Českotřebovský deník 210/2019 (28/7) 
Bleší trhy na Splavě - tentokrát letní
Bylo krásně  a sluníčko svítilo, až moc, v západní Evropě naměřily rekordy. Na Splavě tomu bylo podobně. Přesto se bleší trh  vydařil, byl už čtrnáctý v pořadí. Vyrovnání spousty  věcí z mnoha krabic na stoly a do regálů zabralo čtyři dny.  Ty nejzajímavější kusy zmizely z nabídky již v první den - v pátek 26/7 dopoledne. Pavel Kohoutek a spolupracovník Martin Mička  plánují zase další trh otevřít v době předvánoční . Tak se můžeme těšit.  Návštěvníci trhů by byli ovšem nejradši, kdyby byly každý měsíc.....


Setkání přátel létání

Letadla  na našem letišti nevidíme zas tak často, ovšem vždy a pravidelně poslední víkend v červenci.  To se zde koná pravidelné Setkání přátel létání, svátek pro místní letecké nadšence  a také modeláře. Počasí  v sobotu 27/7 letos přálo, ohlášené  bouřky se  České Třebové vyhnuly.
 
Rekonstrukce průtahu města postupuje - pomalu, ale jistě

Tento týden bude dokončena pokládka základních asfaltových vrstev v Riegrově ulici až ke křižovatce Na Splavě, aby se pak stroje přesunuly dále a zahájila celková uzavírka Moravské ulice a části Riegrovy, jezdit se bude Slovanskou a Hubálkovou, kde bude samozřejmě zákaz stání a nařízená třicítka.  Obyvatelům na objížďkové trase se to nelíbí, ale musí to vydržet. Jen tak se může rekonstrukce trochu pohnout z místa. Poměrně dlouhý úsek bude vyřešen za 5 týdnů. Objížďka nebyla stanovena odborem dopravy MěÚ, ale krajskými orgány, jde totiž o státní silnici ve správě ŘSD. Tak náročné práce se nedají vyřešit bez dočasného omezení obyvatel. 
Pokračují práce na budování nového veřejného osvětlení. Do výkopu se pokládají chráničky pro elektrické a optické kabely, aby se nemusely zase znovu chodníky )i komunikace) znovu bourat třeba při výměně kabelů apod. Všechny kabely jsou zakresleny do digitální mapy města. Termín pro stavbu veřejného osvětlení byl vyhlášen na 10. září. o by již měly stát nové sloupy s diodovými svítidly. Nové veřejné osvětlení si platí město ze svého rozpočtu, na to se dotace nevztahuje. Z dotace budou uhrazeny nové povrchy chodníků, ovšem až v příštím roce, protože pro letošek nám slíbená dotace nebyla přiznána. Proto budou chodníky zatím na zimu upraveny jen provizorně. Na opravované části průtahu je omezená rychlost, která však není bohužel vždy dodržována. Setkal jsem se i se špatně umístěnou značkou "třicítky" umístěnou (v dobré víře) na křižovatce s ulicí Brožíkovou, ale tak nešťastně, že motorista vyjíždějící z vedlejší ulice má instalovanými značkami úplně zakrytý výhled zprava....(viz fotografie).  MM
 
Průjezd ulicí U Podhorky už není zakázán

Kritizovaná značka Průjezd zakázán v ulici U Podhorky je nyní po dobu rekonstrukce hlavní komunikace i/14 přeškrtnutá a logicky je tudy možné pojíždět. Značka tam ovšem zatím stále zůstává. Ptal jsem se na další osud tohoto hloupého nápadu, bylo mi přislíbeno, že instalovaný příkaz bude nakonec odstraněn, zřejmě tak, že po dokončení průtahu města  již nebude tato značka obnovena. Vzniklo to z nedorozumění mezi odborem dopravy a dopravním inspektorátem. Ovšem ani odstranění značky nelze udělat bez rozhodnutí, tak se na to bude muset počkat. Praxe ukázala, že  objíždění ulice U Podhorky okolními ulice Na Křibě nebo Zapského, kde byl průjezd bez problémů povolen  přináší jen obtěžování dalších občanů a vede dopravu tam, kde by být nemusela
 

Nová "výstava abstraktního umění" na transformační stanici v Podbranské ulici

Je to spíš ukázka hlouposti. Nejde o majetek města, a těžko říci, co s tím bude, zda se na tento výtvor budeme muset dívat léta stejně jako na další např. na červeňáku či jiných napadených objektech.  Smířit bychom se s tím ale neměli.