÚ část zdi skutečně zbourat. Ochrana proti záplavám se v Žamberku řeší více než deset let,  Stavební práce, které začaly předloni, se už po necelém půl roce zastavily. Důvodem byl krach firmy, která zakázku za sto milionů korun vysoutěžila. Novou soutěž vypsalo Povodí Labe.
Buduje se nová cyklostezka Lanškroun - Žichlínek

Čtyři měsíce by měla trvat stavba cyklostezky mezi Lanškrounem a Žichlínkem dlouhé 1,028 km a široké 2,5 metru.Cyklostezka začíná u nové haly firmy PEVI a bude pokračovat podél silnice III/36810 až ke křižovatce na Sázavu. Končit bude u domu čp. 145. Podél stezky bude instalováno 23 sloupů veřejného osvětlení a stojany na kola.  Zhotovitelem cyklostezky je firma M-SILNICE a. s. která byla vybrána z pěti uchazečů. Náklady činí 6 453 400 Kč včetně DPH. (Kéž bychom něco takového mohli napsat o cyklostezce přes Podhorku do Rybníka)
 
Ceny města Žamberka  uděluje město na základě nominace veřejnosti

Původní návrh Karla Kubišty pro udělování cen města Česká Třebová s tím také počítal a první ročník v roce 1999 tak byl vypsán. Bylo to však zřejmě moc složité a tak si město situaci zjednodušilo. Nominace určuje nyní dlouhodobě určuje kulturní a sportovní komise a tím byly podstatně omezeny i  činnosti, za které se ceny města udělují.   Přestože je počet nositelů cen města Žamberk podstatně menší (3, max. 4 ročně), je výčet oblastí pro udělení cen mnohem širší.  V Žamberku se jedná o Cenu za záchranu lidského života, propagaci a zviditelnění města či za mimořádné tvořivé vědecké, technické, umělecké, sportovní, publicistické a veřejně prospěšné činnosti. U nás zatím obvykle pravidelně udělujeme 3 ceny za kulturní a 3 za sportovní oblast, některým oceněným třeba i opakovaně, což zdaleka celou šíři působení aktivních obyvatel města nezahrnuje. Je těžké nositelům cen říkat, že měl být výběr širší, ale u mnohých dlouhodobě aktivních vzniká pocit, že si město jejich práce neváží. Možnost změnit způsob nominace a zapojit do procesu veřejnost by byla  jednou z cest, jak vyjít ze zavedených (a více méně pohodlných) kolejí a zapojit občany města. Rozhodně se tím zvýší prestiž udělované ceny města.  Podobně zapojuje veřejnost do výběru oceněných přece také Pardubický kraj. (mm)