O veřejném slyšení v Senátu ČR na téma koridor Dunaj-Odra-Labe                

Jedná se o text publikovaný v posledním červencovém čísle buletinu IALE-CZ, Zpravodaji České společnosti pro krajinnou ekologii, která je Regionální organizací společnosti IALE České republiky. Číslo vyšlo 8. 7. 2019. Na stranách 5 a 6 najdeme dále uvedený text doc. Ing. Ivo Machara, Ph.D., pedagoga Univerzity Palackého v Olomouci, který nám může pomoci si udělat co možná nejobjektivnější obrázek o současném stavu prosazování projektu tohoto monstra v České republice.Dodatek:

K diskutované "Studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe" je spousta materiálů a připomínek ministerstev, zaberou desítky stran a každá připomínka vyvolává další diskuzi. Jenže aby mohla být komentována, musí  se komentátor seznámit s celým dokumentem, tedy obsáhlou studií  a to opravdu není nic jednoduchého. Jinak by se jednalo o jednotlivosti vytržené z kontextu a je možné, že je problém je řešen v jiné části obsáhlého dokumentu. Proto se nelze pustit do hodnocení bez podrobného studia. Navíc použitá terminologie je vědecká, běžnému člověku nemusí  mnoho říkat.  Celá studie proveditelnosti (resp. její pracovní verze) byla ke stažení zveřejněna na webu Ministerstva dopravy a má objem dat o velikosti 4,1 GB. Už to napovídá, že se jedná o materiál pro jednotlivce těžko uchopitelný. Zájemce, který si najde čas na prostudování a seznámení s dokumentem v celé šíři, zde však najde řadu zajímavých výstupů a srovnání, takže bude nahlížet na problém jinak, než když bude pracovat pouze se zveřejněnými připomínkami. Studie byla dokončena v loňském roce 2018. Obecně lze napsat toto:

Návrh stavby kanálu DOL na hornatém a komplikovaném rozvodí povodí Dunaje, Odry a Labe je právě proto, aby obstál vůči nekompromisním fyzikálním zákonům, značně ekonomicky neefektivní, ekologicky rizikový a nevhodný. Výsledkem dílčí prezentace by bylo poskytnutí neucelené a neobjektivní informace.