Českotřebovský deník 201/2019 (19/7)
Peníze z veřejné  sbírky budou určeny přímo požárem postiženým rodinám

Toto téma bylo mezi postiženými rodinami, ale i ve veřejnosti diskutováno jako ožehavé a je třeba v tomto bodě všechno vyjasnit. Včera ve středu 17. července se v Kulturním centru konala schůzka obyvatel z domů 177 a 178 na Lhotce, postižených požárem, s vedením stavebního bytového družstva, které se také zúčastnila starostka města Magdaléna Peterková a místostarosta Dalibor Zelený. Účelem schůzky bylo zajištění informovanosti o průběhu oprav ve společných prostorách domů a dalších záležitostech. Řešilo se také využití prostředků z veřejné sbírky. Bylo jednoznačně odsouhlaseno, aby finanční prostředky získané ze sbírky byly přímo věnovány postiženým rodinám a byly rozděleny podle velikosti podlahové plochy bytů, což je i kritérium, podle kterého uživatelé bytů přispívají do fondu oprav.  To znamená, že druhá možnost, t.j. použití prostředků ze sbírky pro řešení škod ve společných prostorách, byla zamítnuta.
Je to důležité i pro ty potenciální přispívatele do vyhlášené sbírky, kteří dosud váhali s příspěvkem třeba jen proto, že by se jejich příspěvek přímo občanům v jejich tísnivé situaci nepomáhal, ale skryl se třeba v účetnictví bytového družstva.
Konto sbírky stále roste. K 16. červenci bylo na běžném účtu veřejné sbírky 269.796 Kč. Je to jistě úctyhodná částka, ale uvědomíme-li si, že se jedná o 40 postižených rodin a výše škody v jednom bytě jistě překročí 100 - 150 tis. Kč, tak lze pochopit, že je na místě další výzva ke zvážení přispět postiženým. Sbírka bude uzavřena 31. 8. 2019.  Rozdělení prostředků bude možné až po ukončení sbírky a potvrzení zastupitelstvem města 16. září.
Finanční příspěvky lze zasílat na zvláštní bankovní účet:  115-9931320257/0100. Děkujeme spoluobčanům, aby znovu zvážili své možnosti pomoci těm, kteří se dostali do svízelné situace zcela nezaviněně.
Pro požárem  postižené občany  dále věnoval 1 milion korun Pardubický kraj. Prostředky byly převedeny na účet města a budou použity pro financování oprav společných prostor, které nebude možné uhradit z pojistky Stavebního bytového družstva a firmy, která událost zavinila. Krajem poukázané prostředky nemají funkci dávky, určené přímo pro postižené rodiny. Mimo to pomáhá i město Česká Třebová. Již  bezprostředně po požáru  věnovalo na sanaci škod a podporu zasahujících jednotek částku ve výši několika desítek tisíc korun a lze očekávat, že to nebude konečná částka. O její výši rozhodně zastupitelstvo města 16. září.
Ani postižení obyvatelé, ani stavební bytové družstvo tedy nezůstalo při řešení problémů samo. Nicméně odpovědnost za opravu poškozených  domů, stanovení  dalšího postupu při revitalizaci a její financování leží především na většinovém vlastníku objektu - Stavebním bytovém družstvu Česká Třebová a jeho orgánech.

 

Naučte se bránit v jakémkoli věku


Ve dnech 27.6. - 30.6.2018 se uskutečnil každoroční letní kemp reálné sebeobrany východočeské organizace Krav Maga-Kapap Bohemia a technické zkoušky na rekreačním středisku Vysoké Pole u Dětřichova. Celého kempu se zúčastnilo 80 bojovníků a bojovnic Bohemie, která má více jak 400 řádných členů. Několik skupin cvičenců se neustále střídalo v cvičebních blocích při opakování kompletní  metodiky sebeobrany a to opravdu poctivých sedm hodin denně pod vedením mezinárodně certifikovaných a akreditovaných instruktorů sebeobrany a bojových sportů . Po skončení cvičebních bloků přišly na řadu technické zkoušky dětí i dospělých, na které dorazilo mimo jiné 60 nejmenších bojovníku Bohemie. Celý KEMP  si všichni sáhli na dno svých sil, aby úspěšně prošli celým kempem od náročných rozcviček až po úspěšné absolvovaní technických zkoušek na závěr kempu. Po všech zkouškách přišel  na řadu samotné promoce-páskování jak dětí tak dospělých. Celý Kemp 2019 byl zakončen dětským dnem, kterého se zúčastnily celé rodiny našich cvičenců v krásném počtu 300 návštěvníků.

Přijďte mezi nás - Nábory na všechny naše lokality startují opět v září 2019. Každý první trénink Zdarma a Nezávazně. Krav Maga-Kapap Bohemia je skupina lidí zabývající se trénováním a propagací Izraelských bojových umění a reálné sebeobrany Krav Maga -Kapap v ČR . Vlastníme oficiální licenci v České Republice od Grand Master Moshe Galisko, která nás zařadila do sítě světových škol IKA Izrael. Pravidelné tréninky v lokalitách Svitavy, Lanškroun, Česká Třebová, Moravská Třebová, Ústí nad Orlicí, Kunčina, Olomouc, Žamberk, Vranová Lhota a Dolní Čermná. Pravidelné tréninky sebeobrany, Brazilského Jiu-Jitsu ,Grapplingu, MMA ,semináře ,soustředění, ženská sebeobrana, dětská sebeobrana ,profesní sebeobrana, výuka ESP – teleskopický obušek. Trénujeme děti od 4 let až po dospělé 100 let. Naučte se bránit v jakémkoli věku – jednoduchými a osvědčenými technikami.

Staňte se členy rodiny Bohemie. Více na www.kravmaga-kapapbohemia.cz nebo Jan Kubín 724015671 jan.kubin@kravmaga-kapapbohemia.cz

 
Události v regionech v České televizi :
Stavba protipovodňových opatření na Třebovce zahájena

Titulek: Začaly stavby proti povodním
Povodí Labe zahájilo na řece Třebovce u České Třebové 3. etapu výstavby protipovodňových zařízení za 443 milióny korun. Reportáž zdůvodňuje realizovaná opatření, vystupuje zde jak starosta obce Rybník Aleš Procházka, hejtman Martin Netolický, Marián Šebesta, generální ředitel Povodí Labe,  i ministr zemědělství Miuroslav Toman. Zajímavé jsou jistě i záběry z poslední maxipovodně v roce 1997. Pořad se vysílal dnes 18. července v pořadu Události v regionech a můžete si ho přehrát na dále uvedeném odkazu:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/219411000140718-udalosti-v-regionech/obsah/708732-zacaly-stavby-proti-povodnim
Protipovodňová opatření v povodí řeky Třebovky v úseku Třebovice – Česká Třebová byla zahájena za přítomnosti ministra zemědělství Miroslava Tomana a hejtmana Martina Netolického. Celkové stavební náklady na úpravy více jak pěti kilometrů toku činí 443 milionů korun a budou pokryté z dotačního programu Ministerstva zemědělství a z vlastních zdrojů investora, kterým je Povodí Labe. Akce by měla být dokončena v roce 2021. Cílem investice je provést skrze Třebovice, Rybník a Českou Třebovou průtok od 16 do 51 metrů krychlových za sekundu. Toho bude dosaženo úpravou toku Třebovky, výstavbou zemních hrází a železobetonových ochranných zdí včetně prvků mobilního hrazení. Tímto způsobem se upraví přes pět kilometrů řeky. Nejedná se však o celý úsek, jelikož některé úseky jsou cenné z hlediska ochrany přírody. Hnacím motorem pro řešení toku Třebovky byly povodně v roce 1997.

PŘIJMU KOSMETIČKU NA ŽIVNOSTENSKÝ LIST. 
KOSMETIKA - PEDIKURA NOVÉ NÁMĚSTÍ ČESKÁ TŘEBOVÁ. 
Více info na telefonu 605940684    

Před 10 lety byla ukončena demolice domu čp. 515 v Lidické ulici

Dodnes je zde šeredné místo v městské památkové zóně. S demolicí horního patra a střechy se začalo již v roce 2008 začátkem května, štítová zeď měla praskliny a hrozilo, že se dům zřítí do ulice, otřesy při projíždění vozidel jsou poměrně velké. Demolici dokončila fiorma RYDO  22. 7. 2009.  Obavy byly opravdu na místě, cihlový dům dům byl doslova slepen jen nevypálenou hlínou.  Pracovníci Ryda prováděli demoliční práce ohleduplně, podařilo se zachránit např. kamenné ostění vchodových dveří zcela neporušené a také horní sousední dům zůstal stát bez jakéhokoliv poškození.Právě toho se majitelka nemovitosti nejvíce obávala.  Na místě demolice měl vyrůst nový objekt, horní dům má být opraven, především střecha a její oplechování. 
Na dům čp. 515 bylo odborem výstavby MěÚ vystaven demoliční výměr, podle kterého bylo třeba odstranit havárii v domě demolicí "dovnitř a odbouráním nebezpečných říms do 15. května 2008. Stalo se tak s několikadenním předstihem v sobotu 10. května 2008. kdy byla prakticky během dopoledne provedena demolice celé střechy a prvního podlaží. Stavba byla zabezpečena tak, aby neohrožovala okolí a současně tak, aby nebylo možné vniknout dovnitř do objektu nepovolaným osobám, např. dětem, které by zde mohly najít zajímavé ale velmi nebezpečné prostředí pro své hry. Stropy nad přízemím se při demolici nezřítily, pouze  bylo do přízemí, t.j. do bývalé chodby a vedlejší místnosti  "nastěhováno" všechno, co při demolici napadalo do Lidické ulice. Komunikace byla asi dva měsíce uzavřena, podstatně omezovala dopravu z náměstí do východní části města. Nemovitost je v soukromých rukou a nová stavba se zde nerealizovala. Dům byl dříve navrřžen na kulturní památku (obsahovala zajímavou tzv. "černou kuchyň", pro špatný stavební stav  se tak nestalo. Místo místo toho přišla demolice. 
Fotografie z 22/7 2009 (vlevo) a současný pohled. Opravu nic krásného. Co s tím uděláme?   (mm)
Domov pod hradem Žampach otevře dva nové domky v Letohradě

Dvanáct obyvatel z Domova pod hradem Žampach se během září přestěhuje do nového bydlení v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě. Stavbu dvou domků v ulici U Biatlonu a U Obory realizoval Pardubický kraj v rámci projektu Transformace pobytových sociálních služeb s dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 
„Poté, co jsme otvírali před pár lety domky ve Slatiňanech, postupně budujeme komunitní bydlení pro klienty sociálních služeb i v dalších místech kraje. Někde si také pronajímáme byty,“ říká radní Pavel Šotola a pokračuje: „Naším cílem je, aby lidé se zdravotním postižením mohli žít v prostředí, které jim poskytne soukromí a pocit domova. A ze zkušeností už víme, že tím zásadně roste jejich kvalita života, obnovují své rodinné vazby a často to provází i zlepšení jejich zdravotního stavu,“ dodává Pavel Šotola.
Pro zdravotně postižené obyvatele jsou ve dvou dvojdomcích připraveny celkem čtyři samostatné domácnosti a také zázemí pro pracovníky, kteří jim zde budou zajišťovat nezbytnou pomoc a podporu v bydlení a denních aktivitách.  Pro dvanáct vybraných klientů ze Žampachu představuje stěhování do domků v Letohradě velkou životní změnu, na kterou se dlouhodobě připravovali.
„Většina našich nových obyvatel Letohradu již má anebo bude mít své pravidelné pracovní uplatnění. To považujeme za nezbytnou součást jejich denních aktivit, které našim klientům zprostředkováváme nebo přímo zajišťujeme. Do Letohradu za tímto účelem přesouváme ze Žampachu také vedení služby chráněné bydlení, včetně zázemí pro sociální pracovníky. Moc nás těší a děkujeme Letohradu za to, jakým způsobem naše klienty přijímá,“ dodává k této informaci Luděk Grätz, ředitel Domova pod hradem Žampach.
Veřejnost bude mít příležitost se do nových domků podívat ve středu 11. září od 16 do 20 hodin, Součástí programu bude také prezentace sociálních služeb, seznámení s pracovníky a případně s klienty.
 
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil Pardubický kraj

V doprovodu hejtmana Martina Netolického navštívil kromě sídla kraje také Pardubickou nemocnici a Dětské centrum Veská.
V rámci úvodního setkání v sídle Pardubického kraje byl ministr Vojtěch seznámen s průběhem fúze pěti samostatných nemocnic do jedné akciové společnosti. „Zpětně hodnotíme tento krok velmi kladně, protože se nám tím podařilo vyřešit celou řadu problémů včetně toho, že v rámci jednoho malého kraje spolu nemocnice bojovaly a přetahovaly si pacienty. Nyní je krajské zdravotnictví odděleno mimo vyrovnávací platby od rozpočtu kraje, což v minulosti nebylo. Obdobný krok je i dnes inovativní, jelikož žádný kraj touto cestou nešel, byť o tom některé regiony uvažují a žádají nás o metodickou pomoc,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
 
Pardubická nemocnice
V areálu Pardubické nemocnice byla pro ministra Vojtěcha připravena prohlídka jednotlivých oddělení a setkání se zaměstnanci. Během zhruba hodinové prohlídky se ministr seznámil s nejaktuálnějšími novinkami v přístrojovém vybavení Pardubické nemocnice například v rámci onkogynekologického centra. Primář Germund Hensel představil ministru Vojtěchovi například laparoskopické věže se zobrazením 4K, technologii na detekci sentinelových uzlin nebo plasmovou koagulaci, které lékaři na tomto pracovišti dosud neměli k dispozici.
Důležitou investicí v areálu nemocnice bude centrální urgentní příjem, ten však časově předstihne jiná stavba, a to nový pavilon psychiatrie, na který byla získána dotace 220 milionů korun z IROP v rámci výzvy č. 54 Deinstitucionalizace psychiatrické péče I. Stavba byla zahájena letos v červnu a dokončena by měla být za dva roky.
 
Dětské centrum Veská
Poslední, avšak velmi důležitou zastávkou bylo Dětské centrum Veská. Kromě seznámení se s činností zařízení byla řeč o způsobu financování zdravotní péče. „V tuto chvíli je veškerá zdravotní péče mimo úhrady zdravotních pojišťoven, což je podle nás zcela jednoznačně špatně, protože dětská centra poskytují specializovanou a kvalitní zdravotní péči. Chceme, aby alespoň část výkonů byla z pojištění hrazena. Pan ministr nám přislíbil, že by Veská mohla být pilotním projektem státu, na kterém by se mohl nový systém vyzkoušet. To by nám umožnilo ušetřit finanční prostředky, které bychom do zařízení mohli uvolnit například prostřednictvím investic,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Na problematiku úhrad v rámci dětských center upozorňuje Pardubický kraj dlouhodobě. Na konci loňského roku se za účasti krajských radních Pavla Šotoly a Ladislava Valtra uskutečnilo ve Veské setkání s náměstkyní ministra zdravotnictví Alenou Šteflovou, náměstkyní ministryně práce a sociálních věcí Janou Hanzlíkovou a místopředsedkyní poslaneckého Výboru pro sociální politiku Olgou Richterovou.