Ohlédnutí za oslavami 110. výročí gymnázia                       
Začaly prázdniny a to je ten nejlepší čas k ohlédnutí za událostmi měsíce června. Mezi ty nejhlavnější patřily dlouho připravované oslavy 110. výročí založení českotřebovského gymnázia 'ovšem tehdy v podobě c. k. státní reálky. Tato škola sídlila tehdy ve školní budově v Komenského ulici a do svých současných prostor se přestěhovala s časovým odstupem v roce 1912. Během let se měnily názvy školy a také školní koncepce, nyní se vše připomíná jako gymnázium. Více v almanachu, který k oslavám vydala škola v nákladu 800 kusu a jehož poslední výtisky ještě můžete ve škole zakoupit.
Připomeňme si ještě jednou oslavy uspořádané v sobotu 15. června na fotografiích Martina Šebely
Fotografie z průvodu najdete ve zvláštním souboru ZDE

Přijeli ze zahraničí:


                  Andrea Hostýnková (Holandsko)                                                Markéta Jandová  (Španělsko)

         Líba Gabalůda (Francie)                                                                  Milan Alešiuk (Spolková republika Německo)