Českotřebovský deník 188/2019 (6/7)  
Hodiny na kostelní věži dostanou nový stroj 

Ten stávající historický stroj, který po dlouhán léta obsluhoval pan Markl, je přes provedená vylepšení na konci životnosti. Tento stroj bude pro budoucnost zakonzervován a zajišťuje se nové moderní řešení. Jde o majetek Římskokatolické farnosti, která v této věci rozhoduje sama.Vypisuje výběrové řízení na dodavatele a očekává se, že ještě v letošním roce byl se měly věžní hodiny na českotřebovském kostele sv. Jakuba znovu rozběhnout.
 
Veřejná sbírka pro požárem postižené občany stále roste.

K 2. červenci bylo na účtu již více než 233 tisíc korun a stále přichází další finanční prostředky. Na konto veřejné sbírky budou nyní připsány další více než 4000 Kč jako výtěžek z občerstvení uhrazeného na benefičním koncertu v Javorce dne 23. června Trochu mně na druhou stranu děsí dotazy, jak přesně budou peníze ze sbírky využity a zda půjdou přímo konkrétním postiženým občanům. Vzniká obava (možná živená některými jednotlivci), že prostředky přejdou bytovému družstvu, které nemusí mít průhledné financování. Chtěl bych každého ubezpečit, že využití přesně prostředků ze sbírky, stejně jako jednoho milionu korun poukázaného Pardubickým krajem, bude přesně  (tedy do poslední koruny) zveřejněno včetně všech dalších prostředků poukázaných z pojištění. Obavy ze zneužití prostředků jsou tedy liché. Bylo by dobré si uvědomit, co všechno již konkrétní osoby firmy i město pro postižené udělalo a to nad rámec svých povinností a všichni zainteresovaní mají jediný cíl - zajistit skutečnou účinnou pomoc postiženým rodinám, kteří se ne vlastní vinou dostali do tak velkých nesnází, že je nemohli očekávat. (mm)
 
Rekonstrukce průtahu města Česká Třebová - II. etapa

Práce se rozběhly naplno a omezují nás v mnoha směrech, je třeba mít trpělivost. zvláště proto, že město Česká Třebová nakonec nezískalo dotaci na rekonstrukci chodníků. Na úseku Tyršovo náměstí - Lhotka byly právě nejdříve dokončeny chodníky a teprve poté  dostala silnice nový gumoasfaltový povrch.  Na II. úseku Tyršovo náměstí - Korado tomu bude naopak.  To ovšem předpokládá, že budou již letos nově umístěny a výškově nastaveny obrubníky včetně všech snížení na přechodech nebo vjezdech a finální úprava chodníků bude řešena až v příštím roce. Takto projednalo vedení města vzniklou situaci s dodavatelem stavby - společností Eurovia. Možné nerovnosti mezi chodníkem a nově instalovanými obrubníky bude třeba provizorně vyrovnat recyklátem. Na celém úseku bude letos také instalováno nové veřejné diodové osvětlení, které si ovšem město platí ze svého bez dotace. Rozkopaný chodník bude tedy provizorně vyrovnán a uválcován recyklátem, nový definitivní povrch dostane nyní rozkopaný chodník až v příštím roce, kdy bude město moci čerpat pro tento účel již nyní projednanou a odsouhlasenou dotaci. Je to nepříjemné zjištění, ale město si nemůže dovolit dotaci ve výši více než deseti milionů korun nevyužít.
Pro dopravní omezení na průtahu města byl stanoven harmonogram prací, který dokonce počítá s tím, že v měsíci srpnu bude provoz zejména na Moravské ulici zcela vyloučen a bude třeba pro všechny vozidla využívat objízdnou trasu po  ulici Slovenské a Hubálkově.
V ostatní dobu bude provoz řízen kyvadlově semafory. Práce by měly podle zveřejněného harmonogramu skončit 31. 10. 2019. Vzhledem k tomu, že pro položení asfaltových vrstev je třeba dodržet vyšší technologické teploty, lze očekávat, že tyto práce budou provedeny dříve než  v 2. polovině října.  Informace jsou poskytovány na webové stránce města. např. ZDE
 
Rozloučení s prázdninami

Pátek 30. srpna 2019 od 18 hodin  v hudebním pavilonu Antonína Bennewitze v parku Javorka
Hraje skupina AHASVER. (Od 21. hodin následuje večerní promítání)
Pořádá Koalice pro Českou Třebovou

Zajistit pozemky a bydlení pro mladé rodiny

Je to velmi aktuální problém ostře sledovaný veřejností. Je řešení bylo přislíbeno jednak v předvolebním programu Koalice pro Českou třebovou, tak i v programovém prohlášení radniční koalice. To vše jsou důvody proto, aby se při řešení tohoto problému neotálelo, nečekalo se až se to "nějak" vyřeší "samo", tedy pomocí developerů, jak tomu nasvědčovaly postupy z nedávné doby. Na svém jednání 3. července se tímto úkolem zabývala také Koalice pro Českou Třebovou a úkol bude znovu na programu koaličního jednání  v příštím týdnu. Existuje jednoznačná shoda v tom, že je třeba s tímto úkolem "pohnout" využít nejen všechny aktuálně řešitelné pozemky např. v prolukách , ale vytvořit, vykoupit a zainvestovat lokality pro větší počet rodinných domků. Věřím, že brzy bude možné zveřejnit konkrétnější informace.
V oblasti nájemního bydlení  měla být spásou pro město rekonstrukce bývalého hotelového domu čp. 1906, který odkoupila developerská společnost s tím, že letos zahájí rekonstrukční práce, které měly přinést přes 80 menších bytů. Zatím to tak ovšem nevypadá. Průtahy a odklady. přitom provedení rekonstrukce je významné i pro připravovanou úpravu Nového náměstí (včetně prostoru krytu CO), zatím je vše pozastaveno.
Právě se tvoří nový územní plán  města, ve kterém mnoho možností pro výstavbu nových bytových domů není. Jde především o území bývalé Primony, kde  nový majitel  připravuje stavbu několika bytových domů a také hotel, další objekt by mohl vyrůst na místě bývalé vlečky  k teplárně Primony v ulici U Stadionu. První zastavovací studie pro tuto lokalitu byla  připravena již v roce 2012, ale přesto nebyla tato lokalita v územním plánu dodnes převedena  na plochu pro bydlení. Pro bydlení je třeba ještě také upravit byty v čp. 205 v Ústecké ulici na Parníku (v objektu s poštou 03). Dům s pobočkou České pošty město prodat nemůže a je žádoucí tyto již dlouho nevyužité byty znovu upravit a modernizovat. Podobně město chystá studii na rekonstrukci a modernizaci domu čp. 7 v Klácelově ulici, kde by mohly vzniknout např. nové startovací byty.

Delty domovů - aneb - almanach české poezie 2019 

  • Nový almanach české poezie byl nedávno pokřtěn a je tedy oficiálně na světě především přičiněním editora Vladimíra Stibora z Nechvalic u Sedlčan. Je to útlá knížečka malého formátu A5 o 135 stranách, do které přispělo více než 60 autorů, každý zde obvykle publikuje 3 díla. Jako bonus k publikovaným básním je v závěru knížky publikována od všech autorů odpověď na položenou otázku "Co Vás v životě nejvíce zasáhlo?".
  • Almanach české poezie vychází pravidelně každým rokem a také autoři se zde z části opakují. Možná se jejich počet rozšiřuje. Některé práce jsou skutečné miniatury. Každý oslovený autor obvykle poslal Oldřichu Stiborovi Více textů, vybrány byly obvykle tři nebo čtyři. Přímo českotřebovského autora jsem v almanachu nenašel,  pravidelně zde však publikuje  "pražský Třebovák" Pavel Kovář. I letos zde najdeme jeho tři  krátké  texty, jeden z nich si dovolím přidat k této informaci.  Našel jsem zde také práce Martina Vídeňského z Letohradu nebo Františka Tylšara, iniciátora celé edice "Literáti na trati", která za sebou již řadu úspěšných ročníků a kde najdeme také práce několika Českotřebováků (Pavel Stejskal,  Ladislav Jasanský, Pavel Kovář...)
  • Jde o žijící autory s výjimkou Profesora ThDr. Milana Balabána, českého evangelického teologa, nar. 1929, který 4. ledna letošního roku v nedožitých 90ti letech zemřel. Je současně nejstarším autorem letošního almanachu české poezie spolu s devadesátiletým Ladislavem Muškou z Ústí nad Labem, který býval operním zpěvákem.  Podle představení autorů převažují publikující šedesátníci a sedmdesátníci.... Nejmladší je jako naprostá výjimka šestnáctiletá Terezie Neradilová z Prahy, studentka a překladatelka.  Almanach české poezie předává Pavel Kovář do knihovny českotřebovského městského muzea, kde jej lze vypůjčit. (mm)