Českotřebovský deník 195/2019 (13/7)

Pozvánka na šachový turnaj v Kozlově u České Třebové


V minulosti se v České Třebové každoročně konaly šachové turnaje, které pravidelně přilákaly desítky hráčů z celého regionu. A byla škoda, že v posledních letech místní šachový oddíl žádný turnaj neuspořádal. To se ale letos mění. 
 “S potěšením oznamujeme, že 7. září 2019 budeme ve vesničce Kozlov vzdálené 4 kilometry od Třebové pořádat první ročník Turnaje o pohár Maxe Švabinského. Turnaj se bude konat v malebném sále Hospůdky u Sitařů pod záštitou třebovského rodáka a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a připravena bude spousta zajímavých cen,” říká Lukáš Hurt, ředitel turnaje a dlouholetý člen třebovského šachového oddílu.  “První turnaj v Kozlově bude prvním z více počinů, které můžeme od českotřebovského šachového oddílu očekávat. Jsem rád, že zájem o šachy v České Třebové znovu stoupá. V následující sezóně chceme posílit hlavně práci s mládeží,” vysvětluje Ivo Prax, předseda šachového oddílu. V průběhu celého turnaje bude v místním nedávno zrekonstruovaném výčepu k dispozici občerstvení s domácí kuchyní a v ceně startovného 150,- je zahrnut i oběd.  Těšíme se na vás!
Informace IVOPRAX@GMAIL.COM nebo tel. 608 480 286

Turnaj o pohár Maxe Švabinského v Kozlově - 1. ročník
Sobota 7. září 2019 od 8:30 hodin - sál hospody U Sitařů Kozlov

Krávy si tam musíte domalovat!

V roce 1929 fotografoval akademický sochař František Formánek u koláře Františka Jandery v Hýblově ulici pluh, který držel "připravený k orbě" dělník Alois Königsfeld. Na snímku přihlíží  také synek Františka Jandery Fanouš. Byla to  pro něho jistě zajímavá situace. Fotografující František Formánek tehdy chtěl na panu Janderovi, aby do pluhu ještě zapřáhl krávy, aby si mohl vyfotit pluh pěkně v akci. Pan Jandera však nesouhlasil, pouze se dal  souhlas k tomu, aby pluh podržel jeho dělník. "Krávy si tam budete pane Formánek muset domalovat", řekl Jandera.....  Snímek se kupodivu v pozůstalosti Františka Formánka zachoval a je dokonce přesně datován rukou Františka Formánka: "19. VI. 1929 - u Janderů".  (mm)
 
Pozvánky na zámek do Litomyšle - aneb Smetanovou Litomyšlí to zde nekončí

27. 7.: státní zámek Litomyšl - Italská slavnost v Litomyšli. Odpolední a večerní slavnost věnovaná sladké Itálii za nádhernou italskou renesanci, v které je postavený litomyšlský zámek a díky níž je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Připravujeme španělskou hudbu, ochutnávku italských dobrot, degustaci moravských i italských vín a další. (I. a II. nádvoří, vstup volný). Akce k výročí 20 let od zápisu zámku v Litomyšli na seznam světového dědictví UNESCO. (www.zamek-litomysl.cz)

27. – 28. 7.: státní zámek Litomyšl – Za příběhem litomyšlského zámku. V doprovodu historika navštívíte zbytky starého paláce Kostků z Postupic a nahlédnete do stavebního vývoje celého areálu UNESCO. Projdete schodiště, která Vás zavedou do půdních prostor a pod historické zámecké krovy. Součástí prohlídky je i zahradní sallet z konce 18. století, který je stár jako zámecké historické divadlo. Baterky, svítilny a pevnou obuv s sebou. Prohlídky jsou fyzicky náročnější a nejsou úplně vhodné pro děti. Oba dny od 11 a 14 hodin, vstupné jednotné 150 Kč, předběžná rezervace nutná (+420 461 615 067 nebo e-mailem na litomysl@npu.cz). (www.zamek-litomysl.cz)

do 1. 9.: státní zámek Litomyšl - Výstava Vivat Grácie. Příběhy vtisknuté do podoby slavnostních a tradičních oděvů napříč historií. Výstava tvorby Kristýny Petříčkové v doprovodu poezie Sonetů Williama Shakespeara s texty lidových písní. K výročí 20 let od zápisu zámku v Litomyšli na seznam světového dědictví UNESCO. (www.zamek-litomysl.cz)

do 29. 9.: státní zámek Litomyšl - Výstava Balet s rodokmenem. Panelová výstava (ve spolupráci s Národním divadlem) propojuje zámek v Litomyšli s nejstarším baletním titulem Marná opatrnost, který má nečekanou souvislost na vzácné zámecké divadlo z r. 1797. V arkádách v přízemí – bezbariérová, vstup volný. (www.zamek-litomysl.cz)

do 28. 10.: státní zámek Litomyšl - Zámecká fotografická soutěž na téma „Renesanční inspirace zámku v Litomyšli“. 5. ročník zámecké fotografické soutěže o volné vstupenky na rok 2020, publikace a drobné ceny od státního zámku a Národního památkového ústavu. Akce k výročí 20 let od zápisu zámku v Litomyšli na seznam světového dědictví UNESCO. (www.zamek-litomysl.cz)

Novinky na železnici

Státní jednotný tarif bude od prosince 2020
Velmi bedlivě sledovaným záměrem státu je vytvoření jednotného tarifu pro cestující na železnici. Ten by měl začít platit od prosince příštího roku. „Hlavním principem tarifu je, že cestující bude moci využít při cestě několik dopravců, aniž by si musel pro každého zvlášť pořizovat jízdenku. Nadále však bude samozřejmě možné koupit si jízdenku jednoho konkrétního dopravce,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V našem kraji to bude znamenat, že cestující budou na jednu jízdenku moci využít služeb Českých drah a společnosti LeoExpress, aniž by museli řešit dva jízdní doklady. Jedná se o zlepšení komfortu a usnadnění cestování,“ sdělil hejtman Netolický.
 
ETCS (Evropský vlakový zabezpečovací systém)
Důležitou změnou, která čeká českou železnici v horizontu příštích let, je změna zabezpečovacího systému na Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS). Tento systém umožní předávat strojvedoucímu informace o oprávnění k jízdě, povolené rychlosti a současně ho bude kontrolovat, aby tyto pokyny dodržoval. Prostřednictvím systému předává traťová část do vlaku informace, které stanovují a kontrolují dodržování maximální povolené rychlosti.
Od 1. ledna 2025 by na I. koridoru z Děčína do Břeclavi, na II. koridoru z Břeclavi do Bohumína a Petrovic u Karviné a na úseku mezi Českou Třebovou a Přerovem neměly vyjet žádné vlaky, které nebudou tímto systémem vybaveny. „Jedná se o významnou změnu na české železnici, která sebou samozřejmě nese velké náklady, které však není možné nechat celé na dopravci nebo objednavateli regionální dopravy. Jen v případě Českých drah se jedná o téměř 800 vozidel, která budou muset tyto podmínky splňovat,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Chci iniciovat diskusi na jednání Asociace krajů, abychom jednoznačně stanovili, jakým způsobem by se mělo řešit financování úprav vozového parku, protože se rozhodně nejedná o investice vyvolané kraji jakožto objednavateli,“ sdělil hejtman Netolický.
 
České dráhy podporují Velkou pardubickou
České dráhy jsou aktivní také v rámci podpory významných kulturních, společenských, ale i sportovních akcí. Jednou z nich je také Velká pardubická. Hejtman proto s ředitelem Ješetou projednával možnost další podpory tohoto významného dostihového závodu. „Dobrou zprávou je, že České dráhy se podpoře akce nadále nebráni, avšak čekají nás ještě další jednání o výši celkové podpory. Jde nám o to, aby byl celý dostih finančně pokrytý po výpadku hlavního sponzora. K tomu samozřejmě přispěje také schválená pětimilionová dotace od státu,“ řekl hejtman Netolický
 
Kraj hledá mladé zájemce o stáž ve Francii

Na základě spolupráce Pardubického kraje s Regionem Centre v oblasti sociální péče a neziskového sektoru vznikl kromě jiného i program výměny dobrovolníků. V předloňském roce odjely do Francie na 8 měsíců tři dívky a tři mladí lidé naopak přicestovali z Francie do Pardubického kraje. Pro všechny strany to ve výsledku byla neocenitelná zkušenost. Také letos hledá kraj nové zájemce.
„Je to sice dobrovolnická stáž, ale zájemci mají veškeré základní náklady spojené s cestou a pobytem hrazené,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračuje: „Pobyt v začíná v říjnu letošního roku a potrvá do května 2020. Dobrovolníci pracují většinou v oblasti volnočasových aktivit pro mládež. Pro začátek stačí znalost angličtiny a chuť naučit se i francouzsky, k tomu je v průběhu roku velká příležitost. Ve volném čase pak mohou poznávat zajímavá místa Francie.“
Stáž je určena pro mladé lidi ve věku 18 – 25 let. Minulé stážistky byly vysokoškolačky, které přerušily na rok studium. Během roku si zdokonalily francouzštinu a měly čas i na dokončení některých svých studijních projektů.
Zájemci se mohou hlásit na email: tereza.dostalova@pardubickykraj.cz.
 
Architektka Eva Jiřičná obdivovala pardubický zámek

Na základě spolupráce s trojicí významných architektů na budoucí podobě opraveného Zámku Pardubice se náměstku hejtmana Romanu Línkovi podařilo otevřít možnost přizvat ke spolupráci na úpravách interiérů Zámku Pardubice také světoznámou architektu Evu Jiřičnou. Ta si celý areál přijela tento týden prohlédnout.
„Požádali jsme paní architektku, zda by prověřila možnosti, jakým způsobem by šlo zajímavě a zároveň bezbariérově propojit budoucí společenský sál ve 3. patře hradního paláce s jeho foyerem a dalšími prostory o patro níže,“ prozrazuje Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro kulturu, majetek a investice Pardubického kraje.
Eva Jiřičná si prošla spolu s kolegy celý areál a byla fascinována nejen samotným historickým sídlem a okolními valy, ale také třeba stropními konstrukcemi ze středověkých trámů, na které se mohla právě nyní zblízka podívat pod odkrytými podlahami paláce v rámci probíhající rekonstrukce.
Odbornými garanty obnovy Zámku Pardubice jsou architekti Josef Pleskot, Ladislav Lábus a Petr Všetečka.
 
Město Chrudim může postavit u Chrudimky skatepark. Křečci tam nejsou.

Informace o tom, že v místě žije chráněný křeček polní, se nepotvrdily. Průzkum jeho výskytu trval od jara do léta. Skatepark má stát u cyklostezky mezi levým břehem Chrudimky a okružní křižovatkou u obchodního domu Tesco. V lokalitě bylo sedm zemních nor, ale nejspíš už nebyly obydlené. Odborníci kolem rozmístili pasti, které uloví zvíře a neublíží mu. Kolem rozsypali také takzvaná písková lože, která zachycují zvířecí stopy. Křeček se za několik měsíců neobjevil, odborníci chytili pouze jednoho ježka východního. Kdyby křeček v lokalitě žil, mělo město povinnost ho odchytit a přestěhovat na jiné vhodné místo.
Skatepark bude v záplavovém území, proto Chrudim musela získat povolení odboru životního prostředí a Povodí Labe. Sportoviště bude mít rozlohu 1500 metrů čtverečních. Rampy a pojezdné plochy budou betonové. Překážky budou propojené do sekcí. Jejich obtížnost bude stupňována. Nové sportoviště nahradí starší skatepark, který je u zimního stadionu vedle letní plovárny. Na uvolněném místě město z části postaví komunikaci, z části parkoviště.

  

Květinové záhony na hlavním příjezdu do Svitav

Když před dvěma lety začali silničáři pokládat nový asfalt na výpadovce na Litomyšl, vedení Svitav si dalo za úkol, že jedna z hlavních přístupových cest do města musí být reprezentativní.
Pražská ulice se tak má proměnit v zónu souvislých záhonů kvetoucích po celý rok. „Z trvalek budou ve výsadbách zastoupeny například krásnoočko, mavuň červená, škornice či šanta. Sezonu zahájí kvetoucí cibuloviny, jako jsou krokusy, tulipány, později okrasný česnek, které vystřídají postupně kvetoucí trvalky,“ uvedl Radim Klíč z úseku technických služeb městské společnosti Sportes. 
Trvalky mají být atraktivní nejen na pohled, ale budou sloužit také jako zdroj potravy pro hmyz a společně se stromy budou plnit další funkce jako ekologické, mikroklimatické a hygienické.   (Podle idnes.cz)

Je to jistě zajímavé, škoda, že u nás souvislé kvetoucí záhony kvetoucí po celý rok nejen  nemáme, ale spíš je likvidujeme, neboť jsou drahé a dají moc práce.  Může to být názor jedné zahradnické firmy, dříve byla Česká Třebová zvyklá díky zahradníku Lipenskému na květinové záhony nejen v Javorce. To byla práce lacinější než dnes. Projděme se dnes městem a porovnávejme. Veškerá údržba zeleně se změnila z velké části na sekání trávníků. Příklad Svitav ukazuje, že to je možné nejen udržet, ale i rozvíjet, zlepšovat.