Českotřebovský deník 212/2019 (30/7) 
Českotřebovský zpravodaj
srpen 2019 v prodeji a v distribuci

V pondělí 29/7 odpoledne  se výstisky srpnového vydání Českotřebovského zpravodaje objevily na prodejních místech a během  úterý 30/7 a středy 31/7 budou doručeny do schránek předplatitelů v České Třebové a také v okolních obcích, kde se zpravodaj doručuje "vlastními prostředky", tedy v Rybníku, Třebovici, Semaníně,  Kozlově, Zhoři, Němčicích, Přívratu, Řetové, Dlouhé Třebové, Skuhrově a v Ústí nad Orlicí. Letní vydání má menší nabídku kulturního dění, nicméně o to více místa bylo možné věnovat na další oblasti. tak třeba poměrně  nezanedbatelná část je věnována obci Kozlov, tamnímu sjezdu rodáků a křtu nové knihy - pamětní publikace obce Kozlova a také i titulní strana časopisu.   Podobně je více místa věnováno otázce výročí spojených s firmou Iscarex, atletickým klubem Iscarex a seriálem běhu mimo dráhu v Orlickém regionu - tedy Iscarex cup. Vše je spojeno se jménem Jana Šimůnka, který během srpna oslaví  významné kulaté životní jubileum. Přesto ho mezi českotřebovským,i jubilanty nenajdete prostě proto, že jeho trvalé bydliště je těsně za čárou ohraničující katastr obce Svinná na území Zhoře, což je již část Němčic a okresu Svitavy. Sportovní areál však Jan Šimůnek vybudoval  na katastru Svinné a 9. srpna se stane dějištěm jubilejního desátého ročníku Svinnského krosu. To však už bude námětem pro příští zářijové vydání, se jména Jana Šimůnek není spojeno jenom dění v českotřebovském běžeckém klubu, ale  ukážeme Jana Šimůnka z jiné stránky a jako cestovatele (a to cestovatele s velkým C).
Dále si dovolím upozornit na vyčerpávající přehled dění na českotřebovské zušce v uplynulém školním roce 2018/2019, je to opět ukázka širokého spektra aktivit této školy, každý rok přináší nějaké novinky. Ještě nebyl vzpomenut úvodník, ten je letní a tedy táborový a v této oblasti má na co vzpomínat "úvodníkář" Českotřebovského zpravodaje Karel Kubišta. Je zajímavé, kolik bývalých táborníků ještě dnes připomíná, že "Karla Kubištu znám právě z tábora někdy v osmdesátých letech.....".  Významná část srpnového vydání je tradičně v věnována pro podrobně popsaný katalog zájmových kroužků Domu dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová v DDM, VDA a na všech základních školách v našem regionu a navíc zde je zevrubný návod, jak se na zájmové kroužky přihlásit. To můžete udělat právě v klidu a v předstihu nyní během měsíce srpna. (mm)
 
Kavárna Café 59 z Nádražní ulice zmizela

Na webových stránkách se stále píše to, že kavárna Cafe 59 byla založena 1. dubna 2011 v Litomyšli, odkud se v říjnu 2014 přestěhovala do České Třebové. Zde již byla na dvou adresách v Nádražní ulici, dnes už po ní najdeme jednom stopu ve formě velkého baneru umístěného na bytovém domě naproti Padevětu, který láká do kavárny vzdálené pouhých 59 kroků.  K 31. květnu byla kavárna uzavřena. Café 59 najdete již jen v Chocni. Na jejím místě v domě čp. 395 v Nádražní ulici najdeme již KAVÁRNU DEPO. Jaký je rozdíl můžete poznat až novou kavárnu ve starých prostorách navštívíte.v To si musí vyzkoušet každý sám. Kavárna Café 59 však zřejmě z České Třebové naprosto nezmizela. Dále zajišťuje catering pro Kulturní centrum Česká Třebová jak v Kulturním centru v Nádražní ulici, tak v Malé scéně.  Město. Dříve uzavřená smlouva dál platí, je pro Café 59 zřejmě tak výhodná, že se jí nechce vzdát, i když již nemá v České Třebové provozovnu.  Doufejme,. že je také výhodná i pro Kulturní centrum a jeho zřizovatele, tedy město Česká Třebová.
 
Křest nového vydání komentované "Pamětní knihy obce Kozlova"
bude v sobotu 3. srpna v 17 hodin

Z jednání rady Pardubického kraje

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila uvolnění 7,1 milionu korun pro 191 obcí na pořízení zásahových oděvů pro jednotky dobrovolných hasičů. Na tento účel vyčlenil Pardubický kraj po dohodě s Krajským sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska další finanční prostředky v rámci svého dotačního titulu, jehož cílem je zlepšení materiálně – technického vybavení jednotek SDH obcí, poprvé v historii.
„Již delší dobu jsme evidovali požadavky dobrovolných hasičů a obcí na pořízení zásahových oděvů. Na ty jsme v minulosti finanční prostředky z krajského rozpočtu neuvolňovali, protože prioritu mělo jiné technické vybavení. Vzhledem k tomu, že se nám postupně podařilo dostat techniku dobrovolných hasičů na velmi dobrou úroveň, domluvili jsme se s krajským starostou dobrovolných hasičů Josefem Bidmonem, že tyto prostředky na zásahové oděvy v rámci letošního druhého kola dotačního titulu na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany uvolníme,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Celkově podpoříme částkou 7,1 milionu korun 191 obcí, přičemž výše dotace na jednoho žadatele se pohybuje od 9 do 162 tisíc korun podle počtů a druhů obcí zřizovaných jednotek,“ doplnil hejtman Martin Netolický. Poskytnutí dotací bude předloženo Zastupitelstvu kraje na jeho srpnovém jednání.
 
Podpora neziskových organizací
Krajští radní na svém pondělním jednání rozdělili 256 tisíc korun pro 16 spolků v rámci druhého kola dotačního programu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Celkově Pardubický kraj v letošním roce rozděluje na požární soutěže, vzdělávací a výchovné aktivity, výroční akce či vydávání publikací v oblasti požární ochrany a prevence 500 tisíc korun. V prvním pololetí bylo podpořeno celkem 19 žádostí.
„S odstupem času se ukazuje, že tento dotační titul, který jsme poprvé vyhlásili ve druhé polovině roku 2017, má smysl. Podařilo se nám totiž zpřehlednit celou strukturu podpory těchto akcí a nastavit pro pořadatele jasná kritéria. Ve stejných parametrech je dotační titul nastaven do příštího roku,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Mezi žádostmi máme například pořízení či renovaci hasičského praporu, hasičské soutěže, výroční akce k založení SDH či preventivní aktivity směrem k mládeži. Částku 20 tisíc korun na pořízení praporu tak získá například SDH Litomyšl-město, SDH Sudslava, SDH Voleč a SDH Suchá Lhota. Podpoříme také například vzpomínkovou akci k 115. výročí SDH ve Rváčově,“ vyjmenoval některé podpořené aktivity hejtman Netolický.
 
Investice v městských společnostech by měly být věcí veřejnou

Bývalý politik má strach z vězení, proto miliony městské firmě vrátí - trestu se však nevyhne
Netřeba se znepokojovat, jde o  dění v Pardubicích. Ty ale nejsou zase tak daleko a lze to považovat za ukázku toho, že dění v městských společnostech stojí za to sledovat, byť se děje tak trochu "za zavřenými dveřmi". V každém případě se i v našich městských společnostech jedná o velké peníze.
Připomeňme  poslední maxiinvestici do českotřebovské Čistírny odpadních vod na Lhotce za cca 330 milionů korun. O tak velkém balíku rozhodla v roce 2008 tehdejší valná hromada společnosti neboli (devítičlenná) rada města. Je pravda, že se jednalo o dotovanou investici, ale měla spoustu zavazujících podmínek, o kterých se nikde veřejně nemluvilo. Zastupitelstvo města bylo pouze ubezpečeno, že nic lepšího už není a že do toho prostě "musíme jít" a všechno bude v bezvadném stavu na spoustu let dopředu. Pouze bude třeba postupně měnit páteřní kanalizační řad. Následně vyšla najevo povinnost postupně pravidelně zvyšovat vodné a stočné na celostátní průměr.  Jinde takovou cestu nezvolili a vydělali na tom. Investice bez dotace byla nižší, ale ekonomičtější, nevznikla povinnost navyšovat cenu vody pro obyvatelstvo.
Všechno je za námi a je tedy nyní zcela oprávněná otázka, zda tato realizovaná investice přinesla opravdu to, co se od ní očekávalo a zda čistička pořízená za tak velký balík pracuje podle původního záměru. Čas plyne a jistě s tím i reklamační období, bylo by dobré znát nějaké hodnocení jak po stránce technické, provozní a také i ekonomické. Bylo by dobré vědět, zda se vyskytují závady, pokud ano  tak zda jsou odstranitelné a kdo to zaplatí.....