V Pardubicích se bourá lihovar           
Při východu z pardubického vlakového nádraží po více než sto let poutaly pozornost příchozích objekty pardubického lihovaru firmy HOBÉ. Tato skutečnost se však poměrně brzy změní, neboť zmíněný, již řadu let nepoužívaný, lihovar právě ustupuje nové výstavbě multifunkčního centra.
Budovy lihovaru firmy Wertheimer byly vystavěny po požáru původního závodu v roce 1875. Tehdy bylo rozhodnuto o stavbě moderního podniku, nacházejícího se v blízkosti nádraží, s nímž byl lihovar propojen vlastní železniční vlečkou. Od roku 1882 se v podniku vyráběl též ocet a byla zahájena i chemická výroba octanu olovnatého. Později zde byla ještě zavedena i výroba kolínské vody a jemných likérů.  K ukončení výroby došlo v roce 2012.
Odběrateli výrobků pardubického lihovaru firmy J. Wertheimer byla i třebovští obchodníci, odebírající z Pardubic do svých krámů ocet. Jako příklad, dle dochované obchodní korespondence, můžeme jmenovat obchodníky Čeňka Koblice a lahůdkáře  Štěpána Šafaříka a Vladimíra Řeháka.
Martin Šebela, foto: M. Šebela, červenec 2019