V KOZLOVĚ BYL 6. ČERVENCE SJEZD RODÁKŮ  

Poděkování

V sobotu 6. července 2019 se konal velký sjezd rodáků a přátel Kozlova, o jehož opravdu vydařeném průběhu už informoval pan Mikolecký na jiném místě. Ostatně vydařených akcí bylo v poslední době v Kozlově celá řada, ale do přípravy a průběhu tohoto setkání se tentokrát naprosto spontánně zapojili snad opravdu všichni (dokonce i přátelé nežijící v Kozlově), kteří měli jen trochu možnost pomoci. A tak se s blížící se sobotou zintenzivňoval pracovní ruch  na veřejných i soukromých prostranstvích a obec se postupně čistila a rozkvétala. Nejvíce se to dalo pozorovat v hospodě a okolí, kde bylo také centrum celého sjezdu. A to, co se dělo v posledních hodinách před zahájením, se nedá snad jinak vyjádřit než, že to byl prostě „šrumec“. Výsledkem celého toho snažení bylo krásné nezapomenutelné odpoledne a večer. Chtěl bych proto za všechny spokojené účastníky srazu moc poděkovat úplně všem, kteří jakkoli pomohli s přípravou a i vlastním průběhem akce a sami si ji třeba ani pořádně neužili, protože zajišťovali servis a zázemí jejím návštěvníkům. Myslím, že na některé zážitky z dění kolem sobotního sjezdu rodáků možná časem zapomeneme, ale na to, jak se všichni v Kozlově dali zase dohromady a chtěli sebe a své rodné údolí prezentovat v tom nejlepším světle a ještě se  při tom i sami výborně bavili, na to se prostě zapomenout nedá.

A na konec mého poděkování se musím vrátit na začátek. Na úplném začátku byla totiž také rodačka, paní hospodská Renata Severová – Sodomková, která se rozhodla sjezd rodáků  a přátel Kozlova uspořádat. Možná nejprve ani sama netušila, jak úžasnou věc pro Kozlov tak dala do pohybu. Proto ten největší dík za všechny patří právě jí.

Koneckonců, na přiložené fotografii je jasně vidět, kdo je „za“ a „nade“ vším…J

Jaroslav Pakosta