Českotřebovský deník 205/2019 (23/7)
Města Ústí a Třebová pomohli nadačnímu fondu

„Efektivní léčba cévních uzávěrů“ a „Učíme rodiče křísit“, to jsou dva projekty Nadačního fondu S námi je tu lépe!, který pomáhá Orlickoústecké nemocnici. Pomohla mimo jiné i města Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, každé věnovalo šek na 200 tisíc korun. Šeky předali starostové obou měst Petr Hájek a Magdaléna Peterková ve středu 17. července 
Obě města Ústí nad Orlicí i Česká Třebová jsou od samotného založení fondu v roce 2013 výrazným partnerem a podporovatelem této aktivity, která podporuje projekty vedoucí ke zvýšení kvality léčebných postupů, k zavádění bezpečné techniky do každodenní péče a ke zlepšení prostředí pro pacienty v Orlickoústecké nemocnici. Českotřebovští zastupitelé odsouhlasili dar pro Nadační fonr na svém červnovém jednání městského zastupitelstva.
Za 6 let historie Nadačního fondu S námi je tu lépe! věnovali sponzoři na 5 projektů více jak 8 milionů korun. Aktuálně jsou v běhu dva projekty. Konkrétně „Efektivní léčba cévních uzávěrů“ a „Učíme rodiče křísit“. V rámci prvního projektu je v plánu pořídit nový cévní katetr na léčbu cévních uzávěrů s vnitřní ocelovou rotující spirálou, odbourávající krevní sraženiny. Druhý projekt plánuje nákup čtyř nových modelů kojence na nácvik kardiopulmonální resuscitace. Modely jsou používány v rámci předporodních kurzů pro rodiče, kteří se díky nim učí, jak oživit miminko. Oba projekty předpokládají náklady ve výši 1,1 milionu korun.
Finanční prostředky jsou získávány od sponzorů, kteří chtějí podporovat Orlickoústeckou nemocnici, aby sloužila občanům z Ústí nad Orlicí a blízkých obcí a nabízela nejnovější diagnostické a léčebné postupy. Přispět do nadačního fondu může kdokoliv. Pravidelně i jednorázově jej podporuje řada jednotlivců, firem i měst a obcí z okolí Ústí nad Orlicí,  také Pardubický kraj. Paralelně probíhá i sbírka Konzumu, v níž bylo na nákup čtyř modelů kojenců ve druhém zmíněném projektu ke středečnímu datu vybráno 49 080 korun. Sbírka končí 31. července.
Sám jsem jako zastupitel města poskytnutí daru pro  nadační fond podpořil, stejně jako v minulých letech. O potřebnosti takového fondu není sporu, vždyť nějaký podobný fond vlastně pomohl ústeckoorlickou nemocnici před 80 lety postavit a vybavit, stavěla se ve velmi napjaté době v letech 1938-39.  Jenže to byla úplně jiná doba, stejně jako v roce 2013, kdy nadační fond vznikl.
Nyní  máme akciovou společnost Nemocnice Pardubického kraje, která má velkou podporu kraje, nemocnice vystupují společně jako jeden celek, který je významným partnerem pro zdravotní pojišťovny. Domnívám se, že sponzoří  a přispívatelé do Nadačního fondu postrádají  informaci, jak jsou jednotlivé projekty pro nadační fond vybírány a zda není opravdu jiná možnost pro jejich zajištění např. z investičního fondu akciové společnosti, jsou-li tak potřebné a nezbytné. Nyní přece si již nemocnice v kraji navzájem nekonkurují, ale navzájem se v poskytování služeb doplňují. Nejen mne totiž napadá myšlenka, že sice budeme mít  zakoupené špičkové přístroje, ale možná s nimi nebude mít kdo dělat a nemocnice bude zavírat oddělení a omezovat lůžkový fond jen proto, že zde nebude mít kdo pracovat.
Jinak řečeno - je "na stole" otázka, zda by Nadační fond neměl působit i v této oblasti, tedy např. pomocí vypsaných stipendií nepřitáhnout pro zdejší působení např. střední zdravotnický personál tak, aby je nepřetáhla v tomto směru daleko aktivnější sousední nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. Nebo aktivně podpořit právě ty profese, které jsou pro chod nemocnice skutečně nejdůležitější a nedostatkové.  Aby lidé na těchto pozicích neodcházeli jinam, aby i naše regionální nemocnice byla přitažlivá pro odborníky. Samotné nové přístroje to zajistit nedokážou. Znám bohužel ne tak málo případů, ve kterých po zjištění, jak málo je atraktivní "nabídka" odměn za práci v ústecké nemocnici, raději odchází pracovat jinam.  Milan Mikolecký

Prodám byt 2+1 v centru města Česká Třebová. Telefon 724 975 140               

Jindřiška Vaníčková děkuje

Teprve nyní s odstupem od oslav mých 85. narozenin si uvědomuji, jak velký dojem na mne udělala dlouhá řada gratulantů a možná jsem všem ani řádně nepoděkovala. Byla to spousta přátelských srdečných setkání, na která nikdy nezapomenu.
Vážím si upřímných slov paní starostky Magdalény Peterkové, která přišla v čele delegace naší radnice jako první, stejně jako další návštěvy matrikářek N. Szüllöové, Ing. M. Petrové a bývalé místostarostky Jaromíry Žáčkové, na které jsme si připomněly vzájemnou dlouholetou vzájemnou spolupráci. Návštěvy pokračovaly až do konce června a pro mne to byl opět vždy velký zážitek. Kolegyně ze "zušky"  ředitelka Jarmila Holcová i zástupkyně Jitka Nováková, přišly jako "předvoj" dalších gratulantů z hudebky: manželé Blanka a Josef Poukarovi, Milada a Václav Hamplovi, Libuše Neradová, též Miluše a Bohouš Mimrovi. Vždy to bylo setkání, které moc potěšilo.
Společné odpoledne jsme prožili s kolektivem děvčat z DDM - Jana Endyšová, Iveta Mutlová, H. Milerová i s paní účetní Pavlou Cupalovou. Připravily pro mne bohatý program spojený s výletem do Kozlova i společným hudebním programem po návratu. A to máme v plánu další takový "večírek" v adventní době s vánočními koledami. Přišla i řada mých žáků a dokonce spolužáci s gymnázia - Ilona Neterdová s manželem, manželé Kapounovi, se kterými jsme si připomněli školní léta a školní divadlo před 70 lety.
Za spoustu dárků všem moc děkuji, vážím si přízně všech přátel, mnozí z nich mě i pravidelně pomáhají i s mými starostmi, které díky mému věku stále narůstají.  Mohu se těšit z fotografií, které byly na setkáních pořízeny.  Jindřiška Vaníčková

Taneční škola Knířovi informuje – srpen 2019

6. 9. 2019 začínají Základní taneční pro mládež v Restauraci Pod Skalkou.
Taneční večery pro páry („dospělácké“ taneční) – začátečníky i pokročilé zahajujeme 21. 9. 2019.
Přejeme všem našim příznivcům příjemné prázdniny.
Poskytujeme individuální výuku tance dle Vašich přání. Zároveň Vám nabízíme taneční obuv. Těšíme se na Vás.
Aktuální informace a podrobnosti k akcím se dozvíte na www.knirovi.cz nebo telefonu 606 223 070.
 
Druhý letní koncert v Javorce - INTERSTATE 60

Fotografie ze čtvrtečního koncertu 18. července večer pořídil Martin Šebela

Vycházka za Netopýry odložena na 26. července 

Termíin bylo nutné změnit z 19. července na 26.7. pro nevhodné počasí. Ostatní zůstává beze změny.