Harmonogram prací na průtahu I/14                     
Veřejné osvětlení                 do 10.09.2019
Obrubníky                             do 31.10.2019
Oprava živičného krytu       do 31.10.2019

Práce byly původně rozděleny na 5 etap, po dohodě se všemi zainteresovanými byly v červenci etapy 4 a 5 sloučeny (od Bří Hubálků po Korado vcelku).

Organizace provozu:

05.08.–15.09. při etapě Slovanská–Bří Hubálků bude úplně zastaven provoz v daném úseku. Vozidla budou využívat                                    objížďky po ulici Slovanská v obou směrech.

Ostatní etapy: provoz vždy po polovině vozovky řízený kyvadlově (semafory nebo pracovník).

Povrch chodníku po pracích na veřejném osvětlení bude pokryt výziskem z vybroušeného materiálu ze silnice. Tento povrch bude zhutněn (zvibrován), aby umožnil bezblátivý provoz i zimní údržbu.

Pokládka nového povrchu chodníků proběhne v termínu 15.04.2020–16.08.2020.

Upřesněný harmonogram prací (k 16.07.2019) 

§  Úsek/etapa 1.: světelná křižovatka–křižovatka ul. Na Splavě (km 185,100–185,360) – termín dokončení v ložní vrstvě 04.08.2019 – prováděno po polovinách na semafory.

§  Úsek/etapa 3.: křižovatka ul. Slovanská–křižovatka ul. Bratří. Hubálků (km 185,620–186,200) – termín provádění 05.08.2019–15.09.2019 – úplná uzavírka.

§  Úsek/etapa 2.: křižovatka ul. Na Splavě–křižovatka ul. Slovanská (km 185,360–185,620) – termín provádění 16.09.2019–31.10.2019 – prováděno po polovinách na semafory.

§  Úsek/etapa 4.: křižovatka ul. Bratří Hubálků–KORADO ( km 186,200–186,791) – termín provádění 16.09.2019–31.10.2019 – prováděno po polovinách na semafory (sloučení původních etap 4 a 5).

Upozornění: jedná se o předpoklad, který se může o několik dní změnit. Provádějí se totiž i sanace komunikace, které se určují až pochůzkou po odfrézování. Může proto dojít k mírnému posunu jednotlivých etap.

Finální povrch silnice se bude pokládat naráz až po dokončení ložné vrstvy všech etap, obvykle se tak děje přes víkend, aby nebyl příliš narušen provoz. 

Objednatelem stavby (opravy živičného krytu vozovky I/14) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitelem stavby je EUROVIA CS, a.s. Dále naleznete informace k přechodné úpravě provozu nebo odkaz na Smlouvu o dílo v Registru smluv.

Ing. Dalibor Zelený, místostarosta města