Kanál Dunaj - Odra - Labe a Česká Třebová                    
V územním plánu Pardubického kraje chráníme trasu kanálu Dunaj - Odra - Labe, která není odborníky doporučena

Ponechme stranou skutečnost, že stavba kanálu D - O - L je skutečně v mlhách a není reálná. Zvláště tzv. "labská větev" (Pardubice - Přerov), která je jak ekonomicky, tak enviromentálně nesmyslná. Se stavbou kanálu nesouhlasí na 95% odborníků.  Plány jsou pro budoucnost, měly by být ale  alespoň trošku reálné a měly by akceptovat doporučení odborníků. Možných tras je více a nelze je  všechny chránit, neboť OMEZUJÍ. To se týká právě našeho města Česká Třebová, které nemá dostatek rozvojových ploch a ty nejlukrativnější jsou nyní zapovězeny, protože územní plán vyššího územního celku - Pardubického kraje byl schválen tak, že chrání právě koridor, který odborníci nyní opustili.  Jaké hlavní trasy vyplývají z posledního jednání odborníků, které se konalo v červnu v Senátu Parlamentu ČR.

Koridor, který je vyznačen na katastru našeho města velmi omezuje

V mapě jsou zakresleny jen hlavní trasy, existuje ještě další varianta, která také nevede přes Českou Třebovou, ale hlavní evropské rozvodí překonává  mezi Ostrovem  a Horní Dobroučí (viz poslední mapka na konci tohoto článku).

K další mapce: Koridor pro budoucí průplav je vyznačen v našem územním plánu města, jenom není jeho značení tak dobře zřetelné tak jako např. koridor  pro silniční obchvat města.  Proto jsem tento koridor pro budoucí vodní dopravu v obrázku barevně zdůraznil.  Jde o část trasy od přemostění Lidické ulice (t.j. silnice na Skuhrov vedoucí v údolí) směrem na Podhorku. V tomto úseku se koridor silniční a "vodní" navzájem kříží.  O reálnosti průplavu si může každý myslet své, ovšem na mapě je vidět, jak velké omezení nám "úředně stanovený" koridor přináší a to prakticky po celé východní straně města. Kdyby byl zrušen, získalo by město pro svůj rozvoj nové velmi kvalitní lokality. Nabývá to na významu právě nyní, když byla odborníky doporučena trasa kanálu, které využívá "tunelovou variantu" od Rudoltic do prostoru Dlouhé Třebové a našemu katastru se tak vyhýbá. Změna v územním plánu Pardubického kraje (správněji "aktualizace zásad územního rozvoje Pardubického kraje") není jistě jednoduchá.  Podmínkou je změna vládního usnesení o ochraně trasy budoucího průplavu a to se nechystá. Nicméně veřejné slyšení v Senátu mohlo být první vlaštovkou.

Celkové řešení kanálu D - O - L s doporučenou trasou, která se České Třebové vyhýbá                      

Na další mapce je ukázáno, že varianty ve vedení trasy nejsou jen specifikou našeho regionu, ale variantní návrhy jsou na více místech. Záměr vybudovat vodní kanál vznikl již v 19. století a proto jsou i návrhy na historické vedení trasy, které s tunelovými úseky nepočítaly. Nyní jsou čím dál tím běžnější. Tato investice je sice finančně náročná, ale provoz by pak vycházel laciněji.