Českotřebovský deník 191/2019 (9/7)  
Gratulace kolegů Josefu Petrákovi k významnému životnímu jubileu

Základní umělecká škola v České Třebové blahopřeje panu Josefu Petrákovi, dlouholetému učiteli hudby, k jeho životnímu jubileu 85 let, které oslavil dne 2. 7. 2019.
 Téměř 45 let pan Petrák působil na škole jako učitel houslí, ale také violy, violoncella, kontrabasu, zobcové flétny, klarinetu, komorní a souborové hry.
Vychoval stovky žáků, kteří na něj dodnes rádi vzpomínají díky jeho lidskému přístupu a lásce k dětem.
 
Ve středu 3. 7. 2019 se za bývalým učitelem a kolegou vydala s gratulací "delegace" ze zušky.
V příjemné společnosti na zahradě rodiny Petrákových v Lanškrouně se dlouho vyprávělo a vzpomínalo.
 
Přejeme pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
 
Jménem kolegů a zaměstnanců školy Jarmila Holcová, ředitelka ZUŠ Česká Třebová
 

SHRNUTÍ SOUTĚŽNÍ SEZÓNY TANEČNÍ ŠKOLY

Tato, byť suchá statistika je více než milion slov. Děkujeme tanečníkům, rodičům a městu Česká Třebová za podporu.
 
V podzimní soutěžní sezóně sól, duet, malých skupin a battlů startovalo:
- 17x sólo, 13x duo, 3x malé skupiny, 1x battle skupina (4x zlato, 2x stříbro, 4x bronz)
- na Mistrovství ČR se probojovalo: 9x sólo, 5x duo, 3x malé skupiny (1x stříbro, 1x bronz)-
- na Mistrovství světa se probojovalo: 1x sólo, 1x duo
V jarní soutěžní sezóně formací startovalo:
- CDO region 16 formací (7x zlato, 4x stříbro, 2x bronz)
- na Mistrovství Čech se probojovalo 16 formací (1x stříbro)
- na Mistrovství ČR se probojovalo 12 formací
- na Mistrovství světa se probojovala 1 formace
- TSR region 11 formací (4x zlato, 3x stříbro, 2x bronz)
- na Mistrovství Čech se probojovalo 11 formací (1x stříbro)
- na Mistrovství ČR se probojovaly 2 formace
- zúčastnili jsme se 3 pohárových soutěží (8x zlato, 6x stříbro, 6x bronz)

Šárka Prossová, Sportovní taneční klub Česká Třebová, z.s.
 
Krajské dotace pro památky

Radní Pardubického kraje schválili další dotace v rámci Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji. Nejvyšší dotace jdou do opravy památek.
„Nechceme zapomínat na živou kulturu, podporujeme i kulturní programy ve městech a obcích, ale přece jen máme v celé zemi stále velký dluh na stavu památek, které byly po několik desetiletí ponechány na pospas osudu,“ říká 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek. „Nyní jsme schválili například dotaci 200 tisíc korun pro opravu střechy na jednom stavení v hlineckém skanzenu Betlém, nebo 120 tisíc na obnovu fasády věže kostela sv. Mikuláše v Rychnově na Moravě. Zastupitelstvu navrhujme schválit 300 tisíc korun pro 1. etapu opravy fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí, 250 tisíc korun na projektové podklady na konzervaci vnitřního paláce hradu Košumberk a 150 tisíc korun na restaurování zvonu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě,“ dodává Línek.
Kromě toho bude příští zastupitelstvo jednat také o půlmilionové dotaci pro obec Předhradí na nákup areálu bývalého pivovaru. „Tento areál navazuje na hrad Rychmburk, a pro budoucí využití hradu, až ho v příštím roce opustí naše sociální služby, bude velmi potřebným zázemím,“ vysvětluje Línek.
 
Slavnost na Růžovém paloučku

Na akci v neděli 7.7. vystoupil Moravia Quintet a také dechová hudba Jižani. Projevy přednesl senátor Petr Šilar a Daniel Ženatý z Českobratrské církve evangelické. Součástí slavnosti bylo otevření nového altánu na paloučku.
 
Radní ocenil diplomovou práci zdravotní sestřičky

Studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice zakončily slavnostně studium promocí. Ta se uskutečnila 8. července v Aule Arnošta z Pardubic. Radost z diplomu měla i Monika Pokorná, která obdržela Cenu Pardubického kraje za vynikající úroveň diplomové práce.  Pamětní list a finanční odměnu obdržela od radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra.
„Tuto cenu jsme se rozhodli vyhlásit nově. Jedná se o další motivační prvek pro studenty zdravotnických oborů a jsem moc rád, že se to hned v prvním roce odrazilo na tak kvalitní práci.  Kromě pamětního listu vítězná absolventka obdržela finanční částku dvanáct tisíc korun,“ sdělil Ladislav Valtr, radní odpovědný za zdravotnictví.
Oceněná absolventka oboru „Ošetřovatelská péče v interních oborech“ se ve své práci zaměřila na adaptaci rodinných příslušníků na postižení v rodině. „Při studiu jsem zjistila, že edukačních materiálů je k této problematice dostatek. Je však potřeba více pracovat s rodinami, kterých se tento problém týká a informovat je o možnostech spolupráce se sociálními pracovníky. Určitě lze zlepšit propojení práce zdravotníků a sociálních pracovníků,“ sdělila Monika Pokorná.
Její práce vychází z dlouhodobého zájmu o problematiku nemocných v rámci rodiny. Tématem její bakalářské práce byly priority pečujících o nemocné s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí. Sama má zkušenost s péčí o svou babičku, která prodělala dvě mozkové příhody. O případech, které popisuje ve své oceněné práci, se dozvěděla ve svém okolí.
Své poznatky z výzkumu chce Monika Pokorná využít ve svém povolání, neboť je zdravotní sestrou. Během studia pracovala jako zdravotní sestra na jednotce intenzivní péče v pardubické nemocnici. Nyní pracuje na oddělení ARO v chrudimské nemocnici.
„Oceňuji, že slečna Pokorná dokázala při náročném povolání vystudovat magisterský obor a že i nadále chce zůstat v naší nemocnici. Pevně věřím, že ocenění bude obdobnou motivací pro další ročníky pardubické univerzity,“ dodal radní Ladislav Valtr.
 
36 milionů na investici v letohradské průmyslovce

Jednou ze středních škol, do kterých Pardubický kraj dlouhodobě investuje nemalé finanční prostředky, je také Průmyslová střední škola v Letohradě. O aktuálním stavu investičních projektů a dalším rozvoji školy jednali se starostou města Petrem Fialou zástupci kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radním pro oblast školství Bohumilem Bernáškem.
„Pokud se ohlédneme za investicemi posledních tří let, tak se pohybujeme na částce necelých 75 milionů korun. Dominantní částka připadá na výstavbu dílen a odborných učeben za 37,5 milionu korun z podporou Integrovaného regionálního operačního programu. V tuto chvíli jsme společně s panem starostou otevřeli otázku dalšího využití pozemků v okolí školy, kdy město získalo pozemky po bývalém mlýnu v blízkosti silnice na Ústí nad Orlicí. Jednou z variant je řešení tělocvičny a parkovacích míst pro školu. O konkrétních otázkách budeme diskutovat v průběhu letních měsíců,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Rozvoj školy a záměry kraje kvituje také starosta Letohradu Petr Fiala. „Krajské investice nejen do školství jsou ve městě za poslední roky velmi patrné. Jsem proto rád, že poté, co bude letos dokončena výstavba dílen a odborných učeben, můžeme jako město nabídnout spolupráci na dalším rozvoji. Vzhledem k tomu, že jsme získali pozemky po bývalém mlýnu v blízkosti areálu v Ústecké ulici, tak se dokonale nabízí využití právě pro školu, ale také pro letohradskou veřejnost v modelu, který je přínosný jak pro samotnou školu, tak pro město,“ řekl starosta Letohradu Petr Fiala.
Kromě vybudování dílen investoval kraj také do energeticky úsporných opatření. „Na konci května jsme kolaudovali zateplenou budovu učeben a dílen v areálu v Ústecké ulici a v srpnu by měla být dokončena investice na domově mládeže, v jídelně a tělocvičně na Komenského ulici. Obě investice čerpají finance z Operačního programu životní prostředí a činí zhruba 36,5 milionu korun,“ sdělil krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.