Českotřebovský oddíl juda uspořádal pro své svěřence, jejich rodiče a pro své členy tradiční závěr sezóny ve sportovní areálu Srnov.

A stálo to za to!

Předseda oddílu, p. Martin Štusák, ve svém úvodním slovu zhodnotil krátce uplynulou sezónu a jako první poblahopřál k významnému životnímu jubileu Ing. Lubomíru Novákovi, který dlouhá léta v oddíle působil a všichni věříme, že i nadále bude nedílnou součástí oddílu JUDO Česká Třebová.
Luboš, jak p. Novákovi všichni judisté říkají, byl i dlouholetým činovníkem v rámci Pardubického krajského svazu juda, Východočeského krajského svazu juda a Českého svazu juda a právě Český svaz juda se na návrh oddíl rozhodl udělit Lubošovi k jeho 70. narozeninám čestný 3. DAN.
Gratulujeme a děkujeme.
Následně byly předány ocenění nejlepším judistům v každé ze 3 tréninkových skupin a cenu za svoji obětavou činnost obdržel i kondiční trenér p. Roman Klimeš.
Po společné fotce následovalo všeobecné veselí, a to jak na skákacím hradu, tak v hasiči vytvořené pěně a dále za doprovodu rytířské skupiny Tartas.
Závěr judistické sezóny 2018/2019 se opravdu povedl. 

Fotografie JUDO, z.s. Č. Třebová