Kulturní centrum Česká Třebová ve spolupráci s Městským muzeem, DDM Kamarád, Rodinným centrem Rosa, ZŠ Na Rovině a DS Hýbl pořádají dne 24. 8. 2019                                          
 
PIKNIK V JAVORCE
 
Zajištěn program pro dospělé a děti všech věkových kategorií.
 
Na podiu u pramene vystoupí LS Čtyřlístek Č. Třebová, Jan Bílek s pohádkou a konat se zde budou také hudební vystoupení.
 
PROGRAM:
 
14.00 – začátek akce
14.30 – LS Čtyřlístek Č. Třebová – Švadlenka a kupec
15.30 – Jan Bílek – Kašpárkovo království
15.00 - 18.00 hry a dílničky pro děti
16.00 - piknik v trávě – perličky z historie České Třebové (pro dospělé)
17.00 – Pověst o znaku města Česká Třebová (hra pro děti)
19.00 – Jazz Police – koncert jazzové kapely v Bennewitzově pavilonu
 
Po celé odpoledne se můžete na rybníčku projet na kánoích! Plavbu zajišťuje 5. oddíl vodních skautů Č. Třebová.
Občerstvení v Bosenském pavilonu a v dolní části parku.
Odpolední program se koná po celém parku Javorka s centrem u Bosenského pavilonu, respektive u pramene Javorka.
Odpolední program se koná pouze za příznivého počasí, večerní za každého počasí.
Vstup zdarma!