Českotřebovský deník 190/2019 (8/7)  
Česká Třebová opět v Toulavé kameře  

V nové premiéře pořadu Toulavá kamera je představeno několik nevýznamnějších památek a architektonicky významných budov: rotunda sv. Kateřiny, stará radnice, Gzílův dům čp. 11, dnes vzorně a stylově opravený, Vyskočilova vila a stavby architekta Dryáka: budova gymnázia a vodárenské stavby. Stavby a jejich osudy představují ředitelka Městského muzea Jana Voleská a místostarosta Josef Kopecký.
Reportáž byla natáčena nedávno v průběhu června. Škoda, že se nepodařilo při známém termínu natáčení dojednat posekání starého hřbitova, kde se natáčela podstatná část reportáže, aby prostředí kolem rotundy, kterou prezentujeme světu jako naši nejhodnotnější památku, bylo co nejhezčí.
Příspěvek o České Třebové je zařazen hned jako první reportáž Toulavé kamery. Odkaz  je zde:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/219562221500027
 
Zákaz stání ležící spící

Vandalové - siláci na ul. Dr. Beneše

Opravený kříž na Skalce (na ulici dr. E. Beneše)

Původní a nový stav. Rozdíl velmi dobře patrný.  Současně probíhá i renovace dalších světeckých křížů v Bezděkově u Rambouskova mostu a na Farské cestě na Horách.  Do kvalitně vykonanou práci je třeba poděkovat.
Křížek umístěný u domu čp. 827 má historii popsanou v ročence Městského muzea 2010 - 2013:

Poslední promoce absolventrů DFJP byly před deseti lety

V pondělí 29. června  2009 dopoledne  se v malém sále Kulturního centra  uskutečnily  promoce nových inženýrů Dopravní fakulty Jana Pernera univerzity Pardubice a to na nejvyšší možné úrovní, tedy za účasti děkana Dopravní fakulty Prof. Ing. Bohuslava Culka, CSc. a rektora Univerzity Pardubice Prof.Ing. Jiřího Málka,DrSc., vedoucího dislokovaného pracoviště fakulty v České Třebové doc. Ing. Jaromíra Zelenky, CSc. a předsedy akademického senátu  fakulty doc. ing. Michaela Laty, Ph.D.. Za Město Česká Třebová se promoce zúčastnil místostarosta Dobromil Keprt. Doc. Jaromír Zelenka představil rektorovi skupinu promovaných absolventů, kteří 8. a 9. června složili  předepsané státní zkoušky a obhájili diplomové práce, státní zkušební komisi předsedal Prof. ing. Jaroslav Čáp.  DrSc. Svolení k promoci udělil sám rektor: "My rektor, svobodně zvolený a řádně ustanovený  dáváme souhlas k provedení promoce...." Byla to již  čtrnáctá promoce nových inženýrů, poprvé se tak stalo ještě v obřadní síni staré radnice v roce 1995, samotné vysokoškolské studium započalo na tehdy nově zřízeném dislokovaném pracovišti před 17 lety. Před deseti lety  v České Třebové promovalo 9  inženýrů Za promované inženýry promluvil Ing. Martin Elstner, který připomněl i to, že skupina strávila  v České Třebové nezapomenutelné tři roky svého studia, ."My absolventi jsme vděční za unikátní podmínky, které jsme zde při studiu měli, za vynikající spolupráci vyplývající z velké blízkosti učitelů a studentů, za to, že zde získali nové kontakty a nové přátele," řekl Martin Elstner. Slavnostní promoce byla ukončena  studentskou hymnou Gaudeamus igitur. Celkem bylo již v České Třebové promováno více než 200  absolventů inženýrského (magisterského) studia z celé České republiky..


Zadní nouzové schodiště zimního stadionu je ve špatném stavu

Jde o schodiště nepoužívané, nicméně evakuačně potřebné, nikdy nevíte co se při shromáždění třeba více než tisícovky lidí může na zimáku přihodit a (dvojí) zadní dveře v severozápadní stěně bude třeba otevřít a využít i schodiště.
Přestože je stavba cca desetiletá, tak má obklady na schodišti zcela oloupané a eroze bude jistě pokračovat. Volá tedy po opravě a údržbě. 

Po dostavbě šaten letního stadionu bude tato "zadní" oblast frekventovanější a  to je další důvod proč mít budovu zimního stadionu zcela v pořádku.


Nejstarší absolventky gymnázia na oslavách "stovky" v r. 2009

V rámci oslav 100. výročí založení zdejšího gymnázia  v r. 2009 měli pořadatelé možnost zde přivítat dvě nejstarší přihlášené absolventky ústavu, maturitní ročník 1939.  Nejstarší maturantkou se stala paní Věra Pellantová, rozená Veselá z Hradce Králové (*1920), dcera  českotřebovského  lékárníka a majitele drogerie. Druhou zúčastněnou (dáma v tmavých šatech) je paní Božena Bezdíčková, rozená Rösslerová, dcera poštovního úředníka z Lanškrouna. Na zdejší gymnázium  pravidelně dojížděla vlakem. Životní osudy paní Boženu zavály do Chocně, kde sama vychovala pět synů. Během života vystřídala několik zaměstnání, nejdéle pracovala v choceňské Osevě.  Obě dámy  si měly dlouho co vyprávět.  Martin Šebela


Před 10 lety zbourali Hýblův dům v Riegrově ulici - zmizelo známé panorama

Foto Martin Šebela 2009, červenec