Českotřebovský deník 208/2019 (25/7) 
¨Ve dnech 26. - 27. 7. 2019 (pátek a sobota) od 9:00-17:00 hodin v pátek a od 9:00-15:00 hodin v sobotu, proběhne v ulici Na Splavě, v areálu firmy Malířství a Natěračství Kohoutek již 14.bleší trh „U malířů“.
Opět bude možnost navštívit místo, kde nepotřebné věci jednoho člověka se můžou stát pokladem pro druhého.
Přijďte si nakoupit, vyměnit a nebo nabídnout starožitnosti, keramiku, sklo, pohlednice, hračky, ale i  obrazy, knihy a mnoho dalšího. Těšíme se na Vás. Kontaktní osoba: Pavel Kohoutek tel. 603503421.

Ve Svitavách probíhá výstava o železniční trati do České Třebové.
Ke 170. výročí jejího provozu vyšla nová kniha

V rámci 170. výročí železniční trati z Brna do České Třebové vychází publikace Železniční trať Brno – Česká Třebová na starých pohlednicích. Křtu knihy se zúčastní zástupci kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a kolektiv autorů knihy. Komentovaná prohlídka výstavy věnovaná historii trati se uskuteční ve čtvrtek 1. srpna od 15 hodin v Městském muzeu a galerii ve Svitavách.
„Kniha zachycuje celou trať velmi detailně a čtivě, proto není určena jen železničním nadšencům, ale širokému spektru čtenářů. 170 let provozu této důležité trati je významné jubileum pro celý region a díky exkurzi v podobě čtení knihy a výstavy si můžeme uvědomit, jaké úsilí vynaložili její stavitelé, a o to víc si ji vážit,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
„Děkuji kolegům za spolupráci na této kolektivní knize. Jsem moc rád, že se podařilo dohledat velké množství fotografií z archivních i soukromých sbírek, z nichž mnohé byly zveřejněny poprvé,“ uvedl jeden z autorů publikace Karel Černý.
Kniha, která je věnovaná významné dráze z jihomoravské metropole kolem řeky Svitavy přes Moravský kras do České Třebové, obsahuje historické pohlednice, fotografie a plánky drážních staveb. Autoři chtěli vzpomenout na mistrovství projektantů, techniků a dělníků, kteří v polovině 19. století tuto trať s jedenácti tunely vybudovali a uvedli do provozu.
Historii trati přibližuje i výstava s fotografiemi a texty, které jsou doplněny řadou trojrozměrných předmětů, cedulí, dokumentů a modelů parních lokomotiv. Návštěvníci uvidí historii budování trati, její vývoj a provoz parních, motorových i elektrických lokomotiv. Součástí jsou desítky modelů vláčků, herny a několik funkčních kolejišť. Na své si přijdou nejen fanoušci železnice, ale i rodiny s dětmi.
Autorem výstavy je Pavel Stejskal z České Třebové. Část exponátů mapující nádražní budovy na trati zapůjčil do Svitav Národní památkový ústav v Ostravě.
 
5. letní den v léčebně v Luži

Ve středu se v Hamzově léčebně v Luži konal 5. letní den spojený s Handicap tour 2019. Pacientům i návštěvníkům nabídl ukázku lidových tradic, možnosti turistiky a představil subjekty zajišťující pracovní uplatnění nebo volnočasové a sportovní aktivity zdravotně postižených. Akci podpořili předseda Národní rady osob se zdravotním postiženým ČR Václav Krása a krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
„Hamzovu léčebnu navštěvuji se zájmem často. Doslova na každém kroku vždy vidím, jak se zde pořád něco děje a zlepšuje. Letní den plný her je tu už po páté a stává se tradiční akcí. Myslí tu však i na důležité drobnosti, jako jsou nové květiny nebo další zajímavá zákoutí nádherného parku,“ sdělil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
Součástí programu byly ukázky speciálně upravených vozidel a kompenzačních pomůcek a nabídka služeb pro zdravotně postižené. Své aktivity prezentovaly organizace, které pomáhají hendikepovaným a zajišťují jim vzdělání a poradenství.
„Hlavní ideou programu bylo ukázat našim pacientům i veřejnosti dnešní možnosti nejen v oblasti péče nebo služeb, ale zejména i možnosti aktivního sportovního, kulturního i turistického vyžití, které se lidem se zdravotním postižením nabízí, a které je stále více dostupnější i pro lidi s hendikepem,“ řekl ředitel Hamzovy léčebny Václav Volejník.
"V arboretu jsem také na místě vyzkoušel novou mobilní aplikaci, která je užitečným průvodcem po celém areálu zdejší léčebny,“ ocenil radní Ladislav Valtr.
V rámci 51. Košumberských sportovních her byly představeny sporty i další zajímavé aktivity určené specifickým skupinám osob všech generací, které si zájemci mohli vyzkoušet. Dospělí i děti tak získali zkušenost z jízdy na trenažéru handbike či na tricyklu.
Program obohatilo i hudební a zábavné vystoupení a promítání krátkých filmů o krásách a tradicích Pardubického kraje nebo z prostředí Hamzovy léčebny.
 
Gruzínský region Gurie může navázat spolupráci s krajem.
Zajímá se o školství, kulturu a cestovní ruch

Pardubický kraj má uzavřená zahraniční partnerství s regiony ze Slovenska, Polska, Ukrajiny, Německa a Francie. Brzy se k nim zřejmě přidá také gruzínský region Gurie. V rámci návštěvy Gruzie se na tom s gubernátorem regionu Zurabem Nasaraiou dohodl hejtman Martin Netolický. Toho v tomto turisty hojně vyhledávaném regionu doprovázel radní René Živný. Zástupci kraje přislíbili možnost spolupráce v oblasti školství, cestovního ruchu, kultury či sportu.
„Region Gurie má eminentní zájem o získání našich zkušeností de facto ve všech oblastech od školství přes cestovní ruch až po ochranu kulturního dědictví, které je v celé Gruzii velmi bohaté. Celý region má ohromný rozvojový potenciál, avšak řada investic je řešena bez větší koordinace a nastavení priorit. Chceme proto pomoci s našimi zkušenostmi a problémy, kterými jsme se v jednotlivých oblastech potýkali,“ řekl hejtman Martin Netolický. Ten také svému protějšku vyjádřil plnou podporu v rámci složité politické situace. „Česká republika jednoznačně podporuje územní celistvost Gruzie a odmítá jakékoliv snahy Ruské federace o narušování jednoty země. Ostatně tento názor prezentoval nedávno na své návštěvě Gruzie také ministr zahraniční Tomáš Petříček, který proto pozitivně vnímá naši snahu pomáhat v gruzínských regionech,“ sdělil hejtman Netolický.
Ten společně s radním René Živným navštívili také střední školu v Ozurgeti, které je hlavním městem regionu. „Jedná se o multioborovou školu s 500 studenty. Důležité je, že škola má přes 100 smluv se zaměstnavateli v celém regionu a de facto tak aplikuje duální systém vzdělávání. Pro nás může být zajímavé sledovat, jak tento systém funguje jinde, než v Německu. Uplatnitelnost absolventů této školy na trhu práce je velmi vysoká. Budeme proto naopak chtít využít i jejich zkušeností,“ uvedl hejtman.
Radní René Živný se zajímal především o koncepční řešení oblasti cestovního ruchu. „Stejně jako v regonu Mtscheta-Mtianeti jsme připraveni pomoci s tvorbou koncepce, která by měla pomoci v rozvoji jednotlivých turisticky významných oblastí. Nejedná se jen o Černé moře, ale také horské oblasti, které čeští turisté hojně vyhledávají. Jednoznačně slabou stránkou je infrastruktura, a to nejen silniční, ale i v rámci služeb pro turisty. Díky zkušenostem zahraničního partnera může region více tlačit na centrální vládu při prosazení jednotlivých projektů,“ sdělil radní René Živný.