Českotřebovský deník 202/2019 (19/7)
Prodám byt 2+1 v centru města Česká Třebová. Telefon 724 975 140               
Publikace "740 let města Česká Třebová" k jubileu města dosud nevyšla         

Objednávka na tuto publikaci v rozsahu 200 stran A4 s kartonovou obálkou a lepenou vaznou v počtu 1000 výtisků byla z českotřebovské radnice odeslána až 7. srpna 2018 s termínem dodání "dle dohody". Tiskárna HRG Litomyšl tuto objednávku obratem potvrdila za cenu 115 tisíc Kč bez DPH 21%. Plnění se však v loňském jubilejním roce neuskutečnilo, a to ani do poloviny roku letošního. Nebyly připraveny textové a grafické podklady k publikaci, ty byly objednány mnohem později až v prosinci 2018. Kniha nakonec vyjde, bude to již brzy, nikoliv však ve vztahu k jubileu města a tedy možnému propagačnímu využití publikace. Vyjde totiž vlastně "s křížkem po funuse". Připomeňme např., že podobně bylo v roce 2010 s velkým příspěvkem města objednáno 1000 výtisků publikace "Týden sportu v České Třebové", o kterou však nebyl velký zájem  a velká část výtisků se neprodala. Na druhou stranu takové výročí města je přece jen nadčasové a jeden rok v dlouhé historii (která se nakonec ani neváže k přesnému datu založení města) zas tolik neznamená.
Jubileum 740 let města slavila Česká Třebová již v loňském roce 2018, kdy byly pořádány "celoroční oslavy". Skládaly se ovšem z běžně realizovaných akcí, festivalů, kterým byl jen přidán další účel a tím byly spojeny s oslavami městského jubilea. Některé akce však byly skutečně mimořádné. Především to byl cyklus historických přednášek městského muzea a potom vyvrcholením oslav byla akce na Starém náměstí, která se konala 25.srpna 2018 v návaznosti na loňský Piknik v Javorce. Sympatické vystoupení Hany Holišové si jistě připomene mnoho Třebováků. Jenže v té době jubilejní publikace ještě nebyla ještě ani v tisku, a zdaleka ještě ani nebyla připravena. Za těchto podmínek lze oprávněně uvažovat o tom, že se nejedná o dobře investované prostředky. Je zřejmé, že loni byla příprava městských oslav (minulým vedením města) podceněna. O jubileu se přece dobře vědělo dlouho dopředu a bylo možné se včas připravit. Lze to porovnat s oslavami obdobného jubilea ve Svitavách v roce 2017, kde z výročí  opravdu získali maximum, byť se o českou historii města nemohou opírat.
Osobně mám zkušenost s vydáním pamětní publikace "Česká Třebová 1278 - 1978" k 700. výročí města. Ani tato kniha nevyšla tehdy v nakladatelství TEPS Praha (tehdy v nákladu 5000 výtisků) včas. Ovšem bylo to za podstatně jiných podmínek, kdy zdržení zavinila probíhající  normalizace  všudypřítomná cenzura, která dala autorskému kolektivu mnohé části upravit a přepracovat. (mm)
 
Zajímavé čtení v uzavřených smlouvách města

Vypadá to na velmi nezáživné téma, ale když se začtete, tak se najde řada zajímavých věcí.  Dokumenty tohoto typu jsou povinně zařazovány do registru smluv, je-li jejich hodnota větší než 50 tisíc Kč.  Je jich tedy opravdu velký počet (u Města Česká Třebová celkem desítky tisíc smluv) a dá to velké prohledávání, chcete-li zjistit něco konkrétního. Smlouvy připravují zpravidla úředníci, kteří mají s touto činností zkušenosti, smlouvy mají mít mnoho náležitostí, které třeba obyčejným smrtelníkům zůstávají utajeny. Proto podrobný průzkum zase patří odborníkům, kteří se vyznají, tedy auditorům.  Zdá se mi však, že audit je prováděn jen výběrově, nikoliv systematicky a ještě ke všemu je touto prací pověřen pořád ten stejný auditor. Možná by bylo lepší audit občas předat zase jinému odborníkovi. Jde o veřejné peníze, tedy prostředky nás všech a měly by být vynakládány opravdu hospodárně. Občas zařádí ve smlouvě nějaký šotek a protože to je smlouva, tak "překlep" v datu nebo jiný nedostatek  nelze jen tak přejít, může to znamenat velký problém. Je to pak vlastně "šlendrián" a ten může stát třeba dost peněz.
Tak např. mne zaujala smlouva  z roku 2017 na "Sadové úpravy svahu příjezdové komunikace ke sportovnímu areálu na Skalce" mezi Městem Česká Třebová a Renatou Břeňovou  (Dolní Újezd), uzavřená 3. října 2017, která však obsahuje termín zahájení prací 9. 10. 2016 a dokončení 31.10. 2016. Zvláštní překlep. A přitom na osázení a zpevnění svahu u vjezdu a svahu u vjezdu atletického stadionu byla  loni v prosinci uzavřena další smlouva. A vůbec, na ozelenění atletického stadionu a jeho okolí bylo celkem se stejnou firmou Renata Břeňová uzavřeno za uplynulý rok 5 smluv (v hodnotě 950 tisíc Kč) a od října 2016 pak i na další akce celkem 15 smluv s hodnotě 3,5 milionu korun. Další smlouvy má tato firma uzavřeny se společností Eko Bi. Lze s nadsázkou napsat, že nebýt města Česká Třebová, tak firma bude mít mnohem menší rozmach. Z jejích 37 v registru publikovaných smluv (v hodnotě 9 mil. Kč)  je 31 pro Českou Třebovou nebo Eko Bi,  a jen zbývajících šest (v hodnotě 1,7 mil. Kč) je pro Litomyšl, Svitavy, Vysoké Mýto a Region Orlicko-Třebovsko. Firma tedy musela mít v České Třebové v posledních letech opravdu velké zastání. Cenové srovnání není k dispozici, zejména však proto, že se otevřené výběrové řízení vlastně nekonalo. Samozřejmě to neznamená, že firma nemá další zakázky např. pro soukromý sektor. Až v letošním roce 2019 se poprvé na úseku údržby zeleně v našem městě konečně poprvé objevuje konkurence v podobě  firmy Skipi. Hlídačstatu.cz  také na svém webu uvádí, že  firma Garden servis Renaty Břeňové  má ve svých 12 uzavřených smlouvách vážné nedostatky. Shodou okolností jsou právě všechny tyto problémové smlouvy (v hodnotě 4 miliony Kč) uzavřeny s Městem Česká Třebová a společností Eko Bi.
Zajímavé jsou také dvě smlouvy města s jinou firmou na stavební úpravy areálu Sokola Lhotka (přístřešek a úprava chodníku) uzavřené v loňském roce. Nejsou drahé, ale zajímavostí je to, že celý areál je ve vlastnictví Sokola Lhotka a město by mělo investovat jen do svého majetku. Proč např. neinvestuje do areálu Sokola na Skále?  Jistě to možné je, ale formou investiční dotace pro majitele areálu, který má zajistit také stanovenou vlastní finanční spoluúčast. Tento problém nebude možné přejít bez povšimnutí. (mm)

Podhorský skok  2019

 
V neděli 7.7. pokračovaly dvoudenní agility závody na Podhorce. Tyto jsou – na rozdíl od soboty- zaměřeny na širší obec pejskařskou. Také zde jsou pejsci rozděleni podle výkonu do 3 kategorií, ale je zde i třída štěňat ( od 8. do 13. měsíce) – spíše jde o ,,zvykačku“ na rušné prostředí se základní schopností sledovat psovoda, a také společnou kategorii senior/ veterán, přičemž senioři jsou závodníci starší 55 let a veteráni jsou  psíci od 8 let.
Toho dne jsme se konečně dočkali chladnějšího počasí. Meteorologové sice  předpovídali dočasné ukončení vlny veder, já jim moc nevěřila. Klidně jsem si odejela na ,,plac“ jen v kraťasech a tričku. O 2hod jsem se už klepala zimou. ,,No, alespoň se nám dobře poběží“, utěšovala jsem se. Tak to jsem se tedy spletla. Růža odmítla vzít ochlazení na vědomí a stále chtěla do řeky :  ,, Kdy se už půjdeme koupat? Řekni, kdy? Já už chci teď, teď ..!“ Tohle nejspíš celou dobu, co poskakovala kolem mě, vyštěkávala. Že náš běh vypadal, jako bychom na parkuru byly tak akorát návštěvníci a ne závodníci, nemusím ani říkat.
Ostatním členům naší ZKO se vedlo mnohem lépe, prakticky v každé kategorii jsme měli někoho na ,,bedně“,  takže důvodů k radosti jsem nakonec měla dost a dost. Kdo má zájem, na výsledkovou listinu se může podívat na stránkách www.podhorka.org – sekce ZÁVODY ( levý sloupec).
Chtěla bych touto cestou poděkovat našim sponzorům – stavební firmě RYDO, autoškole DRUMEL, skvělé balíčky do Speciál agility věnoval obchod ,,U farmářky“  perfektní ,,výbavičku“ pro štěňata připravil kolektiv veterinární kliniky ,,U nádraží“.
Všem vám moc děkujeme!!                                                                                  Hana Chrastilová, ZKO Podhorka
 
Pardubický kraj je v třídění odpadů na špici

Barevné kontejnery najdeme téměř všude a ve většině obcí přibývají. Třídit odpad není složité a stále více lidí se touto problematikou zabývá. Obyvatelé Pardubické kraje jsou v pomyslném žebříčku nad celorepublikovým průměrem.
„Každý obyvatel kraje vytřídil v loňském roce 22,3 kilogramů papíru, 15,7 kilogramů plastů, 13,7 kilogramů skla a bezmála půl kilogramu nápojových kartonů, celkem tedy 52,1 kilogramů separovaného odpadu. To je o více než 3 kg nad celorepublikovým průměrem,“ sdělil Václav Kroutil, radní odpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov. Pardubický kraj je tak v celorepublikovém žebříčku krajů na 4. místě.  Více odpadu vytřídili obyvatelé v Praze, v Jihočeském kraji a v Jihomoravském kraji. O něco hůře dopadl Pardubický kraj v porovnání s ostatními regiony v množství vytříděného odpadu, pokud by se započítaly mezi druhotné suroviny kovy.  „Ve srovnání s celorepublikovým průměrem byl Pardubický kraj skoro o 5 kilogramů na osobu lepší.  To však neznamená, že není co zlepšovat. Zejména ve městech je separace kovového odpadu na velmi nízké úrovni. Další možností, jak snižovat objem směsného odpadu, je i zaměření se na třídění biologické složky, která by také neměla končit na skládkách.  Je tedy stále na čem pracovat,“ poznamenal Václav Kroutil.